Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Den portugisiske regering vil ophæve bankhemmeligheden

Portugals bankhemmelighed er under pres. Den siddende centrum-venstre regering forsøger efter oppositionens mening at give skattemyndighederne i Portugal noget nær direkte adgang til folks bankkonti.

Baggrunden er den udbredte skatteunddragelse i Portugal, som hvert år formindsker statens skatteprovenu med mange hundrede millioner euro.
Hidtil har det været svært for myndighederne at fastslå, hvor høj mange portugisiske skatteborgeres indkomst i virkeligheden er. Specielt for selvstændige erhvervsdrivende har det været let at underdrive indkomster og dermed nedsætte skattebetalingen betydeligt. Det har ikke hjulpet at de fleste portugisere har et meget afslappet forhold til reglerne på skatteområdet.

Det er faktisk allerede muligt for myndighederne i Portugal at opkræve socialbidrag fra folks konti. Socialbidrag, som i Portugal hedder segurança social, har dog ikke noget med skattevæsenet at gøre og opkræves særskilt. Se mere om Portugals skattesystem.

Det nye er at hvis regeringen får sin vilje, vil (velhavende) portugisere ikke længere ved hjælp af forhalingstaktik og/eller advokatbistand kunne undgå at oplyse om indeståender på portugisiske bankkonti.

Portugals forfatningsdomstol har allerede underkendt et lovforslag om ophævelse af bankhemmeligheden i sommeren 2007, men José Sócrates regering har ikke givet op. Der fremsættes et nyt lovforslag til januar, hvori der er tilføjet at skattevæsenets nye beføjelser er i offentlighedens interesse.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer