Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dkØkonomisk krise i EU – indvirkning på sociale forhold i Portugal, Danmark, Grækenland, Polen m.v.

Europa Kommissionen har via Eurobarometer foretaget en undersøgelse af folks opfattelse af den økonomiske krises indvirkning.

På engelsk har undersøgelsen følgende titel: “Monitoring the social impact of the crisis: public perceptions in the European Union”, og blev foretaget i maj 2010.

Ydermere kaldes undersøgelsen for ‘Wave 4’ og har nummer 289.

Wave 4 (den 4. bølge) angiver at det er 4. gang at disse spørgsmål bliver stillet. Tidligere har samme undersøgelse været gennemført i marts 2010, i december 2009 og i august 2009.

Se også: Velstand i EU lande ifølge Eurostat.

Flash Eurobarometer
Undersøgelsen (survey) blev foretaget per telefon og har derfor betegnelsen ‘Flash’.

Flash Eurobarometer undersøgelser foretages i modsætning til andre Eurobarometer undersøgelser, som er faste årlige undersøgelser, efter behov på Europa Kommissionens foranledning.

Det er som oftest en stort privat spørgeskema- og analysevirksomhed, i dette tilfælde Gallup Europe, som står for Flash Eurobarometer undersøgelser.

Omkring 1000 personer er blevet udspurgt i hvert land i EU i forbindelse med denne undersøgelse. I Luxembourg, på Malta og på Cypern er der dog kun foretaget 500 telefoninterviews.

Formål med Flash Eurobarometer undersøgelsen
Flash-undersøgelsen formål var følgende:

 • at undersøge folks opfattelse af eksistensen af fattigdom (to investigate perceptions about the existence of poverty)
 • at indsamle viden om omfanget af folks private økonomiske problemer inden for de sidste 12 måneder (to gain knowledge about the degree of financial difficulty of households – at present and in the 12 months leading up to the survey)
 • at måle folks opfattelse af prisændringer på sundhedsydelser og pleje-ydelser inden for de sidste 6 måneder (to measure changes in healthcare and social-care affordability in the past six months)
 • at undersøge, hvordan folk har det med deres fremtidige pensionsudbetalinger og generelle økonomiske situation som gamle (to understand how people feel about their future pension entitlements and their concerns about their financial situation in their old age)

Resultater af undersøgelsen for Portugal
Herunder et udpluk af resultater af telefon-interview undersøgelsen for Portugal.

Til sammenligning er medtaget Danmark, Sverige, Tyskland, det økonomisk stærkt kriseramte Grækenland samt Polen, som på mange områder indtil videre har formået at komme bedre ud af den økonomiske krise end så mange andre lande.

Bemærk at i de fattigste EU lande som Letland, Litauen, Rumænien og Bulgarien viser tallene endnu større social usikkerhed på de fleste områder.

Der kan konstateres at

 • 61% af portugiserne mener at fattigdommmen i Portugal er steget kraftigt i de sidste 12 måneder
  - i Grækenland er det 74%
  - i Polen er det 18%
  - i Danmark er det 14%
  - i Sverige er det 10%
  - i Tyskland er det 27%

 • 37% af portugiserne mener at fattigdommen i lokalområdet er øget kraftigt, dvs. der, hvor de bor er der i de sidste 12 måneder blevet flere fattige 
  - i Grækenland er det 50%
  - i Polen er det 14%
  - i Danmark er det 6%
  - i Sverige er det 4%
  - i Tyskland er det 11%

 • 53% af portugiserne mener at fattigdommen i det samlede EU er øget kraftigt i de sidste 12 måneder (frasorteret ‘ved ikke’ svar) 
  - i Grækenland er det 44%
  - i Polen er det 12%
  - i Danmark er det 29%
  - i Sverige er det 22%
  - i Tyskland er det 42%

 • 70% af portugiserne mener at mindst 20% af befolkningen i Portugal er fattig (per maj 2010) – ingen tendens
  - i Grækenland er det 83% – kraftigt stigende tendens siden 2009
  - i Polen er det 70% - svagt stigende tendens siden slutningen af 2009
  - i Danmark er det 16% – svagt stigende tendens siden slutningen af 2009
  - i Sverige er det 29% – faldende tendens siden 2009
  - i Tyskland er det 55% (her er det tidligere Østtyskland en afgørende faktor) – faldende tendens siden 2009

 • 18% af de portugisiske familier siger at de har oplevet at være ‘løbet tør for penge’ til daglige fornødenheder inden udgangen af en måned i løbet af de sidste 12 måneder
  - i Grækenland er det 29%
  - i Polen er det 20%
  - i Danmark er det 7%
  - i Sverige er det 9%
  - i Tyskland er det 12%

 • 7% af respondenterne i Portugal er bagud med at betale forfaldne regninger til husleje, vand, el, banklån, kreditkort m.v. – yderligere 39% har konstante problemer med at få enderne til at mødes – tendens til mærkbart flere problemer i forhold til 2009 (2009: 6%/34%)
  - i Grækenland er det 14% – yderligere 44% har konstante problemer – ingen tendens i.f.t. 2009 undersøgelse
  - i Polen er det 3% – yderligere 8% har konstante problemer – tendens til færre problemer i maj 2010 i.f.t. 2009
  - i Danmark er det 1% – yderligere 3% har konstante problemer - ingen tendens i.f.t. 2009 undersøgelse
  - i Sverige er det 2% – yderligere 5% har konstante problemer – tendens til lidt flere problemer i.f.t. 2009
  - i Tyskland er det 3% – yderligere 11% har konstante problemer – tendens til flere problemer i.f.t. 2009

 • 25% af portugiserne mener at det i løbet af de sidste 6 måneder er blevet langt sværere at få råd til at betale for familiens sundhed herunder lægehjælp og medicin 
  - i Grækenland er det 17%
  - i Polen er det 21%
  - i Danmark er det 1%
  - i Sverige er det 1%
  - i Tyskland er det 6%

 • 19% af portugiserne mener at det i løbet af de sidste 6 måneder er blevet langt sværere at få råd til at betale for børnepasning (ekskl. ‘ved ikke’ svar)
  - i Grækenland er det 33%
  - i Polen er det 15%
  - i Danmark er det 1%
  - i Sverige er det 0%
  - i Tyskland er det 10%

 • 37% af portugiserne mener at det i løbet af de sidste 6 måneder er blevet langt sværere at få råd til at betale for pasning af langtids pasningskrævende (long time care) – ekskl. ‘ved ikke’ svar
  - i Grækenland er det 40%
  - i Polen er det 22%
  - i Danmark er det 3%
  - i Sverige er det 2%
  - i Tyskland er det 12%

 • 42% af portugiserne forventer at den økonomiske situation for dem og deres husstand forværres i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 69%
  - i Polen er det 25%
  - i Danmark er det 9% (laveste negative forventninger i EU)
  - i Sverige er det 14%
  - i Tyskland er det 25%

 • 48% af portugiserne mener at være i risiko for ikke at kunne klare en uventet udgift på 1000 euro (7500 kroner) i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 36%
  - i Polen er det 35%
  - i Danmark er det 6%
  - i Sverige er det 9%
  - i Tyskland er det 12%

 • 10% af portugiserne mener at være i risiko for ikke at have råd til mad og betaling af normale regninger i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 15%
  - i Polen er det 3%
  - i Danmark er det 4%
  - i Sverige er det 5%
  - i Tyskland er det 3%

 • 17% af portugiserne mener at de er i høj risiko for at komme bagud med at betale husleje/afdrag på bolig i løbet af de næste 12 måneder (ikke medtaget ‘ved ikke’ svar)
  - i Grækenland er det 24%
  - i Polen er det 14%
  - i Danmark er det 1% – laveste risiko-forventning i EU 
  - i Sverige er det 1% - laveste risiko-forventning i EU 
  - i Tyskland er det 2%

 • 27% af portugiserne mener at de er i høj risiko for i løbet af de næste 12 måneder ikke at kunne afdrage på forbrugslån (ikke medtaget ‘ved ikke’ svar)
  - i Grækenland er det 31%
  - i Polen er det 9%
  - i Danmark er det 2%
  - i Sverige er det 2%
  - i Tyskland er det 3%

 • 7% af portugiserne mener at det er sandsynligt at de bliver nødt til at skifte bolig inden for de næste 12 måneder på grund af pengemangel
  -  i Grækenland er det 16%
  - i Polen er det 3%
  - i Danmark er det 3% 
  - i Sverige er det 4%
  - i Tyskland er det 3%

 • 25% af portugiserne mener at der er stor risiko eller relativ stor risiko for at de mister deres job i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 35%
  - i Polen er det 25%
  - i Danmark er det 10% 
  - i Sverige er det 10%
  - i Tyskland er det 12%

 • 21% af portugiserne mener at det er usandsynligt at de kan finde et nyt job, hvis de bliver fyret
  - i Grækenland er det 40%
  - i Polen er det 12%
  - i Danmark er det 10% (laveste negative forventning i EU)
  - i Sverige er det 13%
  - i Tyskland er det 17%

Se hele resultatet af den særdeles omfattende undersøgelse fra Eurobarometer (åbner som pdf)

Din vurdering:Velstand i EU ifølge Eurostat – Danmark og England 6. rigeste lande – Portugal 18 ud af 27 lande

EU’s statistiske kontor Eurostat har udgivet sin årlige velstandsopgørelse baseret på BNP (bruttenationalprodukt) per indbygger.

For at gøre sammenligningen så realistisk, som muligt, er der anvendt BNP tal reguleret for købekraftspariteter – dvs. reguleret for forskelle i prisniveau i de enkelte lande.

Sverige rigere end Danmark
Svenskerne er tilbage som velhaverne i Norden på en samlet plads nummer 5 i EU – dog stadig i skyggen af de olierige nordmænd uden for EU samarbejdet.

Sverige overhalede i 2005 Danmark og havde i 2009 en gennemsnitlig købekraft per indbygger svarende til 120,3 % af EU’s gennemsnit.

Visse kritiske røster, heriblandt den liberale tænketank Cepos, mener endda at Danmark er på vej til at ryge længere ned på rangstigen i forhold til lande som England, Tyskland og måske Finland.

Ser man på hele Europa (excl. smålande som Andorra og Monaco) ligger Danmark på en 9. plads.

Se også: Eurobarometer undersøgelse af den økonomiske krises indvirking (maj 2010).

Portugal sidder fast med købekraft under gennemsnittet af EU’s lande
For portugiserne er der ikke meget nyt i Eurostat statistikken over velstand.

Portugal har i over 10 år ligget under gennemsnittet i EU svingende mellem index 77 og index 81, og det er ikke engang blevet bedre af at mange nye EU lande med lavere indkomster er kommet til. Faktisk har nogen af dem (Tjekkiet, Cypern og Slovenien) allerede overhalet Portugal og Malta er på vej til det.

Også befolkningen i Slovakiet og Polen vil om få år, hvis udviklingen fortsætter, i gennemsnit være rigere end portugiserne.

Derimod ser de baltiske stater, Ungarn og specielt Bulgarien og Rumænien ud til at have lang vej, før de når Portugals niveau.

Rigeste lande i EU - velstand i EU og øvrige lande i Europa
Sådan ser velstandslisten ud (tal fra 2009):

 1. Luxembourg – velstand index 268
  (fraregnet det store antal udenlandske arbejdere uden Luxembourg-pas, som dog bidrager til produktionen – tallet er derfor misvisende)
 2. Norge – velstand index 177 (uden for EU)
 3. Schweiz – velstand index 144 (uden for EU)
 4. Irland – velstand index 131
 5. Holland – velstand index 130
 6. Østrig – velstand index 124
 7. Sverige – velstand index 120
 8. Island – velstasnd index 120
 9. Danmark – velstand index 117
 10. England – velstand index 117
 11. Tyskland – velstand index 116
 12. Belgien – velstand index 115
 13. Finland – velstand index 110
 14. Frankrig – velstand index 107
 15. Spanien – velstand index 103
 16. Italien – velstand index 102
 17. Cypern – velstand index 98
 18. Grækenland – velstand index 95
 19. Slovenien – velstand index 86
 20. Tjekkiet – velstand index 80
  (meget store lokale forskelle i Tjekkiet, hvor hovedstaden Prag er en særdeles rig by)
 21. Portugal – velstand index 78
 22. Malta – velstand index 78
 23. Slovakiet – velstand index 72
 24. Kroatien – velstand index 64 (uden for EU, men optages formodentligt snart)
 25. Ungarn – velstand index 63
 26. Estland – velstand index 62
 27. Polen – velstand index 61
 28. Litauen – velstand index 53
 29. Letland – velstand index 53
 30. Tyrkiet – velstand index 46 (uden for EU)
 31. Rumænien – velstand index 45
 32. Montenegro – velstand index 43 (uden for EU)
 33. Bulgarien – velstand index 41
 34. Serbien – velstand index 37 (uden for EU)
 35. Makedonien – velstand index 35 (uden for EU)
 36. Bosnien og Herzegovina – velstand index 30 (uden for EU)
 37. Albanien – velstand index 27 (uden for EU)

Se også Eurostat pressemeddelelse (åbner som pdf).

Relaterede artikler på Portugalnyt:

Din vurdering:Cristiano Ronaldo scoring til 6-0 mod Nordkorea – resultat VM kamp: Portugal 7 mål - Nordkorea: 0

Cristiano Ronaldo fik endelig hul på målscoringen, da Portugal slog Nordkorea med 7-0 i VM gruppe G den 21. juni.

Portugal var allerede kommet komfortabelt foran med 5-0, men verdens højst betalte angriber havde endnu ikke scoret.

Se mere om Cristiano Ronaldo.

Cristiano scorer
Efter en lang aflevering og en tackling af Nordkorea’s målmand endte bolden nærmest i nakken på Ronaldo.

Det opdagede han heldigvis i tide og kunne i fuld kontrol sende bolden i nettet til 6-0.

Målscorere for Portugal blev følgende:

 • Raul Meireles i 29. minut
 • Simão i 53. minut
 • Almeida i 56. minut
 • Tiago i 60. minut
 • Liedson i 81. minut
 • Cristiano Ronaldo i 87. minut
 • Tiago i 89. minut

Se også: Aktuel VM stilling.

Herunder Cristiano Ronaldos første VM 2010 mål:


Portugal-Nordkorea til VM i 1966: 5-3
Sejren vækker mindelser om Portugals sejr på 5-3 i VM slutrunden i 1966 - en kamp, som var blandt turneringens bedste.

Dengang var legenden Eusébio én af de vigtigste figurer på det portugisiske landshold - meget lig Cristiano Ronaldo i 2010.

Eusébio kan følges på video fra 1966 herunder og ses i øvrigt i sidste sekund i 34 år ældre udgave på ovenstående Cristiano Ronaldo mål-video:

 

Din vurdering:VM 2010 kamp i gruppe G – Portugal-Nordkorea 21. juni

UPDATE: Portugal-Nordkorea resultat 7-0

Se video med Ronaldos mål.

..........................................................................................

Portugal møder mandag d. 21. juni Nordkorea i VM slutrunden i Sydafrika.

Kampen spilles i Cape Town kl. 13.30 lokal tid.

Efter et skuffende 0-0 resultat mod Elfenbenskysten i VM gruppe G er Portugal nødt til at vinde for at gå videre mod det på papiret andet ‘svage’ hold i VM gruppe G. Træner Quiroz har da også lovet offensivt spil mod Nordkorea.

Se også: VM 2010 stillinger.

Cristiano Ronaldo i scoringskrise på landsholdet
Portugals stjernespiller Cristiano Ronaldo har ikke scoret for Portugal i hele 16 måneder.'¨

På et pressemøde inden VM turneringen gik igang udtalte Cristiano Ronaldo under et pressemøde;
"Goals, as a football legend once told me, are like ketchup" og han fortsatte med “Sometimes as much as you try, they don't come out, and when they come, many come all at same time."

Hele Portugal håber at Cristiano har husket at ‘ryste flasken’ til Nordkorea kampen.

Hvad værre er at midtbane-playmaker Deco blev skadet under træning. Han er tvivlsom til Portugal-Nordkorea kampen.

Også målmand Eduardo og reservemålmand Daniel Fernandes måtte holde pause fra træning lørdag efter problemer med maven. Begge forventes dog klar til kampen.

Brasilien-Elfenbenskysten 3-1
Brasilien har maksimumpoint i gruppe G efter en beskeden sejr på kun 2-1 over netop Nordkorea.

Efterfølgende spillede det brasilianske landshold søndag aften d. 20 juni mod Elfenbenskysten og vandt 3-1.

Med samlet 6 point i gruppe G, hvor Portugal foreløbig kun har 1 point, er Brasilien derfor allerede kvalificeret til ottendedelsfinialerne også kaldet ‘Round of 16’.

Portugal-Nordkorea odds
Portugal sidder efter bookmakernes mening med de bedste kort på hånden inden kampen mod Nordkorea.

Odds for portugisisk sejr er omkring 1,3, mens en sejr til Nordkorea giver pengene 8-11 gange igen.

Nordkorea tabte sidste gang i en VM turnering til Portugal i 1966 med 3-5 efter at have været foran 3-0. Siden har Nordkorea ikke deltaget i en VM turnering.

Din vurdering:Paula Rego modtager engelsk ridderorden

Maleren Paula Rego fra Portugal, som i mange år har boet i London, er blevet tildelt en fornem engelsk orden, som berettiger til titlen DBE.

Den engelske Dronning Elizabeth II uddeler hvert år til sin fødselsdag det britiske emperiums hædersbevisninger til personer, som har gjort sig specielt bemærket inden for kunst, kultur, videnskab, offentlig administration og erhvervsliv.

Paula Rego, DBE
Ordenen, som Paula Rego fik tildelt i juni 2010, hedder Dame Commander og er anset for den næstfineste orden i det britiske imperiums ordenklasser.

Paula Rego kan dog ikke anvende titlen Dame (som i så fald ville blive til Dame Paula). Denne anvendelse er forbeholdt britiske statsborgere.

Istedet vil Paula Rego kunne skive DBE (forkortelse for Dame Commander of the Order of the British Empire) efter sit navn.

En DBE, som for herrernes vedkommende bliver til en KBE, er en særdeles høj hædersbevisning i dronningens England, hvor de fleste kun efter særlig lang eller exceptionel god tjeneste for landet opnår første trin i ordenshirakiet MBE (Member) eller andet trin OBE (Officer).

Paula Rego er kommet i meget fint selskab. Blandt notabiliteterne med en DBE finder man sejlsportkvinden Dame Ellen (Patricia MacArthur) og skuespillerinden Dame Helen (Mirren).

Danskeren Peter Schmeichel er i øvrigt MBE.

”Jeg maler jo bare billeder”
Den 74 årige Paula Rego, hvis værker i 2009 fik eget kunstmuseum ved navn ‘Casa das Historias’ i Cascais på Lissabonkysten, var yderst overrasket over at komme i betragtning ved dronningens årlige uddeling af ordener.

Paula Rego’s kommentar til den engelske avis The Guardian var: “Mas porquê? Tudo o que eu faço é pintar quadros" – eller på dansk: “Hvorfor? – jeg maler jo bare billeder”.

Herunder relaterede artikler om Paula Rego og hendes værker:

Din vurdering:José Saramago – 1922-2010

Den måske største portugisiske forfatter og provokatør i moderne tid er død.

José Saramago blev 87 år og tilbragte de sidste år af sit liv sammen med sin spanske kone på øen Lanzarote.

Hans seneste bog ‘Caim’ (på dansk: Kain) fra 2009 nåede at blive en bestseller i flere lande herunder Portugal.

Nobelprisvinder i litteratur
I 1998 opnåede Saramago den størst mulige internationale anderkendelse, da han vandt Nobelprisen i Litteratur.

Saramago var om nogen en ‘professionel provokatør’, men der var altid et glimt af alvor bag hans påfund.

Landet Iberia
Eksempelvis foreslog han i al offentlighed at slå Spanien og Portugal sammen til landet Iberia.

Dette forslag fra en gammel mand i kørestol fik ikke megen opmærksomhed i Spanien, men tirrede ‘the establishment’ i Portugal i en sådan grad at Saramago fra sit selvvalgte eksil i Spanien må have moret sig kosteligt.

Saramago er den bedst sælgende portugisiske forfatter i det 21. århundrede. Se mere om den selvlærte journalist og forfatter José Saramago med den sylespidse pen.

Herunder video med Saramago i biografen til præmiere på filmen Blindness, som bygger på én af hans romaner:

Din vurdering:Dansk musik hitter i Portugal – æstetisk poptrio med Nicolaj Grandjean på musikfestival i Porto

Mares Vivas musikfestivalen i Porto afholdes 15-17 juli 2010.

Blandt årets store navne på festivallen finder man blandt andet Ben Harper, Placebo og portugisiske David Fonseca.

Det danske band N*Grandjean er efter stor succes på portugisiske radiostationer i forsommeren 2010 med hittet ‘Heroes & Saints’ blevet bedt om at gæste musikfestivallen i Portugals næststørste by.

Se mere på Mares Vivas musikfestivalens hjemmeside.

Heroes & Saints hitter i Portugal
Den danske poptrio N*Grandjean består af Nicolaj Grandjean, Mikkel Lomborg og Christian Winther.

Sangen ‘Heroes & Saints’ er en pop-ballade med den særlige Nicolai Grandjean lyd, som af og til godt kan minde lidt om den nigeriansk-britiske sangerinde Sade’s stærke udtryk – uden brug af meget andet end den nøgne stemme.

Faktisk udkom ‘Heroes & Saints’ i Danmark helt tilbage i 2008 på albummet “Carrying Stars”. Se også omtale på Kulturplakaten.

På Portugals kendteste landsdækkende hit-kanal Radio Commercial har Nicolaj Grandjean og vennerne i nogen måneder været blandt de hotteste navne - stem på Radio Commercial hitlisten.

Også på Portugals uofficielle liste over de populæreste singles har N*Grandjean haft succes med en fornem 3. plads som bedste placering. Indtil videre har Heroes & Saints befundet sig på hitlisten i 14 uger  – se Portugals single-hitliste her.

I 2009 hittede danske Mikkel Solnado i Portugal med 'We Can Do Anything'.

Herunder ‘Heroes & Saints’ (video med portugisisk oversættelse):

Din vurdering:Ret til tolkebistand for EU borgere i andre EU lande

Europa-parlamentet har den 16. juni 2010 vedtaget nye regler, der sikrer at EU borgere i fremtiden vil kunne kræve tolke- og oversættelsesbistand i straffesager i andre EU lande.

I parlamentet stemte 637 af de i alt 736 parlamentsmedlemmer (677 til stede ved afstemning) for at indføre de nye rettigheder for EU borgere. 

Direktivet skal indføres af medlemslandene i løbet af de kommende 3 år.

Også Irland og England er med på trods af at landene har en ‘opt-in’ klausul for retslige EU bestemmelser.

Danmark står udenfor på grund af det danske EU-retsforbehold, men danske statsborgere i eksempelvis Portugal må forventes at have samme rettigheder som andre EU borgere. I tvivlsspørgsmål bør man kontakte Den Danske Ambassade.

Se også pressemeddelelse fra Europa-parlamentet.

EU borgere beskyttes bedre
Hensigten med de nye regler er at give en sigtet i en straffesag mulighed for at udøve retten til at forsvare sig selv herunder at kommunikere med sin advokat. Der gives allerede tolkebistand i langt de fleste lande, men de nye EU regler sikrer et minimum af tolke- og oversættelsesbistand og desuden en klagerettighed, hvis der nægtes bistand.

Det bliver de enkelte medlemslande, hvor retssagerne foregår, som skal dække udgifter til tolk.

Britisk hooligan i klemme i Portugal
I de senere år har der været eksempler på at borgere på grund af sproglige problemer har følt sig dårligt behandlet i andre EU lande.

Én af de mest kendte sager omhandler den britiske brandmand og hooligan Gerry Mann, som i år 2004 under EM i Portugal blev anholdt i Albufeira sammen med 11 andre englændere.

Gerry Mann blev i juni 2004 udvist af Portugal i løbet af 48 timer i en såkaldt ‘fasttrack’ retssag under fodboldturneringen, som var sat op for at holde styr på de mange fodboldfans i Portugal.

Årsagen til udvisningen (han blev sendt hjem sammen med yderligere to hooligans) var at portugisisk politi mente at Gerry Mann havde medvirket til uroligheder (riots) under slutrunden. Retten i Portugal dømte Mann til 2 års fængsel, men gav briten lov til at afsone i Storbritanien.

Det britiske retssystem ville dog ikke opretholde den portugisiske dom, og Gerry Mann var derfor hurtigt efter hjemkomst til England en fri mand.

Senere blev Gerry Mann givet udrejseforbud af britisk politi under de såkaldte hooligan-love, hvilket han dog ikke accepterede og fik medhold i retten i England med dén begrundelse at den portugisiske retssag ikke var afsluttet.

Gerry Mann i fængsel i Portugal i maj 2010
Choket for den nu 51-årige brite kom i 2009, hvor Portugal anmodede om udlevering af Mann til afsoning. Denne anmodning efterkom England i maj 2010. 

Gerry Mann er kendt af britisk politi og sandsynligvis ikke uskyldigt dømt. Til gengæld har han formodentlig ikke forstået meget af sin portugisiske retssag i år 2004, som altså i år 2010 koster ham 2 år i brummen i Portugal.

Se mere om Gerry Mann sagen på Fair Trails International (set overvejende fra Gerry Mann’s side).

Din vurdering:Stigende inflation i Portugal – højeste samlede prisstigninger i 18 måneder for maj 2010

Inflationen i Portugal steg i maj måned med hvad der samlet svarer til 1,1% på årsbasis.

Det var den største prisstigning registreret i 18 måneder efter prisstigningen i april, som på trods af at være høj kun svarede til 0,8% på årsbasis.

Fødevarer og drikkevarer faldt faktisk i pris i maj 2010, men transportomkostninger i Portugal steg i maj 2010 med hele 5,4% på årsbasis.

Tøj og sko falder også i pris i Portugal med hvad der i maj 2010 svarede til 1,5% på årsbasis.

Svage tegn på fornyet vækst i Portugals økonomi
I første kvartal 2010 (Q1 2010) er den portugisiske økonomi vokset med 1,8% i forhold til Q1 2009.

Den portugisiske nationalbank forventer en samlet økonomisk vækst i 2010 på 0,4% efter at Portugal i år 2009 oplevede et fald i den økonomiske aktivitet på 2,7%

Positive portugisiske forbrugere køber biler igen
Bilsalget i Portugal har i årets første kvartal (Q1 2010) udvist en samlet stigning på 59,1% i forhold til Q1 2009. I alt blev der solgt 16.202 nye personbiler i april 2010.

Stigningstakten er dog aftaget idet april måned 2010 kun steg med 32,9% i forhold til april i det for bilbranchen meget svære år 2009.

Mindre biler populære i år 2010
Portugiserne er også blevet mere økonomisk bevidste.

Bilmærkerne med de højeste stigningstakter inkluderer Nissan, Chevrolet og Skoda (alle med stort salg af små og/eller lavt prissatte biler i mellemklassen) og desuden Volvo, som har en relativ beskeden markedsandel i Portugal. Alle 4 mærker har haft fremgang på over 100% i antal solgte biler fra Q1 2009 til Q1 2010.

I den anden ende af skalaen har Honda som det eneste bilmærke i Portugal tabt afsætning i første kvartal 2010 i.f.t. første kvartal 2009.

De allermindste city-biler (Peugeot 107, Citroen C1 med flere), som er voldsomt populære i Danmark, figurerer fortsat meget sjældent på Top-20 bilsalgslisten i Portugal.

Din vurdering:Azorerne i juni – Sanjoaninas festival på øen Terceira

På øen Terceira på Azorerne afholdes der i juni måned festivallen Sanjoaninas.

Festivallen løber i år 2010 fra 19. til 27. juni.

Sanjoaninas festival på Azorerne - oprindelse
Sanjoaninas er den største ikke-religiøse festival på Azorerne.

Festivallen kan dateres tilbage til det 16. århundrede, hvor den dog havde en vis forbindelse med det religiøse liv.

En adelsmand ved navn João Vieira – også kaldet ‘João den gamle’ igangsatte opførelsen af en lille kirke i det østlige hjørne af bymidten på gaden Rua de São João i Terceiras hovedby Angra til ære for den bibelske figur Johannes Døberen.

Johannes Døberen kaldes på engelsk for Skt. John og på portugisisk São João – heraf navnet på festivallen Sanjoaninas.

Kampsport foran kirken
Efter at kirken var bygget på João Vieira’s foranledning og for egne penge forespurgte andre adelsmænd, om de måtte afholde øvelser i nærkamp og til hest på byens torv tæt på kirken. Det måtte de godt, og øvelserne blev efterhånden til, hvad der i dag kendes som Azorernes specielle form for tyrefægtning.

Som en del af adelsfolkenes forberedelse til konkurrencen i militære dicipliner tog deltagerne hvert år den 24. juni til messe i den nye kirke på torvet for at bede til fordel for en succesfuld konkurrence.

Senere er musik, parader og diverse sportsaktiviteter kommet til. Sanjoaninas festivallen var tidligere først og fremmest en opvisning i gammel krigskunst. Nutildags har tyrefægtning (samt tyreløb) og processioner dog taget over som festivallens højdepunkter - se video med processioner nedenfor.

Se program for Sanjoainas tyrefægtning sommer 2010 (åbner som pdf - desværre kun på portugisisk).

Mere information om de øvrige aktiviteter kan findes på Sanjoaninas festivallens hjemmeside (også kun portugisisk).

I år giver den verdensberømte fado-sangerinde Mariza koncert på Sanjoaninas festivallen d. 20. juni.

Angra do Heroísmo på Terceira
Byen Angra på Terceira hedder i dag Angra do Heroísmo. Æren som ‘heroisk by’ blev tildelt Angra af dronning Maria II (regent i Portugal 1834-1853).

Det fornemme tilnavn blev givet af dronning Maria II til byen og byens borgere efter at hun i perioden 1830-1834 hvade været i eksil på Terceira inden hun i år 1834 kunne indtage tronen i Lissabon og erklære Portugal for et konstitutionelt monarki. Det varede dog kun til år 1910.

Byen Angra ligger ved kysten på øens sydlige del, som udgør en naturlig havn. Rejser man til Azorerne er et besøg på Terceira blandt turisternes favioritter.

Angra på Terceira var oprindeligt hovedstad på Azorerne og huser stadig øgruppens højesteret. Angra’s oprindelige status som hovedstad eller hovedby på Azorerne er nutildags overtaget af Ponte Delgada på den større ø São Miguel.

Den gamle by i Angra do Heroísmo (centrum) blev i 1983 udnævnt til World Heritage af UNESCO. Der er 13 World Heritage (verdensarv lokationer) i alt i Portugal.

Herunder video fra Sanjoaninas 2007 festivallen:

Din vurdering:Flere Indlæg « Forrige side - Næste side »