Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Inwema informerer om skat af pension for nye udlandsdanskere i Spanien og Frankrig

Der har med folketingsvalgets udskrivelse måske åbnet sig en kattelem for udlandsdanskere, som blev ramt at skatteminister Kristian Jensens lovforslag fra d. 11. oktober, som annulerer dobbeltbeskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien.

Lovforslaget satte en effektiv stopper for skatterabat til nye udlandsdanskere i Spanien og Frankrig, men underligt nok ikke for udlandsdanskere, som påtænker at flytte til Schweiz eller Luxembourg.

Se mere her om skatteministerens lovforslag om pensionsudbetalinger i Frankrig og Spanien.

Pensionsudbetalinger fra Danmark ville efter lovforslaget kun kunne nøjes med den lave franske eller spanske beskatning, såfremt udbetalingerne var begyndt inden d. 11. oktober 2007, hvor forslaget blev fremsat af skatteministeren.

Der er ifølge rådgivningsvirksomheden International Wealth Management nu tvivl om, hvorvidt skatteministerens lovforslag til bekæmpelse af ’skatteflugt’ kan træde i kraft d. 11. oktober.

Inwema skriver følgende d. 25. oktober 2007 (citat):
Udskrivningen af folketingsvalg betyder som vi nævnte i nyhedsbrevet i går, at alle ikke vedtagne lovforslag bortfalder.
Skatteministeriet har imidlertid i dag meldt følgende ud:
”Såfremt L 26 genfremsættes og vedtages med uændret virkningstidspunkt, vil dispositioner fortaget efter den 11. oktober 2007 blive vurderet efter forslagets regelsæt. Det kan ikke udelukkes, at der kan komme tekniske ændringer for at sikre, at dispositioner foretaget inden den 11.oktober 2007 ikke undergives ændret beskatning.”
Skatteministeriet lægger således op til, at man ved en genfremsættelse vil forsøge at fastholde datoen den 11.oktober 2007 som skæringsdato.
Dette er ifølge statsretten ikke korrekt, men muligt.
Hvis en skatteminister vælger denne aggressive og uhørte fremgangsmåde for lovgivning, kan det derfor ikke udelukkes, at det vil være muligt at gennemføre et virkningstidspunkt fra den 11.oktober 2007, hvis justitsministeriet og et folketingsflertal accepterer at lovgive på denne måde. Gøres det, vil der komme endnu et skår i tilliden til politikerne.
(citat slut)

Inwema ApS har specialiseret sig i rådgivning om skat, pension, forsikring og formueforhold ved udstationering eller flytning til udlandet. Der er tale om uafhængig finansiel rådgivning. Inwema samarbejder med forskellige pengeinstitutter og forsikringsselskaber, som udover normale lån, investeringsprodukter, forsikring m.v. også tilbyder private banking. På Inwemas hjemmeside findes en oversigt over, hvad Inwema kan tilbyde kunder i Portugal.

Se mere om skatteforhold i Portugal i sektionen Investering og Bolig i Portugal.

Se også artikel om det danske og portugisiske aktiemarked i januar 2008.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer