Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


The Empire Strikes Back - et spørgsmål om ære

Den portugisisk talende del af verden omfatter udover Portugal et stort antal større og mindre tidligere kolonier fra det nu opløste portugisiske imperium.

I forsommeren 2008 udkæmpedes der et slag i Portugal blandt politikere og akademikere om forholdsvis beskedne ændringer i den portugisiske retsstavning.

Med over 190 millioner indbyggere er Brasilien den befolkningsmæssigt største tidligere koloni, og befolkningstallet i Mozambique (21 millioner) og i Angola (12 millioner) er ligeledes større end Portugals omkring 10,6 millioner indbyggere.

Samlet set udgør det lusofone sprogområde snart 230 millioner mennesker, og da specielt brasilianerne får langt flere børn end portugiserne ændres størrelsesforholdet dagligt.

Grundlæggende ændring af portugisisk retsskrivning
Der er stærke kræfter i den portugisiske regering med premierminister Socrates i spidsen, som mener at det er en god ide at harmonisere stavemåden mellem portugisisk og brasiliansk.

Mere konkret lægges der op til at omkring 2.000 ord ud af i alt 110.000 protugisiske ord får ændret stavemåden til, hvad der gælder i Brasilien.

I den øvrige lusofone verden, som det portugisiske sprogområde kaldes, vil der også være behov for ændringer. To tredjedele af ændringerne sker i landene Brasilien, Angola, Mozambique, Øst Timor, Kap Verde, Guinea-Bissau og Sao Tome e Principe.

Som udgangspunkt vil der ikke blive ændret i ordenes udtale i Portugal, men mange stumme konsonanter vil forsvinde fra portugisisk retsstavning såfremt harmoniseringen vedtages. Desuden vil der i Portugal skulle indføres bogstaverne K, W og Y, som ikke findes i det portugisiske alfabet i dag.

Eksempler på forskelle i stavemåde
Et af de mest anvendte eksempler på et ord som ændres er det portugisiske 'optimo', som betyder 'alle tiders' eller 'fantasktisk'. Det bliver i den nye stavemåde til 'otimo', som i Brasilien.

Man kan også finde eksempler, hvor der kan opstå lidt forvirring med en ny stavemåde. Visse ord i det portugisiske sprog med samme stavemåde har allerede mere end én betydning. Der vil når/hvis man fjerner stumme konsonanter alt andet lige opstå flere af disse ord, som sprogteknisk kaldes homonymer.  

Forskelle i udvikling af forskellige sprog i samme sprogstamme er i øvrigt ikke ukendte. Nordmænd og danskere forstår stadig hinanden på trods af forskelle i udviklingen af dansk og norsk sprog. Mange bynavne i Nordengland ender på '-by' ligesom byer i Danmark og Norge takket være vikingerne.

Forskelle findes også mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk. Et ord som 'ære' staves i Storbritanien som 'honour', mens det i USA er det mere simple 'honor'.

Kontroversiel ændring af Portugals sprog
I Portugal er det i stor udstrækning også 'æren' som er på spil.

En stor del af befolkningen i Portugal synes ikke, man bør ligge under for 'kolonien' Brasilien. Istedet, mener mange, bør man passe sit eget sprog og udvikle det på nationalt plan. Den kendte portugisiske poet Vasco Graça Moura er én af de stærkeste fortalere for ikke at harmonisere portugisisk og brasiliansk.

Portugisisk, mener denne fløj, er 'pænere' end brasiliansk, og der antydes endda at det portugisiske sprog er mere kulturelt udviklet og sofistikeret end koloniernes sprog (som bygger på portugisisk).

Tilhængere af harmoniseringen mener derimod at en samlet 'portugisisk sprogfront' vil styrke det lusofone område til gavn for alle 230 millioner indbyggere i de 8 lande.

En harmonisering af stavemåder vil desuden lette internet-søgninger, skabe lettere kommunikation med udlandet og måske endda få portugisisk optaget som det 7. internationale sprog i de Forenede Nationer sammen med engelsk, fransk, spansk, russisk, arabisk og kinesisk (mandarin).

Det portugisiske parlament er langt fra enige om spørgsmålet, og en ophedet debat om emnet i Lissabon varede for nyligt hele 9 timer uden at man blev mere enige af den grund.

Den 85-årige portugisiske nobelpristager i litteratur José Saramago (se kultur-sektion), som på trods af sin høje alder er lige så kontroversiel som vanligt, udtalte for nyligt at "Vi er nødt til at sætte os udover denne ide, at vi ejer sproget" - og han fortsatte: "Sproget ejes af dem, som taler det - hverken værre eller bedre".

Se også:
Portugisisk talende lande
Tidligere portugisiske kolonier

Relaterede artikler:
Gratis online sprogkursus i portugisisk

UPDATE 19. maj 2008
Portugals parlament vedtog fredag d. 15. maj 2008 de kontroversielle ændringer i portugisiske retsstavning. Kommentarer

Endnu ingen kommentarer