Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals regering varsler stramninger i opsigelsesgodtgørelser for fastansatte

Portugal oplevede den 24. november 2010 den største generalstrejke i nyere tid.

Et stort antal arbejdere i den offentlige sektor såvel som mange fra det private erhvervsliv protesterede over bl.a. moms- og skatteforhøjelser, som indføres i Portugal fra år 2011 som en del af regeringens spareplaner.

Reduktioner af opsigelsesgodtgørelser på vej for fastansatte
Hvis den socialistiske centrum-venstre regering får sin vilje, bliver de økonomiske forhold for en stor gruppe ansatte i Portugal yderligere forringet i den nære fremtid.

Premierminister vil ultimo 2010 holde konsultationsaftaler med arbejdsmarkedets parter.

Mange undersøgelser har gennem de senere år har vist at Portugals svageste konkurrenceparameter i forhold til udlandet er de ekstremt gode ansættelsesvilkår herunder opsigelses-ordninger, som fastansatte medarbejdere nyder.

Se mere om Portugals konkurrenceevne i Global Competitiveness Report 2010-2011.

Specielt hvis portugisiske medarbejdere har været ansat i en årrække, kan det være så dyrt at afskedige folk I Portugal at virksomhederne i praksis ikke har mulighed herfor.

De nye tiltag, som endnu ikke er konkrete, er et resultat af pres fra blandt andet EU for at Portugal øger sin konkurrencedygtighed.

Det socialistiske Portugal efter revolutionen
PS-partiet, som sidder på regeringsmagten i en mindretalsregering, har traditionelt ikke været interesseret i at pille ved de ansattes rettigheder, der til dels er et produkt af at Portugal i årene efter Nellike-revolution I 1974-1975 var langt mere politisk venstre-drejet end i dag.

Et godt eksempel på partiernes sociale sindelag lige efter diktaturets fald er at det store centrum-højre parti PSD, der er relativt højreorienteret, har ordet ‘socialdemokratisk’ (Partido Social Democrata) som en del af ‘varebetegnelsen’.

Nuværende regler for opsigelsesgodgørelse I Portugal
Den per december 2010 generelle sats for opsigelsesgodgørelser i Portugal er 1 måneds løn for hvert år en medarbejder har været ansat i samme virksomheden. 20 års ansættelse er derfor lig 20 måneders løn i godtgørelse ved en eventuel afskedigelse.

Det har som sideeffekt at jo længere en ansat har været i samme virksomhed, jo mindre interesseret er den fastansatte i at skifte job. Unge portugisere emigrerer i store tal på grund af dårlige jobmuligheder I Portugal.

Se også OECD oversigt over arbejdsmarkedet i Portugal per 2009 (åbner som pdf)

Minimumsbetaling for arbejdsgiver ved opsigelse af en medarbejder er 3 måneders løn.  For virksomheder, der har (mange) medarbejdere med høj ancinitet, er fleksibiliteten i forhold til afskedigelser og ansættelser derfor stærkt begrænset.

I Danmark er den generelle opsigelsesgodtgørelse for funktionærer til sammenligning 1 måned efter 12 års ansættelse, 2 måned efter 15 års ansættelse og 3 måneder efter 18 års ansættelse.

Der kan i Danmark desuden være aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager inden for de enkelte fagområder. Arbejdsløshedsunderstøttelsen via et medlemskab af en A-kasse er desuden langt højere I Danmark end i Portugal.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer