Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Lissabon-traktaten

Portugals EU formandskab begyndte d. 1. juli og løber indtil 31. december 2007. Der var fra begyndelsen lagt op til at formandskabet ville koncentrere sig om følgende hovedområder:

1. At bringe udvidelsesprocessen videre

2. At skabe et fornyet traktatgrundlag for EU baseret på den forkastede forfatningstraktats tekst

3. At tilføre ny fremdrift til Lissabon-strategien

4. Udvidelse af Schengen-samarbejdet og øget samarbejde omkring immigration

5. Mere fokus på eksterne forbindelser herunder specielt, Afrika, Rusland, Middelhavsområdet og Brasilien

En stor del af Portugals formandskab bygger på det 18-måneders program som blev vedtaget i december 2006 og som dækker Tysklands, Portugals og Sloveniens formandskaber indtil 30. juni 2008.

Ad. 1. Udvidelsesprocessen
OPGAVE:
Tysklands formandskab havde lagt grundstenene og det forventedes at Portugal ville videreføre forhandlinger med Tyrkiet og Kroatien. En vigtig del af arbejdet ville bestå i at sørge for at Rumænien og Bulgarien blev integreret bedst muligt som nye medlemmer af EU.
RESULTAT:
Rumænien og Bulgarien er langt fra integrerede, men EU apparatet har efterhånden erfaring med udvidelser og integrationen går stort set efter planen. Der er dog stadig enorme korruptions-problemer både i Bulgarien og Rumænien. Bulgarien havde i oktober 2007 en mindre kontrovers med ansøgerlandet Montenegro over, hvorledes man staver til ’euro’ med kyrilliske bogstaver. Kroatien følger stort set planen i landets forberedelse til optagelse i EU. Økonomien i Kroatien er forbedret, men der er stadig store problemer med at overholde EU’s optagelseskrav til blandt andet miljø, fødevaresikkerhed, retssikkerhed m.v. Det er blandt andet turismen i Kroatien, som har forbedret landets økonomi. En ny rapport om Kroatiens fremskridt ventes offentliggjort d. 6. november. Med Tyrkiet ser det anderledes ud. Frankrig har indtil videre sat en effektiv kæp i hjulet for Tyrkiets optagelse i EU og de sidste ugers tyrkiske raslen med sablen overfor det kurdiske mindretal (og mod de militante kurdere i Irak) har ikke ligefrem fremmet Tyrkiets muligheder for hurtig optagelse. På trods af de mange forskellige udmeldinger fra forskellige europæiske statsoverhoveder fortsætter EU’s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet; dog i et væsentligt langsommere tempo end førhen.

Ad. 2. Lissabon-traktaten
OPGAVE:
Det var ventet at Tysklands omfattende konsultationer med de enkelte medlemslande ville danne grundlag for en fremtidig traktat, og det kom til at holde stik. Portugals opgave var at sparke bolden i mål.
RESULTAT:
På trods af store problemer med at få den tidligere og nu væltede polske regering til at acceptere ordlyden af den nye traktat, ser det ud til at traktaten er i hus. Den portugisiske premierminister José Sócrates største øjeblik vil være når traktaten bliver underskrevet i Lissabon i december 2007. Herefter er det op til de enkelte medlemslande om man vil afholde folkeafstemning om traktaten. Portugal har helt klart udført formandskabets nok vigtigste opgave om at forhandle Lissabon-traktaten endeligt på plads.

Ad. 3. Lissabon-strategien
OPGAVE:
Lissabon-strategien, som også kaldes Lissabon-processen er opkaldt efter topmødet i Lissabon i år 2000. Det er populært sagt EU's langsigtede mål om at styrke uddannelse og efteruddannelse som led i at gøre Europa til en konkurrencedygtig og vidensbaseret økonomi. Det portugisiske formandskabs opgave var at skabe fremdrift i processen.
RESULTAT:
Her må man nok sige at Portugal endnu ikke har opnået de store resultater. José Sócrates har på den hjemlige front været meget udfarende i forhold til det portugisiske offentlige undervisningssystem, som ikke er kendt for at være Europas bedste. Han er blevet set på fjernsyn sammen med nogen skolebørn med nye computere (børnene fik i øvrigt en lille skilling for at møde op i deres skoleferie). Egentlige resultater har der indtil videre været få af på EU plan. I marts 2008 vil Sloveniens formandskab fremlægge en status rapport med forslag til en revideret Lissabon-proces. Der har været forslag fremme om at man skal udpege en ’Mr Lissabon’ eller ’Ms Lissabon’, som skal sørge for at Lissabon-strategien bliver prioriteret højere i EU-samarbejdet.

Ad. 4. Schengen-samarbejde og immigration
OPGAVE:
Schengen samarbejdet (navngivet efter byen Schengen i Luxembourg) er EU's samarbejde om at ophæve paskontrol mellem medlemslandene og styrke kontrollen med immigration fra lande udenfor EU. Man ønsker at integrere alle de nye medlemsstater i Schengen-samarbejdet hurtigst muligt. Her tænkes især på: Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Slovenien, Malta, Cypern, Tjekkiet, og Slovakiet og desuden Rumænien og Bulgarien som blev medlemmer af EU per 1. januar 2007. England og Irland står uden for Schengen samarbejdet.
RESULTAT:
De nye EU medlemmer fik den 11. oktober 2007 at vide at de skal stramme grænsekontrollen for at komme med i Schengen samarbejdet. Ungarn, Slovenien og Estland har udtrykt at der er problemer ved landenes respektive grænser til Ukraine, Serbien/Kroatien og Rusland. Polen klarer grænsekontrollen ved den lange strækning til Rusland godt. Der vil d. 21. december 2007 blive besluttet om (hvilke) de nye EU lande kan indtræde i Schengen samarbejdet ved grænseovergange over land. Først senere i 2008 under Sloveniens formandskab vil grænsekontrollen i havne og lufthavne blive vurderet. Datoen for eventuel udvidelse af Schengen er endnu ikke fastsat. Frankrig har udtalt at der under det franske EU-formandskab i anden halvdel af 2008 vil blive lagt vægt på strammere immigrationskontrol.
UPDATE 8. november 2007: På et ministermøde i Bruxelles er det blevet besluttet at følgende lande indtræder i Schengen-samarbejdet den 21. december: Letland, Estland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet og Tjekkiet.

Ad. 5. Samarbejdsaftaler med Rusland, Brasilien og Afrika
OPGAVE:
Det er ventet at Portugals formandskab vil kunne indgå samarbejdsaftaler med Afrikanske organisationer herunder fastlæggelse af en fælles strategi for udvikling af kontinentet. Som følge af Portugals tætte relationer med Brasilien ventes det at formandskabet vil medvirke til øget samarbejde mellem EU og Brasilien såvel som andre Latinamerikanske lande. Et øget samarbejde med Rusland ventes at blive sat på dagsordenen inden for udenrigs- og sikkerheds-spørgsmål samt energi.
RESULTAT:
International politik herunder uenighed om, hvordan Irans atomare ambitioner takles, har gjort forholdet mellem Rusland og EU køligt. Når Portugal alligevel har åbnet en dør på klem på vegne af EU, skyldes det i høj grad det russisk-portugisiske møde, som blev afholdt inden det nyligt afholdte EU-Rusland topmøde i Mafra uden for Lissabon. Portugal og Rusland indgik nye og relativt vidtrækkende handelsaftaler. Resultaterne på EU plan har været begrænsede og i Rusland koncentrerer politikerne sig nu om indenrigspolitiske emner. Der er præsidentvalg i Rusland snart, og for at tækkes de traditionelle russiske vælgere, som er vokset op under den kolde krig, sender den russiske regering af og til jagerbombere op på patrulje tæt på EU’s grænser for at ’markere territoriet’. EU tager det, i det mindste officielt, helt roligt. Portugal har i øvrigt netop sendt F-16 jagere til de baltiske lande som en del af rotationsaftalen mellem de europæiske Nato-lande om at ’vikariere’ på skift for balterne, som ikke har eget luftvåben af betydning.
I samarbejdet med Brasilien har Portugals formandskab som forventet været en fordel på grund af Portugals traditionelt meget gode forbindelser med Brasilien. EU indgik allerede i den første uge af Portugals formandskab et strategisk partnerskab med Brasilien og brasiliansk bio-brændstof teknologi forventes at blive en stor handelsvare i EU. Man har også taget skridt til i Portugal på visse betingelser at lovliggøre ophold og udstede arbejdstilladelser til de mere end 40.000 illegale brasilianske gæstearbejdere, som findes i Portugal. EU-Afrika topmødet i december er fortsat en varm kartoffel, men man er dog blevet enige om – siden de afrikanske lande fortsat insisterer – at tillade den uberegnelige og usympatiske diktator Robert Mugabe fra Zimbabwe at deltage. Den nybagte premierminister i England Gordon Brown kommer derfor ikke til topmødet, som finder sted d. 8. december i Lissabon.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer