Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Antallet af offentlige ansatte i Portugal falder

Omkring 40.000 ansatte har forladt den offentlige sektor i Portugal i de sidste to år.

Den portugisiske finansminister Teixeira dos Santos fra det regerende socialistpartiet PS er godt tilfreds, skriver nyhedsbureauet Reuters. Portugals flertalsregering satte sig som mål i 2005 at reducere antallet af offentligt ansatte med 75.000 inden år 2009.

Den offenlige sektor i Portugal voksede sig under tidligere (heriblandt borgelige) regeringer sig større end i mange andre lande, som Portugal normalt sammenlignes med. Desuden har (og er) den offentlige sektor i Portugal på visse områder været præget af bureaukrati og ineffektivitet.

På grund af EU's stabilitetspagt er alle Euro-lande forpligtet til at holde den offentlige gældsætning under kontrol. Det har ikke altid været portugisiske regeringers stærkeste side. Premierminister Sócrates er gået til den bundne opgave med at få styr på de offentlige finanser med succes - godt hjulpet af de gode konjunkturer i udlandet.

Set i forhold til danske politiske partier ligger Sócrates regerende socialistparti PS tættere på socialdemokratiet end på SF. Man kan endda nogen gange sammenligne regeringens politik i Portugal med den siddende VK regerings i Danmark, måske bortset fra at den danske regering bruger langt flere penge på velfærd.

Effektiviseringer i Portugal
Den portugisiske regering har ifølge finansministeren siden 2005 skåret den offentlige sektor ned uden at fyre nogen og har istedet sammenlagt offentlige kontorer og i en vis udstrækning betalt for omskoling med løn.

Der er ingen tvivl om at de tilbageblevne ansatte på mange offentlige kontorer i Portugal for tiden er tvunget til at løbe hurtigere og til at effektivisere.

I 2005 da den nuværende socialistiske regering trådte til lå andelen af BNP i det offentlige sektor i Portugal på 14,5%. I 2007 var den faldet til 12,8%.

Den offentlige sektors størrelse kan måles på utallige måder og andel af BNP er, hvad den portugisiske finansminister valgte at bruge i sit nylige interview. Bemærk at sammenligning med forbrugstal nedenfor ikke er muligt.

Den offenlige sektors størrelse i Portugal
Forbruget i den offentlige sektor i forhold til den private er også svært at opgøre, men Eurostat offentliggører trods alt tal for, hvad de enkelte EU landes samlede offentlige sektor bruger af penge per år. Det kaldes også Final consumption expenditure of general government.

Tallene opgøres i løbende priser (ikke korrigeret for inflation) og viser følgende forbrug i udvalgte landes offentlige sektor i 2006:

Danmark: 56.462 millioner euro
Sverige: 82.327 millioner euro
Norge: 51.630 millioner euro
Island: 3.251 millioner euro
England: 419.896 millioner euro
Portugal: 32.182 millioner euro

Der bor som bekendt næsten dobbelt så mange mennesker i Portugal som i Danmark. På trods af det bruges der ifølge Eurostat tallene 75% flere penge i den offentlige sektor i Danmark end i Portugal. På den anden side er lønningerne til offentligt ansatte væsentlig højere i Danmark end i Portugal.

Offentligt forbrug i % af BNP
Opgøres det samlede offentlige forbrug i 2006 som procent af BNP giver det følgende mere retvisende billede af størrelsen af den offentlige sektor mellem landene:

Danmark: 25,7% (2007-2008 forecast: 25,9%-26,2%)
Sverige: 26,3% (2007-2008 forecast: 25,9%-25,6%)
Norge: 19,3% (2007-2008 forecast: 19,6%-19,5%)
Island: 24,5% (2007-2008 forecast: 25%-25,6%)
England: 22% (2007-2008 forecast: 21,8%-22%)
Portugal: 20,7% (2007-2008 forecast: 20,2%-19,9%)

Som man kan se af forecast for 2007-2008 fører regeringen i Portugal en stram udgiftspolitik, hvis virkning måske bedst kan sammelignes med Schlüter-regeringens kartoffelkur i Danmark sidst i 80'erne.

Se også: Portugals økonomi i 2008 .Kommentarer

Endnu ingen kommentarer