Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dkSammenlign skoler i Portugal – statistik over eksamens-resultater

For tilflyttere til Portugal med børn, er én af de store overvejelser, hvor børnene skal gå i skole.

Privat eller offentlig skolegang
Der er i Portugal en stærk tradition for at middelklassen sender deres børn i privatskole.

Som regel er den månedlige betaling for privatskoler i Portugal ganske betydelig, og udvalget af skoler kan være omfattende i de mest populære tilflytterområder.

En betaling på 300-600 euro er normal (pris per måned per barn). Denne relativt høje pris kan dog godt inkludere bespisning og eftermiddags-pasningordning (også ofte i sommerferien), hvilket kan være en stor fordel, hvis begge forældre arbejder.

Ofte er private børnehaver og vuggestuer lige så dyre som privatskolerne.

Offentlige skoler i Portugal kan være ganske udmærkede, men står generelt lavere prestigemæssigt i den portugisiske bevidsthed.

Mange af de bedste offentlige skoler drives som katolske skoler. Det er værd at bemærke at man skal være særdeles tidligt ude for at få en plads på de mest populære offentlige skoler i mange dele af det urbane Portugal.

På mange privatskoler er der obligatorisk skolespecifik uniform/skoleklæder, som skal indkøbes af forældrene. Lærerbøger betales også ofte seperat.

Der undervises på portugisisk i langt de fleste privatskoler.

Internationale skoler
De dyreste privatskoler i Portugal er som regel benævnt ‘internationale skoler’. Her undervises typisk efter engelsk, amerikansk eller tysk curriculum.

Prisen per elev kan sagtens nå op på 800-1000 euro per måned eller mere på de dyreste internationale skoler i Portugal. En meget stor del af eleverne er i øvrigt portugisiske, idet de ‘udenlandske’ skoler ofte anses for at være de bedste - og ikke mindst mest prestigefulde; et væsentligt argument for at sende sine unger dertil er for at lære ‘de rigtige’ at kende fra barnsben.

På de dyreste skoler af lærebøger og materialer ofte inkluderet i prisen. Der undervises typisk på engelsk (eller tysk) på de internationale skoler i Portugal.

Sammenlign skoler i Portugal
I oktober 2012 offentliggjorde avisen Publico statistik for prøver i ensino basico (grundskolen i Portugal) efter 6 skoleår og 9. skoleår – samt eksamensresultater fra det portugisiske gymnasium (11. og 12. års prøve) – ensino secundário. Eksamensresultater i Portugal bedømmes på en skala fra 0 til 20.

Universidade Católica i Porto har stået for indsamling af statistikken. Se mere på Publico.

Se også: Internationale skoler og børnehaver i Portugal.

Din vurdering:Dengue feber på Madeira – tropesygdoms-tilfælde i oktober 2012 får myndighederne til at reagere

Dengue feber er én af de mest almindelige tropesygdomme, og for en lille del af de ramte en nok så ubehagelig én af slagsen.

I starten af oktober 2012 (opgjort per 11. oktober) blev der konstateret 18 tilfælde af dengue feber på Madeira.

Madeira ikke plaget af dengue feber
At der konstateres enkelte tilfælde af dengue feber på Madeira er ikke noget nyt.

Virusen findes i mennesker og kan overføres af myg (aedes aegypti) mellem mennesker. Der findes ikke nogen vaccine mod dengue feber.

De fleste vil ikke mærke sygdommen udover måske lidt ubehag (som en mild influenza), nogen vil blive mere syge som ved influenza og for et lille antal patienter, er sygdommen alvorlig og kan være livstruende. Især for børn kan sygdommen udvikle sig i uheldig retning, da de fleste børn ikke har antistoffer mod sygdommen.

Se mere om denguefeber på Netdoktor.dk .

Madeira vant til mindre udbrud
På Madeira har man erfaring med denguefeber, som typisk optræder i få antal i bølger – senest i 2005 og 2009.

Man kan ikke beskytte sig mod sygdommen på anden måde end at undgå myg (lange ærmer/benklæder og eventuelt anvende myggenet om natten over sengen). Myggenes udbredelse kan desuden begrænses, hvilket der allerede tages ekstra forholdsregler for på Madeira.

I eksempelvis 2010 sprayede luftfartsselskaber præventivt mod dengue feber i fly på Madeira. Det begrænsede udbrud i oktober 2012 har sat lignende forholdsregler i gang. 

Dengue feber forveksles af og til med Den Gule Feber, som ikke findes på Madeira.

Se også artikel om denguefeber på Politiken.

Der er dog ifølge eksempelvis NationalTravelHealthNetworkandCentre (NaTHNaC), der rådgiver britiske rejsende og sundhedspersonale i Storbritannien, ikke grund til bekymring.

Denguefeber optræder i Australien, store dele af Afrika, Brasilien, Argentina, Indonesien, Filipinerne, Vietnam, Pakistan, Indien, Columbia, Venezuela, Cuba, De Vestindiske Øer, Mexico og i de sydligste dele af USA.

Update 26. oktober 2012 - dengue feber Madeira
Antallet af tilfælde af dengue feber på Madeira (med sygdomstegn) er per 25. oktober opgjort til i alt 52 personer.

Man mener at 404 andre personer formodentlig er blevet smittet uden at have symbtomer, der med sikkerhed viser tegn på dengue feber.

I Frankrig har to hjemkomne turister fra Madeira ifølge Reuters modtaget behandling for dengue feber og der er ligeledes per 25. oktober konstateret et enkelt tilfælde i England og ét i Sverige, som menes at stamme fra Madeira.

Den europæiske organisation til forebyggelse af epedimier (The European Centre for Disease Prevention and Control) fraråder ikke at rejse til Madeira, men anbefaler dog at undgå at blive stukket af myg på Madeira.

Se Reuters artikel samt pressemeddelelse fra Health Protection Agency (HPA i England) om Madeira Dengue feber tilfældene.

Update 2. november 2012 - dengue feber i Portugal
I Portugal er der blevet konstateret 6 tilfælde af dengue feber (personer smittet på Madeira).

Antallet af smittede udlændinge er også nået op på 6. Smitten blev for alles vedkommende overført ved et besøg på Madeira. 

Samlet set er der per 1. november konstateret 62 bekræftede tilfælde af dengue feber på Madeira, og omkring 470 mulige tilfælde, som ikke nødvendigvis er dengue feber.

Update 17. november 2012
Antallet af denque feber tilfælde på Madeira er justeret til 669.

Mange tilfælde er milde former. 89 personer har indtil videre været på hospitalet på grund af denque feber; heraf er 5 fortsat indlagt.

Den 16. november 2012 blev der givet følgende råd om denque feber og rejser til Madeira på den engelske avis The Telegraph.

Update 22. november 2012 - denque feber har indtil videre ramt 10 turister
Udbruddet af denque feber på Madeira fortsætter i november måned og ventes også at fortsætte over jul og nytår.

Langt de fleste ramte er lokale beboere på Madeira. Indtil videre er 10 portugisere fra fastlands-Portugal, 7 tyskere, 2 franksmænd, 1 svensker og en finne blevet ramt ud af i alt 1672 sygdomstilfælde/inficerede per 18. november 2012. Se også Dengue artikel på Bloombergs.  

Update 27. november - udbrud fortsætter på Madeira
Som forventet fortsætter udbruddet af dengue-feber på Madeira. Se opdatering på eksempelvis The Examiner.

Der er ikke konstateret denguefeber i Grækenland siden 1928, men i 2012 blev en ældre mand ramt. I år 2010 var der tilfælde af dengue i Kroatien og i Frankrig. Se BBC-artikel.

Update 4. december - Madeira dengue udbrud fortsætter
Antallet af hospitalsindlagte har nået 118 (langt de fleste udskrevet igen).

Det store flertal af personer, som bliver smittet med dengue, er lokale beboere på Madeira (mest koncentreret om Funchal).

Antallet af smittede udlændinge er dog også steget. Der er per 3. december 2012 konstateret i alt 43 tilfælde af dengue blandt udlændinge, som har besøgt Madeira; heraf et enkelt dansk tilfælde.

Samlet set er der konstateret 1819 tilfælde af tropesygdommen - se mere på The Examiner .

Din vurdering:TAP måske solgt inden 2013 - Synergy Group fra Brasilien favorit til at købe TAP

Som følge af Portugals økonomiske situation, er en række statsejede virksomheder sat til salg.

Blandt salgs-emnerne finder man aktieposter i følgende selskaber:

 • EDP – Portugals store energi-virksomhed, statens ejerandel: 20%
 • TAP – det nationale flyselskab - 100% ejet af den portugisiske stat
 • REN – energi-distributør (ejer ledningsnet) – 49% ejerskab ligger hos staten
 • RTP - radio- og TV-station - 100% statsejet - må sandsynligvis sælge 2 kanaler
 • Lusa – Nyhedsbureau – staten ejer over 50%
 • Caixa Geral de Depósitos (CGD) - Portugals største bank - 100% statsejet

Auktion over TAP Airlines
Auktionen over TAP Airlines går ind i en ny fase.

Den 14. september var deadline for såkaldt ‘preliminary offers’ – der samler tilkendegivelser om interesse.

Ingen europæiske luftfartsselskaber er ifølge portugisisk presse interesserede i at købe TAP.

Den mest oplagte kandidat til at købe TAP ser ud til at være den brasilianske Synergy Group, der driver luftfartsselskabet Avianca . Hvis interessen for TAP viser sig at være reel, kan et salg gennemføres inden år 2013.

TAP vurderes til at være mellem 400 og 500 millioner euro værd. Se også artikel på Bloombergs.

TAP flyver dagligt mellem København og Lissabon. Se også: find billig flybillet til Portugal.

Din vurdering:Portugal igen aktiv på obligationsmarkedet

Kreditmulighederne skrumpede ind til udelukkende at bestå af Den Europæiske Centralbank ECB og IMF, da Portugal med hatten i hånden måtte bede om en økonomisk hjælpepakke i maj 2011.

Siden da har meget få private långivere ville risikere at udvidde engagementet med staten Portugal.

Lyspunkt i en svær situation
Derfor er det et lille, men meget vigtigt lyspunkt at Portugal for første gang har fået markedets ‘tilladelse’ til en forlænget låneaftale.

Mere konkret er der tale om at Portugal i oktober 2012 har solgt for 3.76 milliarder euro oktober-2015 obligationer ‘i bytte’ for papirer, der stod til at udløbe i september 2013.

Den længere løbetid giver Portugal bedre muligheder for at klare sig igennem den værste økonomiske krise siden 1970’erne.

Portugal har sågar fået prædikatet som den ‘best performing euro-zone country’ på obligationsmarkedet i år 2012 med store kursgevindster (op til 40%) og deraf følgende lavere renter.

Portugals statspapirer er dog stadig klassificeret som ‘junk’ eller ‘junk-bonds’ og dermed non-investment grade for eksempelvis store pensionsselskaber.

Se mere på Wall Street Journal.

Din vurdering:Kraftige skattestigninger i Portugal i 2013 – fastfrosne huslejer får lov at stige

Den portugisiske finansminister annoncerede onsdag d. 4. oktober 2012 forhøjelser i indkomstskatterne i Portugal.

Forhøjelserne er et resultat af at tidligere annoncede forhøjelser i de sociale bidrag blev mødt at stor kritik i parlamentet og blandt befolkningen i Portugal. Kritikken var så stor og demonstrationerne så omfattende at forhøjelsen af socilabidraget, indtil videre, er taget af bordet.

Skatten stiger kraftigt
Finansminister Vitor Gaspar holdt kortene tæt til kroppen på pressemødet den 4. oktober.

Der blev ikke gået i detaljer med skatteforhøjelserne, men følgende blev meddelt:

1) Antallet af skattesatser for indkomstskat skæres ned til 5 (mod nuværende 8).

2) Indkomstskatten hæves generelt med 1,4%-point.

3) I 2013 indføres desuden en særskat på 4%-point på de fleste indkomster og den forventede gennemsnitlige skatteprocent vil stige ekstra meget for høje indkomster.

4) Beskatningen af renteindtægter og dyrere huse vil stige.

Den højeste marginalskatteprocent bliver i 2013 på 54,5%.

Da socialbidraget udgør en relativ stor skat i sig selv er indkomstskatten (også kaldet IRS i Portugal) relativ lav i forhold til andre lande med gennemsnitligt små 10%. Den forventes imidlertid i år 2013 at stige med omkring 30% til gennemsnitligt 13,2%

Huslejer får lov at stige
Tidligere i oktober blev det annonceret at de for mange ældre portugisere fastfrosne huslejer vil få lov at stige moderat.

Man vedtog for mange år siden i Portugal at huslejer under visse forhold (for nogen lejere) ikke kunne stige. Disse reguleringer har været gældende gennem flere årtier.

I større byer som Lissabon og Porto lejes en betydelig del af den ældre boligmasse ud til fantasi-huslejer på helt ned til 10-50 euro per måned.

...............................................................

Ovenstående nye skattetiltag i Portugal er ikke udtømmende og kan være fejlbehæftigede. Det fremgår desuden ikke om 1. januar 2013 er ikrafttrædelsesdato for alle tiltag.

Din vurdering:Portugal nummer 3 på FIFA verdensranglisten i fodbold for september 2012

Se nyeste FIFA verdensrangliste - december 2012

Portugals bedste placering i mange år er en realitet.

Kun Spanien og Tyskland er ifølge FIFA-ranglisten bedre end Portugal.

Den opdaterede FIFA-rangliste for september 2012 er følgende:

 1. Spanien
 2. Tyskland
 3. Portugal
 4. Argentina
 5. England
 6. Holland
 7. Uruguay
 8. Italien
 9. Columbia
 10. Grækenland
 11. Kroatien
 12. Rusland
 13. Frankrig
 14. Brasilien
 15. Schweiz
 16. Elfenbenskysten
 17. Chile
 18. Danmark (falder 8 pladser)
 19. Mexico
 20. Equador
 21. Sverige
 22. Tjekkiet
 23. Japan
 24. Algeriet
 25. Korea
 26. Norge
 27. Mali
 28. Irland
 29. Bosnien-Herzegovina
 30. Belgien

Se mere om september 2012’s FIFA-rangliste på FIFA.com .

Din vurdering:Portugals arbejdsløshed nåede 15,9% i august 2012 – EU landes arbejdsløse i % ifølge Eurostat

Den hårde opbremsning i Portugals økonomi sætter fortsat sine spor.

I august 2012 blev arbejdsløsheden i Portugal opgjort til rekordhøje 15,9% (korrigeret for sæsonudsving).

Se også:
Arbejdsløsheds-statistik Portugal i perioden 1998-2011.

1/3 af alle under 25 år er arbejdsløse
Ser man på ungdomsarbejdsløsheden (unge under 25 år) er den registrerede arbejdsløshed i Portugal på 35,9%. Ungdomsarbejdsløsheden er dog faldet en smule i august fra 36,4% i juli 2012.

I gennemsnit er 22,8% af EU’s unge på arbejdsmarkedet registrerede som arbejdsløse.

EU landes samlede arbejdsløshed august 2012
De 27 EU lande havde i august 2012 følgende arbejdsløshed:

 • Spanien arbejdsløse 25,1%
 • Grækenland arbejdsløse 24,4%
 • Portugal arbejdsløse 15,9%
 • Letland arbejdsløse 15,9%
 • Irland arbejdsløse 15%
 • Slovakiet 14,2%
 • Litauen 12,9%
 • Bulgarien 12,5%
 • Cypern 11,7%
 • Ungarn 10,7%
 • Italien 10,7%
 • Frankrig 10,6%
 • EU gennemsnit 10,5%
 • Polen 10,1%
 • Estland 10,1%
 • Slovenien 8,4%
 • Storbritannien arbejdsløshedsprocent 8,0%
 • Danmark arbejdsløshedsprocent 8,0%
 • Finland 7,9%
 • Sverige 7,8%
 • Belgien 7,4%
 • Rumænien 7,1%
 • Tjekkiet 6,7%
 • Malta 6,5%
 • Tyskland 5,5%
 • Holland 5,3%
 • Luxembourg 5,2%
 • Østrig arbejdsløshed 4,5%
Din vurdering:Radioindslag i Panorama om Lissabons historiske havn af Bjarne Mouridsen

Radioprogrammet Panorama på P1 bragte i juli 2012 Bjarne Mouridsens indslag om Portugals mest imponerende færgeterminal (bruges nu kun til officielle lejligheder).

Se også Bjarne Mouridsens bog om Portugal: "Mit andet hjemland" fra år 2011.

Salazar til stede i Alcântara
I den store Alcântara Havn, hvor nogen af verdens største krydstogtsskibe stadig lægger til, kan man stadig se spor af Portugals sidste diktator António de Oliveira Salazar.

Se billeder af Gare Maritima de Alcântara terminalen på ‘De Porto é não só’ bloggen (kun portugisisk).

Almada Negreiros – blandt Portugals fornemste kunstnere
Store vægmalerier i havneterminalen udgør en hyldest til Salazars ‘Estado Novo’ med de tre ‘søjler’: Gud, fædreland og familien, men der er en spids ironi iblandet kunstnerens arbejde for Portugals daværende diktator.

Hør den 15 minutter lange udsendelse om Lissabons historiske Havn på Panorama.

Herunder video om maleren, poeten og futuristen José Sobral de Almada Negreiros (1893-1970), som blandt andet udførte de store vægmalerier i Gare Maritima de Alcântara i Lisboa.

Man kan se de i Panorama-udsendelsen omtalte modernistiske malerier fra ca. tidspunkt 4:50 i nedenstående video om Almada Negreiros:

Din vurdering:Billig yogaferie i oktober – wellness ferie i det solrige Portugal

Yogaferie er populært som aldrig før.

Mange har opdaget at en forlænget weekend eller en uges ferie i syden med fordel kan kombineres med afslapning af krop og sind.

Iyengar Yogaferie i Portugal
Iyengar yogaen henvender sig til alle aldersgrupper.

Holdene er tilrettelagt for både begyndere (med lidt kendskab til yoga) som øvede. Alle vil kunne få godt udbytte af klasserne og arbejde dybere med asanas og pranayama åndedrættet.

Iyengar yogaen er bygget op af 3 elementer, nemlig teknik, sekvens og timing.

Fordele ved at dyrke yoga
De vigtigste fordele ved at praktisere yoga er følgende:

- Ved regelmæssig praksis af yoga udvikler man en sund fysisk, mental og åndelig velvære samt det forbygger et godt og sundt helbred.

- Sportsudøvere kan have stor fordel af yogaen som både giver dem styrke men især en bedre smidighed, balance og mobilisering.

- Golfspillere, surfere og kitsurfere har fordele ved at kombinere med yoga i deres træning. 

Ved regelmæssig yoga-praksis bidrager man til at:

 • Øge fleksibiliteten og bevægelsen
 • Mobilisere leddene og styrke musklerne
 • Opnå balance & koordination
 • Forbedret kropsholdning og korrekt alignment

Temperaturen i Lissabon-området i oktober
I Lissabon skinner solen i gennemsnit 8 timer dagligt i oktober måned.

Ofte er det portugisiske efterår temperaturmæssigt som en dansk sommer med dagtemperaturer over 20 grader.

Billig yogaferie – klasser på hotel ved Guincho stranden
For dem, som gerne vil kombinere solferien med wellness og yoga, kan den danske certificerede Iyenger yoga instruktør Annett Mottlau sammensætte et program efter ønske.

Priserne starter ved €30 for en enkelt lektion (i studie).

For en fuld yogaferie uge i Portugal (2 lektioner per dag i perioden 21-28 oktober), er der mulighed for at booke en samlet pakke med yoga, overnatning og morgenmad inkluderet. Se mere om Yogaferie på Hotel Muchaxo ved Guincho stranden på Lissabonkysten.

Bemærk at der er tale om yoga-klasser med en professionel erfaren Iyengar yogainstruktør.

Billig yogaferie – find selv overnatning
Alternativt kan man vælge én af følgende overnatningsmuligheder:

 • Hotel i Estoril – Hotel Londres ligger tæt på stranden ved Estoril (oktober måned har rimelige priser)
 • Luxus-feriehus til lavpris med udsigt over Guincho – 2 personer overnatter en uge i oktober for €862 (1 yogaklasse for 2 personer inkluderet)
 • Billig lejlighed i Cascais med udsigt og pool-adgang for €600 (max 4 personer) i oktober

Ovenstående muligheder for ovenatning på Lissabonkysten er eksempler. Priser på privat leje er eksklusiv slutrengøring. Der betales depositum.

Det er en fordel at have en bil til rådighed. Sammenlign priser på udlejningsbiler fra Lissabon lufthavn (billigt at leje bil i Lissabon i oktober - typisk fra €70-90 for en lille bil per uge).

Billig yogaferie hele året i Portugal
Der afholdes yoga-klasser i Portugal hele året.

Er I minimum 4 personer, kan yoga-instruktør Annett Mottlau skræddersy en yogaferie til jer, i den periode, der passer jer.

Yderligere information kan hentes på www.iyogalisbon.com .

Din vurdering:Leonard Cohen koncert i Lissabon den 7. oktober - Old Ideas World Tour Lisbon

Nåede man ikke at se Leonard Cohen i København d. 25. august eller i Aalborg den 26. august 2012, kommer chancen igen i Lissabon den 7. oktober.

Lissabon er sidste stop på den europæiske del af Cohens ‘Old Ideas World Tour’.

Se også: Anmeldelse af Leonard Cohen koncert i Aalborg.

Leonard Cohen i Lissabon 2012
Sidste gang den verdensberømte og efterhånden 78-årige canadiske singer-songwriter, musiker, poet, maler og forfatter besøgte Lissabon var i september 2010.

Leonard Cohen havde egentlig trukket sig tilbage fra sine tour-aktiviteter, men da han i 2005 fandt ud af at hans daværende manager havde begået underslæb for 5 millioner US$; mere eller mindre hele Loenard Cohens pensionsformue, var stjernen nødt til at trække i arbejdstøjet igen.

Med sin ‘trademark’ sorte hat og ditto elegante jakkesæt har Cohen siden 2005 været aktiv, og penge må formodes igen at være et mindre problem.

Man kan stadig nå at købe billetter på Ticketline, men der er per 27. september ikke mange tilbage. Til gengæld er dyreste Leonard Cohen koncertbillet i Lissabon billigere end den billigste Leonard Cohen koncertbillet var til koncerterne i Danmark. Billigste koncertbillet til Leonard Cohen eventet i Lisboa koster €45.

Herunder Leonard Cohen i Lissabon i 2010:

2010 koncerten med Leonard Cohen
I 2010 blev Leonard Cohen på scenen i Pavilhão Atlântico i hele 3,5 timer, hvor han nåede rundt om følgende klassikere og nyere Cohen sange:

Første set

1. Dance Me to the End of Love
2. The Future
3. Ain't No Cure for Love
4. Bird on a Wire
5. Everybody Knows
6. In My Secret Life
7. Who By Fire
8. The Darkness
9. Born in Chains
10. Chelsea Hotel #2
11. Waiting for the Miracle
12. Anthem


Andet set

13. Tower of Song
14. Suzanne
15. Sisters of Mercy
16. The Gypsy Wife
17. Feels So Good
18. The Partisan
19. Boogie Street
20. Hallelujah
21. I'm Your Man
22. Take this Waltz

Extra 1
23. So Long, Marianne
24. First We Take Manhattan

Extra 2
25. Famous Blue Raincoat
26. If It Be Your Will
27. Closing Time

Extra 3
28. I Tried to Leave You
29. Heart With No Companion

Din vurdering:Flere Indlæg « Forrige side - Næste side »