Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Ambitiøs plan i Portugal til reduktion i antallet af trafikdræbte

Den portugisiske regering har præsenteret en plan, som har til formål at reducere det endnu alt for høje antal trafikdræbte på de portugisiske veje.

Målet for regeringen er at opnå en reduktion på 32% i år 2015 i forhold til antallet af trafikdræbte i 2007. Det vil i absolutte tal svare til omkring 580 dræbte i 2015 eller 280 sparede menneskeliv i trafikken i forhold til år 2007.

Portugals trafiksikkerhed
Der var engang, hvor de absolut farligste veje i Europa fandtes i Portugal. Sådan er det heldigvis ikke længere.

Til gengæld er der stadig lang vej før Portugal bliver lige så trafiksikkert som lande som Malta, Sverige, Holland og England, hvor man har gjort meget for at få antallet af alvorlige ulykker ned.

Siden 2001 har Portugal dog sammen med landene Frankrig og Luxembourg formået at skære antallet af trafikdræbte ned med over 40%.

Antallet af dræbte i trafikken i Portugal er for de sidste år:

2004: 1188
2005: 1094
2006: omkring 1.000
2007: 858 (senere korrigeret til 854)

Kilder: De portugisiske aviser Diário da Notícias og Correio da Manhã. Der er en vis uenighed, men 2007 tallet skulle være korrekt.

Til sammenligning var der i 1998 omkring 2.100 trafikdræbte i Portugal, hvilket i forhold til befolkningstal svarer til over dobbelt så mange som i Danmark i samme år.

De seneste tal viser (ifølge OECD's beregninger) at Portugal i 2006/2007 har omkring 100 trafikdræbte årligt per én million indbyggere. Det svarer i runde tal til, hvad Danmark havde omkring 1994/1995.

Et kuriøst indslag i trafikdebatten i Portugal kom frem i maj 2008, da det blev afsløret af en stor del af politiets fartmålere er i stykker. Der er dog fortsat kraftig fokus på at reducere antallet af alvorlige ulykker.

Herunder ses en video fra den barske kampagne "Mortes na Estrada - Vamos Travar este Drama.", som frit oversat betyder Drab på vejen - lad os standse dette drama:


EU statistik på trafikområdet
Tal fra Europakommissionen viser at 43.000 personer i 2007 mistede livet på de europæiske veje. Det svarer ifølge EU Kommissionen til at der styrter 5 passagerfly ned hver uge. Drabstallet i trafikken i EU for 2001 var dog hele 54.000 personer.

Følgende årsager betragtes som afgørende for 3/4 af alle dødsulykker i EU:

  • (grov) overtrædelse af hastighedsgrænser
  • sprirituskørsel
  • at køre over for rødt
  • ikke at have sikkerhedssele på

Portugal er specielt slem hvad angår hastighed og spirituskørsel.

I 2007 viste en undersøgelse fra Eurostat at 27,8% af de dræbte førere af biler i Portugal havde en promille over 0,5 dvs. over den tilladte promillegrænse i Portugal. Det placerer Portugal i den tungeste ende ud af de 22 lande undersøgelsen omfattede.

Kun Frankrig og Spanien havde med 28,8% og 29,5% flere trafikdræbte førere af biler med promille over det tilladte, der også i disse to lande er 0,5 promille. Overraskende kom svenskerne ind på en trist 4. plads idet 25% af de trafikdræbte svenske bilister havde for meget sprit i blodet. I Sverige er promillegrænsen dog kun 0,2%.

Til gengæld er portugiserne blevet lidt bedre til at tage sikkerhedsselen på - men kun på forsædet. 86% af portugiserne har normalt sikkerhedssele på foran. Det tilsvarende tal for Danmark er 85%.

På bagsædet er der derimod stadig plads til forbedring. Kun 45% af bagsædepassagererne i Portugal har sele på mod 73% i Sverige og 63% i Danmark. Alle målinger på sele-brug blev foretaget i dagtimerne af Eurostat.

Ser man ulykkerne i EU udfra en økonomisk synsvinkel udgør de samlede skader på passagerer og materiel et beløb svarende til 2% af EU's samlede økonomiske aktivitet (bruttonationalprodukt). 

Det er EU's mål at reducere antallet af trafikdræbte til 25.000 i år 2010.

Se også Europa Kommissionens lille informationsfolder med oversigt over hvordan EU landenes trafiksikkerhed  (antal dræbte) har udviklet sig.

EU initiativer på trafikområdet
Udenlandsk trafik udgør omkring 5% af den totale trafik i EU. I nogen lande er tallet højere, mens et EU land som Irland naturligvis ikke har så mange udenlandske køretøjer på besøg.

Udlændingenes andel af trafikforseelser svinger meget, men ligger eksempelvis i nogen lande helt oppe i nærheden af 30% af det samlede antal fartbøder. 

EU forsøgte allerede i 2003 at få medlemslandene til at slå hårdere ned på trafikforseelser. Det har ikke haft den ønskede effekt

Portugal er et af de lande, som stadig har et afslappet forhold til grove trafikforseelser, og statistikken viser at det faktisk er meget 'svært' at blive fradømt kørekortet.

I 2008 er EU under ledelse af EU Transport Commissioner Jacques Barrot derfor gået igang med en proces som vil ende med at grove trafikforseelser vil blive registreret centralt, således at de relativt få hensynsløse bilister på vejene i Europa ikke kan vide sig sikre i noget EU land.

Som det ser ud nu samarbejder nogen få lande som for eksempel de skandinaviske lande med hinanden og det gør Benelux landene også. En bøde for en trafikforselese i Norge (eksempelvis en overskridelse af hastighedsgrænser) bliver derfor også inddrevet af myndighedene i Danmark.

Bliver man som dansker blitzet af et fartkamera i Portugal bliver man til gengæld med sikkerhed ikke tvunget til at betale bøden i Danmark, med mindre man kører i en udlejningsbil (som kan hæve beløbet på kreditkortet). Faktisk har de portugisiske myndigheder i 2008 så meget rod i administrationen af bøder for trafikforseelser at selv mange portugisere slipper for at betale fartbøder.  


Kommentarer

Endnu ingen kommentarer