Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals økonomi i 2008

UPDATE oktober 2008:
Se IMF udtalelser om Portugals banker og økonomi generelt.
Den Internationale Valutafond IMF har også et skøn over økonomisk vækst i 2009.

Portugals nationalbank har offentliggjort et nyt estimat for den økonomiske udvikling i 2008.

Som følge af den amerikanske kreditkrise, som efterhånden også er ved at påvirke EU og specielt England, har Banco de Portugal besluttet at nedjustere forventningerne til Portugals eksport og vækst i 2008.

Den samlede vækst i Portugal, mener banken, bliver på 2% i stedet for 2,2%, som tidligere anslået.

Eksporten ventes at stige med 4,9% mod de 7%, som tidligere var forudsagt.

Inflationen i Portugal ventes til gengæld at forblive på 2,4% ligesom i 2007. Det er dog stadig 0,3% over, hvad Portugals regering indtil for nyligt regnede med.

En medvirkende årsag til de ændrede tal er stigningen i olieprisen. Portugals nationalbank tager desuden forbehold for forudsigelserne, da de bliver givet i et økonomisk klima med megen usikkerhed.

Ingen skattelettelser til portugiserne i 2008
Den portugisiske finansminister Teixeira dos Santos har for nyligt sagt at der ikke er råd til skattelettelser i 2008.

Selv om Portugals budgetunderskud i 2007 som planlagt kom under 3% foretrækker finansministeren at holde igen på de offentlige udgifter og vil heller ikke lempe skatterne. Han udtaler dog også at der ikke er planlagt yderligere stramninger.

Et maksimalt budgetunderskud på 3% af statsbudgettet i EU medlemslandene er én af hovedhjørnestenene i EU’s Stabilitetspagt vedtaget i 1997 inden euro’ens gennemførelse.

Advarende ord fra Portugals Præsident om lønforskelle i Portugal

I forbindelse med nytåret 2008 var Præsidenten for Republikken Anibal Cavaco Silva i sin nytårstale ude med en advarsel om stigende social ulighed i Portugal.

Præsidenten udtalte at forskellene mellem bestyrelseshonorarer i større portugisiske virksomheder og normale arbejdslønninger var blevet for store.

Han sagde bl.a. at i Portugal er 10.000 euro om måneden (ca. 75.000 kroner) ikke unormalt som vederlag til et menigt bestyrelsesmedlem i store virksomheder som Galp, EDP, TAP eller i de store banker i Portugal. Denne høje løn for at deltage i et antal møder hvert år, finder Cavaco Silva er for meget i forhold til den gennemsnitlige løn i Portugal på 750 euro om måneden. 750 euro svarer til omkring 5.600 kroner.

Ser man på lønningerne til administrerende direktører i store portugisiske virksomheder ligger de ifølge præsident Cavaco Silva ofte på 25.000 euro om måneden. Det svarer til over 185.000 danske kroner og virker naturligvis meget højt i sammenligning med den portugisiske mindsteløn, som nu er på 426 euro om måneden eller i danske kroner godt 3.200 kroner. Den tyske kansler Angela Merkel var i januar 2008 ude med en lignende melding om tyske topchefers løn-niveau. Se artikel i Politiken.

Præsident og tidligere regeringsleder Anibal Cavaco Silva er i øvrigt selv fra partiet PSD, som ligger til højre for det regerende parti PS. Som altid i portugisisk politik er partier, som kalder sig socialister eller socialdemokrater, som f.eks. PS, ikke nødvendigvis altid, hvad man i Nordeuropa ville betegne som specielt socialistisk indstillet.

En stor del af årsagen til at socialdemokraterne i PS partiet fører en ret så håndfast økonomisk politik er at Portugals økonomi i mange år har ligget underdrejet i forhold til resten af Europa. Man har måttet betale for tidligere regeringers uvilje (herunder PSD regeringer) til at holde igen med gældsætning, og det har hæmmet væksten i Portugal.

Forbrugertilliden i Portugal, som beregnes som et indeks, var i december 2007 den laveste siden februar 2006.

Portugals bruttonationalprodukt BNP
Portugal små 11 millioner indbyggere genererede i 2005 et bruttonationalprodukt på 210 milliarder dollars. Danmark havde samme år et BNP på 185 milliarder dollars. Norges BNP var en anelse større end Portugals med 218 milliarder. Svenskerne, hvis befolkningstal er tættere på Portugals havde ifølge OECD et samlet BNP i 2005 på 290 milliarder dollars. England havde i 2005 et BNP på 1980 milliarder dollars.

BNP per indbygger

Ser man på BNP per indbygger ligger Portugal i den midterste del af den europæiske liga på linje med Ungarn og Tjekkiet. BNP per indbygger i Portugal lå i 2005 på små 20.000 dollars. I Danmark var den ifølge OECD på godt 34.000 dollars og nordmændene var ved at drukne i olie med over 47.000 dollars. Svenskerne havde et BNP par indbygger på 32.000 dollars i 2005. I England var BNP i gennemsnit omkring 33.000 US dollars per person.

Statistikken er hentet fra OECD og er den såkaldte købekraftskorrigerede BNP, som giver et mere retvisende billede end nominelt BNP.

Sammenligner man nominel BNP er forskellene mellem de dyre lande Norge, Sverige og Danmark større overfor det billige land Portugal. Sammenligning af BNP sker normalt i amerikanske dollars.

Det er værd at bemærke at indkomstfordelingen i Portugal er væsentlig mere skæv end i de nordeuropæiske lande. En stor del af Portugals befolkning lever stadig i fattige kår, mens andre portugisere primært i velhaverområder omkring Porto, Lissabon og på Algarvekysten er ekstremt rige.

Se også: Arbejdsløsheden er stigende i Portugal fra december 2007

Se endvidere: artikel om Portugals konkurrencedygtighed overfor udlandet. I februar 2008 fik Portugal ros af EU Kommissionen for at overholde Stabilitetspagten - se artikel

Relaterede artikler:
Inflationen i EU medlemslande sammenlignet med Portugal (marts 2008)
Arbejdsløshed i EU medlemslande sammenlignet med Portugal (marts 2008)Kommentarer

Endnu ingen kommentarer