Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Kørekort skal fornys i Portugal hvert 10. år - nye regler fra 2013

Nye regler for udstedelse af kørekort betyder at portugisere og andre med fast ophold (opholdstilladelse) i Portugal skal op til fornyet teori-prøve og sundhedscheck.

Alle portugisiske kørekort udstedt fra og med 2. januar 2013 udløber efter 10 år, såfremt indehaver er over 30 år.

Herefter skal kørekortet fornys (teori-prøve og praktisk prøve samt helbredstest) hvert 10. år indtil alderen 60 nås. Herefter skal kørekortet udskiftes hvert 5. år indtil indehaver bliver 70, hvorefter der er ny teoriprøve/køreprøve og helbredstest hvert andet år.

De portugisiske myndigheder angiver dog at for indehavere af kørekort med en alder på mellem 30 og 40 år er fornyelsen 'administrativ'.

Ovenstående regler gælder for kørekort til personbil, motorcykler og scootere. For kørekort til lastbiler og busser er intervallerne kortere.

Udlændinge i Portugal
Har man opholdstilladelse (Residência) i Portugal, skal man senest 30 dage efter udstedelsen af opholdstilladelsen ansøge om at få godkendt sit nationale kørekort (registreret ved myndighederne) eller udstedt et portugisisk kørekort. Se transportministeriets hjemmeside.

Det portugisiske kørekort udstedes administrativt på basis ef et gyldigt kørekort for EU-borgere og koster per juli 2012 €30.

Man risikerer bøde, hvis man ikke har et portugisisk kørekort (eller et registreret EU-kørekort) – og politiet i Portugal er allerede gået igang med at spørge om et sådant, når man som udlænding bliver stoppet i en bil på portugisiske plader.

Undtagelsen for at skulle have portugisisk kørekort omfatter turister og andre besøgende i Portugal. Her gælder hjemlandets kørekort for EU-borgere i 90 dage. Herefter skal man strengt taget ansøge om portugisisk kørekort eller registrere sit EU kørekort hos de portugisiske myndigheder.

Reglerne for kørsel i Portugal på et udenlandsk (EU) kørekort vil dog ofte blive afviget, såfremt man ikke har adresse i Portugal, idet politiet ikke ønsker at irritere turister mere end nødvendigt.

Regler om kørekort for udlandsdanskere i Portugal
Der er også stor forskel på, hvordan de enkelte EU-lande rådgiver deres befolkning omkring anvendelse af nationale kørekort i Portugal. Se eksempelvis de britiske anvisninger og tyske anvisninger (åbner som pdf).

Medlemslandene er dog enige om at når kørekortet skal fornys, skal det ske i bopælslandet, såfremt bopælslandet er inden for EU.

I Portugal vil man, hvis man får en bøde for en trafikforseelse der indkluderer klip i kortet, såfremt man har bopæl (adresse) i Portugal, også blive tvunget til at få portugisisk kørekort.

…………………………………………………..

Ovenstående oplysninger bygger på omtale af nye regler i engelsksprogede publikationer på nettet per juli 2012. Specielt grænsen for ophold af turistmæssig karaktér på 90 dage har det ikke været muligt at efterprøve.Kommentarer

 

Henrik siger:

Det jeg forstår af denne artikel er at man med opholdstilladelse i Portugal SKAL ansøge om portugisisk kørekort. Fra IMTT's hjemmeside fremgår det (min fortolkning) af EU borgere IKKE SKAL ansøge om portugisisk kørekort, da kørekort udstedt i lande indenfor EU er gældende i Portugal, men at erstatte til portugisisk kørekort er "FACILTATIV", altså ikke obligatorisk, men efter eget ønske.

Dog skal man under alle omstændigheder tilsyneladende melde sit ophold til IMTT, som beskrevet på hjemmesiden.

Kun når EU kørekortet udløber, udstedes et portugisisk kørekort. Danmark udsteder ikke længere dansk kørekort til udlandsdanskere.

23 July 2012 12:06 PM
 

Sean Dahl siger:

Tak for rettelsen.

Vi har præciseret ovenstående artikel.

Det er korrekt også ifølge de britiske anvisninger at man med fast ophold i Portugal har pligt til enten at registrere sit EU-kørekort eller få det ombyttet til et portugisisk kørekort.

23 July 2012 12:28 PM