Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


EU Kommissionen roser Portugals økonomi

Portugal nåede mod de flestes forventning målet om et budgetunderskud på maksimalt 3% af det offentliges budget allerede i 2007.

Portugal havde faktisk frist til år 2008 for at nå målet. Målet kaldes også for Stabilitetspagten og gælder for alle euro lande.

Hårde tider i Portugal
Det har ikke været let at nå. Heldigvis har verdens konjunkturer været gode, men almindelige portugisere mærker kraftigt på pengepungen at staten har været sparsommelig.

I Portugal har folk med normale indkomster stort set ikke mærket det opsving, som i Danmark og de øvrige nordiske lande har sat rigtig meget gang i de økonomiske hjul i de sidste 4-5 år.

Det er særligt hårdt for folk i Portugal med lave indkomster, og det økonomiske sociale sikkerhedsnet i Portugal er på ingen måde på højde med de nordiske landes. Der er desuden varslet prisstigninger i Portugal i 2008.

Ros til Portugal
Portugal har overholdt Stabilitetspagten, og EU kommissionen havde derfor rosende ord til Portugal i forbindelse med en nylig evaluering af landets økonomi.

Man skal ikke forstå det sådan at EU Kommissionen synes at Portugals økonomi er speciel god, men Portugal har, mener EU, overvundet store vanskeligheder med et godt resultat.

Samtidig opfordrer EU til fortsat påholdenhed fra den portugisiske stats side. Se også artiklen Portugals økonomi i 2008.

Portugal bør efter EU kommissionens mening allerede nu se på de mål, der i Stabilitetspagtene er fastlagt for 2010.

Portugal har allerede planlagt, hvordan målet om et budgetunderskud på maksimalt 0,5% af statens budget skal nås i år 2010. EU mener at det muligvis kan blive nødvendigt med flere stramninger.

I en rapport fra IMF fra juni 2007 kan man se at Portugal på mange måder makroøkonomisk har overrasket den økonomiske sagkundskab i Europa positivt. Se rapporten fra IMF.

Stabilitetspagten
Stabilitetspagten mellem eurolandene er lavet for at ingen lande skal kunne 'eksportere økonomiske problemer' til resten af euroland via kraftig låntagning. Et godt eksempel i øjeblikket er faldet i værdien af USA's valuta $. Dollaren er offer for den amerikanske regerings uvilje mod at stramme økonomien - dvs. spare på offentlige udgifter eller opkræve flere skatter. I USA forventes budgetunderskuddet at blive på 2,9% i 2008 mod 1,7% i 2007.

Tjekkiet og Slovenien bør stramme op
Samtidig med evalueringen af Portugal fik Tjekkiet og Slovenien at vide at landene bør stramme mere op for at udnytte højkunjunkturen og få budgetunderskuddet bragt hurtigere ned.

Ros til Østrig
Østrig blev rost for at holde sig til planen og har nu en økonomi, som er én af de sundeste i Europa.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer