Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Private banking med Nordea i Portugal

Nordea Private Banking har i efteråret 2007 afholdt seminar i Lissabon området. Seminaret var denne gang henlagt til Albatroz Hotel i Cascais, som ligger tæt på bymidten.

Danske Per K. Larsen, som er Senior Manager i Nordea Private Banking i Schweiz stod for arrangementet. Efter en kort introduktion fik deltagerne på seminaret mulighed for at stifte bekendtskab med Direktør og Head of Portfolio Management Steen Grøndahl, som fortalte om, hvad der rør sig på de internationale finansmarkeder.

Udviklingen på finansmarkederne
Steen forklarede blandt andet om den aktuelle subprime krise på det amerikanske lånemarked, og hvilken virkning, det har på det europæiske investeringsklima. Det var Nordea Private Bankings opfattelse at vi befinder os i, hvad der blev kaldt ’late stage bull-market’, hvor der stadig er mulighed for relativ høj vækst, men hvor man på den anden side bør være påpasselig og ikke overvurdere markederne. Mere konkret, mente Steen Grøndahl, at det betyder at man bør satse på large-cap aktier i eksempelvis store telefonselskaber, store dagligvarekæder eller andre større knap så konjunkturfølsomme virksomheder og desuden overvægte europæiske aktier i forhold til amerikanske.

Hvis man skulle vælge nogle specifikke aktier ud, mente Steen Grøndahl at ’grønne’ aktier vil være interessante og endnu mere konkret pegede han på den tyske Schneider aktie, svenske Ericsson, tyske Siemens, spanske Telefonica og den belgiske bank KBC som interessante. Templeton Asian Growth Fund blev nævnt som en investeringsforening (fund) med potentiale, og Steen Grøndahl troede desuden på yderligere dollarfald.

Anbefalede aktier - kurs den 17. oktober
Ericsson 19.78 SEK
KBC 98.02 EUR
Schneider 93.64 EUR
Siemens 93.45 EUR
Telefonica 22.33 EUR
Templeton Asian Growth 35.82 USD

Læs også status på anbefalingerne per 12. januar 2008.

Kend din risikoprofil
Jørgen Jakobsen er Executive Director i Nordea Private Banking og Head of Investment. Han lagde i seminarets anden afdeling ud med at forklare om, hvilken afgørende indflydelse man som investor anbefales at tillægge sin risikoprofil. Der er eksempelvis stor forskel på, hvad en 35-årig og en pensionist normalt ønsker og forventer, og risikoprofilen er vigtig at få afklaret inden man investerer sine penge. Mange investerer betydelige beløb uden at bekymre sig om risikoprofil. En fast del af Nordea Private Bankings koncept er i samarbejde med kunden at fastlægge kundens risikoprofil, før man kaster sig ud i at investere kundens penge.

Jørgen nævnte desuden at man hos Nordea Private Banking i Schweiz og Luxembourg ikke er bundet til Nordeas egne investeringsforeninger i Skandinavien, men vælger frit mellem de investeringsforeninger (funds), som måtte være bedst for den enkelte kunde. Der forventes i de kommende år et lidt lavere afkast end i de foregående år og Jørn Jakobsen kom i den forbindelse ind på de såkaldte ’Structured Products’ som kan begrænse risikoen for tab, men som også virker begrænsende på, hvor meget afkast en investering kan kaste af sig. I princippet virker de strukturerede produkter som en obligation, som man køber til under kurs 100, hvorpå man efter en fast periode er garanteret minimum kurs 100 ved udløb. De underliggende aktiver kan være næsten hvad som helst, men indeholder en stor andel af sikre fastforrentede papirer, og det gør det muligt at få eksponering på områder, som ellers ville indebære høj risiko.
For at give nye og eksisterende kunder en indføring i, hvad private banking indeholder, har Nordea Private Banking udgivet en lille investeringshåndbog med titlen ’10 ideer til hvordan du kan få din formue til at vokse’, som bl.a. indeholder oplysninger om rådgivningsydelser, investeringsforeninger, multi-manager-investering, strukturerede produkter, asset allocation pools, gearet investering, diskretionær portefølgeforvaltning, diskretionær portefølgeforvaltning i investeringsforeninger, bancassurance produkter og truster.

Nordic Leverage Enhanced Allocation Pool
Som afslutning fortalte Steen Grøndahl om Nordea Private Bankings såkaldte LEAP produkt, som står for Nordea Leverage Enhanced Allocation Pool. LEAP er bygget op om gearede investeringer med en høj andel i af investeringen i aktier, hvilket i sig selv burde kunne jage de fleste investorer bort.
Det er imidlertid statistisk bevist at over en længere periode vil afkastet på aktier være højere end i sikre papirer som f.eks. statsobligationer. Risikoen er naturligvis også langt højere. Det som Nordea Private Banking ønskede at vise med den sidste del af seminaret var at høj-risiko investerings-strategier som LEAP set over en længere periode som f.eks. 10 år, med 95% sandsynlighed vil give langt højere afkast. I tilfælde af dårlige tider eller dårlig timing vil de gearede investeringer give et moderat forøget tab set i forhold til ikke-gearede investeringer. Der er selvfølgelig også muligt at investeringen falder helt skævt ud – uden for den statistiske sandsynlighed, i hvilket tilfælde næsten alt kan ske.

Efter seminaret var der lejlighed til at hilse på de øvrige deltagere og Nordea Private Banking var vært for en buffet-dinner på Albatroz hotellet.

Nordea Private Banking er baseret i Zürich i Schweiz og tilbyder formueforvaltning og investeringsprodukter for udlandsdanskere med en formue over 500.000 kroner. Der afholdes jævnligt seminarer i Frankrig, Spanien og Portugal.

Aktiehandel i Portugal
Det er værd at bemærke at skattereglerne for aktieinvestering i Portugal er væsentlig lempeligere end i Danmark. Aktieudbytter beskattes med op til 20%. Kapitalavancer (kursstigninger) på aktier er skattefrie ved ejerskab over et år. Er aktier ejet under et år beskattes med 10% ved salg.
Se mere om skattereglerne i Portugal.

Portugalnyt har i sektionen Euronext i Lissabon en oversigt over de mest handlede portugisiske aktier. Der er endvidere links til kursinformation.  Kommentarer

Endnu ingen kommentarer