Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals Recibo Verde ordning misbruges

Den portugisiske regering vil straffe virksomheder, som misbruger recibos verdes ordningen, skriver avisen Correiro da Manhã mandag.

Der er efterhånden op mod 900.000 portugisere ud af en samlet befolkning i Portugal på 10,6 millioner, som arbejder uden fast ansættelseskontrakt på de såkaldte grønne kvitteringer eller på portugisisk: recibos verdes.

Receibos Verdes
I Portugal kan virksomheder betale medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter på baggrund af en kvittering udstedt af medarbejderen - en såkaldt recibo verde.

Det er for mange specielt mindre virksomheder en stor fordel at undgå at fastansætte medarbejdere. Årsagen er de overordentligt store kompensationer, som virksomheder pålægges at udbetale, såfremt medarbejdere opsiges.

Desuden undgår arbejdsgiveren ved recibo verde ordningen at betale sociale bidrag, som er på 23,75% af medarbejderens løn.

Juridisk set er recibo verde ordningen en betaling for en service og kan derfor sidestilles med at den 'ansatte' har egen virksomhed. Ordningen har dog udviklet sig til at være så omfattende at store dele af den portugisiske befolkning arbejder på daglejerlignende vilkår med megen ringe jobsikkerhed under recibos verdes ordningen.

Ordningen tenderer desuden til at have social slagside således at mange af de ringeste jobs i Portugal aflønnes på baggrund af recibos verdes. 

Der er også mange udlændinge i Portugal som aflønnes per recibo verde, og det er i øvrigt ganske normalt at 'de ansatte' udlændinge ikke informeres tilstrækkeligt om ordningen, men blot i god tro bliver bedt om at udfylde en grøn/blå kvittering af arbejdsgiver.

FERVE foreningen
Recibos Verdes anvendes både i den private og offentlige sektor. I de senere år er ordningen blevet meget udbredt.

Én af forskellene på at være normalt ansat og 'contratos a recibos verdes' er at man som normalt ansat har ret til feriepenge. Det har man ikke som freelancer. Vilkårene for at få sygedagpenge og arbejdsløshedsunderstøttelse er også ringere end ved normale ansættelsesvilkår.

En anden stor fordel ved at være fastansat er at man i Portugal modtager 14 månedslønninger årligt. Det gør man ikke på Recibos Verdes ordningen.

Som uafhængig 'selvstændig' contractor eller freelancer skal man desuden selv betale social sikring. Dette bidrag kaldes seguranca social og andrager mellem 23,75% og 32% af indkomsten. Se mere på Seguranca Socials hjemmeside (portugisisk tekst)

Selv mange af de professionelle uafhængige freelancere i Portugal, som formelt arbejder som trabalho independente (freelance) er utilfredse med ordningen. I januar 2008 indgav foreningen FERVE, som står for Fartos d’Estes Recibos Verdes (direkte oversat: træt af de grønne kvitteringer) over 4.000 underskrifter til ministeren for at få ordningen ændret.

Samtidig fastholder recibos verdes ordningen mange medarbejdere for længe i jobs, hvor de er over- eller underkvalificerede. Den gennemsnitlige medarbejder med en god ansættelsesaftale er nemlig ofte bange for at skifte job og dermed vilkår. 

Recibo Verde reglerne i Portugal
Reglerne for hvornår en ansættelse må betragtes som et arbejdsgiver/arbejdstager forhold (dvs. ikke kvalificerer til at bruge recibo verde) i Portugal er uklare.

Ting der taler for at kunne kvalificere til recibo verde:

 • skiftende arbejdssteder
 • brug af eget værktøj eller eksempelvis egen computer
 • udførelse af arbejdet uden for arbejdsgivers forretningssted
 • arbejdstager/freelancer fastsætter arbejdstider
 • arbejdet udføres individuelt efter aftale
 • betaling er opgave-relateret
 • arbejdets indeholder opgaver af ikke rutinemæssig art
 • freelanceren har autonomi i udførelsen af arbejdet

Ting der taler for ikke at kunne kvalificerer til recibo verde ordningen:

 • faste arbejdstider med start og sluttidspunkt fastsat af arbejdsgiver
 • brug af arbejdsgivers værktøj
 • udførelse af arbejdet hos arbejdsgiver
 • arbejdsgiver har instruktionsbeføjelse
 • betaling afhænger af antal timer, uger eller måneder på arbejdspladsen
 • arbejdet indeholder kun rutinemæssige opgaver
 • arbejdsgiver giver eksakte retningslinjer om udførelsen af arbejdet


Se mere om de uklare regler på Ferves blog (på portugisisk).

Stok og gulerod til virksomhederne
Receibos verdes var oprindeligt ikke tænkt som en måde for virksomhedene at spare penge på, men langt mere som en simpel måde at opstarte egen professionel freelance virksomhed på for eksempelvis IT-konsulenter, advokater, rådgivende ingeniører og lignende professionelle grupper.

Det blev dog allerede sidst i 90'erne normalt for portugisiske virksomheder at ansætte almindelige medarbejdere som 'recibo verde medarbejdere'.

Regeringen planlægger ifølge Correio da Manhã at hæve skatten for virksomheder, som fastholder medarbejdere på receibos verdes ordningen længere end objektivt tilladt.

Samtidig vil regeringen lave fordelagtige ordninger for de virksomheder, som vælger at fastansætte freelancere hurtigere. 

I februar 2008 skyldte recibos verdes freelancere over 100 millioner euro til det offentlige i ubetalte socialbidrag. Man mener at hver 5. trabalho independente skylder staten penge og at mange i øvrigt ikke er i stand til at betale.

Den portugisiske stat har i de sidste par år udviklet sig til at være én af de helt store arbejdsgivere på recibo verde ordningen.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer