Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Ny World Economic Forum rapport om konkurrencedygtighed placerer Portugal midt i feltet

UPDATE: Se Global Competitiveness Report for 2008-2009 udgivet i oktober 2008.

World Economic Forum Global Competitiveness Report for 2007-2008 er netop blevet offentliggjort. Rapporten er en sammenligning af 131 landes konkurrencedygtighed, og både nøgletal og resultater af spørgeskemaer (Executive Opinion Survey) indgår i beregningen af resultaterne.

Portugal ligger på plads nummer 40 generelt, hvilken er en forbedring på 3 pladser i forhold til sidste år. Spanien og Frankrig, som Portugal ofte sammenlignes med er henholdsvis nummer 29 og nummer 18. Tæt på Portugal ligger landene Litauen, Slovenien, Slovakiet og oliestaterne Oman og Bahrain. Længere nede på listen finder man EU landene Italien som nummer 46, Polen på plads nummer 51 og Grækenland på plads nummer 65.

Danmark ligger igen i år på en flot 3. plads efter USA og Schweiz. Sverige er nummer 4, Norge nummer 16 og England ligger på 9. pladsen. De enkelte landes placeringer kan ses her: World Economic Forum Competitiveness Report 2007-2008.

Ser man udelukkende på konkurrencedygtighed med virksomheders øjne ligger Portugal på plads nummer 31.

Rapporten kan findes her. Den er meget omfattende og man kan få et indblik i de enkelte landes fordele og ulemper konkurrencemæssigt ved at klikke på 'View the interactive report' og derefter vælge menupunktet ’Country Analysis’.

Portugals gode placeringer
Under ’Country Analysis’ kan man blandt andet se at Portugal med en 10. plads har godt styr på organiseret kriminalitet. Landet er på en 19. plads med vejenes kvalitet. Sundhedsmæssigt er der så godt som ingen tilfælde af malaria i Portugal hvilket giver en 1. plads, en lille børnedødelighed giver en 7. plads, og undervisningsmæssigt er der god adgang til internet på skoler med en 29. plads.

Det tager med en 8. plads administrativt kort tid at starte egen virksomhed i Portugal. Der er med en 14. plads få handelshindringer. Kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet rangerer Portugal som nummer 33, og landet har det 8. højeste antal mobiltelefoner i verden i forhold til indbyggertal. Den portugisiske regering er relativ god til at indkøbe ny teknologi med en 31. plads.

Portugals knap så gode placeringer

Kvaliteten af matematik og videnskabs (science) undervisning giver plads nummer 92. Generelt set er undervisningssystemet rangeret som nummer 68. Skattevæsenets effektivitet er tildelt en plads som nummer 83 og udgifterne til landbrugspolitik er også høje med plads nummer 83.

Portugal scorer meget dårligt på arbejdskraftens fleksibilitet forstået som mulighederne i både det offentlige og det private for at afskedige og antage ny arbejdskraft. Det bliver til plads nummer 123 ud af 131. Det er hundedyrt i Portugal at afskedige folk med plads nummer 113, og der er mange som får en løn de måske ret beset ikke er kvalificerede til mens andre velkvalificerede spises af med en lav løn – det illustreres af plads nummer 104 på dette område. Se tidligere artikel om flexiseguranca på Portugalnyt.

Produktiviteten ligger på plads nummer 70. Bankerne er velbeskyttede af lovgivningen med en 72. plads på fri kapitalflow fra udlandet. Der er desuden ind imellem en begrænset vilje til at bruge penge på udvikling i de portugisiske virksomheder med en plads som nummer 55.

Ser man arbejdsmarkedets effektivitet som helhed er landet nede på en plads som nummer 83 og på plads nummer 81 på makroøkonomisk stabilitet. Det sidste er et resultat af de store underskud på de offentlige finanser, som dog til en vis grad, og til ulempe for den almindelige portugisiske befolkning, er blevet strammet op i de sidste par år.

Se klip med den kendte amerikanske professor Michael E Porter, som kommentere undersøgelsen:

 

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt at lønningerne i landene Norge, Schweiz og Spanien i World Economic Global Competitiveness Report 2007-2008 angives som værende over, hvad landenes konkurrenceevne kan understøtte.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer