Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


EU midler til Algarve - et overblik over indkomstforskelle i Europa

Lissabon-regionen i Portugal kvalificerer sig ikke længere til EU støtte. Indtægtsniveauet er steget og begrænser dermed mulighederne for økonomisk udviklingshjælp fra EU's strukturfonde.

I Algarve er indtægterne for den gennemsnitlige fastboende portugiser derimod stadig under EUs gennemsnit.

NUTS regionerne i Europa
NUTS står for Nomenclature of Territorial Units for Statistics eller på dansk: statistisk inddeling af områder.

En NUTS II region er i EU's statistik defineret som en region med minimum 800.000 indbyggere og maksimalt 3 millioner indbyggere. En NUTS-I region har fra 3 millioner til 7 millioner indbyggere.

Man anvender i EU de såkaldte NUTS-II regioner til indkomstsammenligninger mellem medlemslandene. Det er de enkelte medlemslandes ansvar at sammensætte deres egne NUTS-II regioner, og i Danmark ville det for eksemple være misvisende at sammensætte Københavnsområdet med Nordjylland, da det økonomiske grundlag er meget uens i disse to regioner. Bornholm er dog med under hovedstadsområdet da befolkningstallet på klippeøen er lille.

Danmark anvender følgende NUTS-II regioner:

 • Hovedstaden: København inklusive Nordsjælland og Bornholm - betegnes DK01
 • Sjælland (eksklusive hovedstaden) - betegnes DK02
 • Syddanmark dvs. Lolland-Falster, Fyn og Sønderjylland - betegnes DK03
 • Midtjylland dvs. Vestjylland og Østjylland inkl. Aarhus - betegnes DK04
 • Nordjylland - betegnes DK05

Portugal anvender følgende NUTS-II regioner:

 • Norte (Nordportugal) - betegnes PT11
 • Algarve - betegnes PT15
 • Centro - betegnes PT16
 • Lisboa (hovedstaden og området vest for Lissabon samt Setúbal) - betegnes PT17
 • Alentejo - betegnes PT18
 • Azorerne - betegnes PT20
 • Madeira - betegnes PT30

Eurostat indkomststatistik på NUTS-II niveau
De enkelte områder i EU bliver med nogen års mellemrum tildelt et indekstal baseret på indkomststatistikker fra medlemslandene. EU27 landenes gennemsnit er defineret som indeks 100. Dette indeks er en god indikator for, hvorvidt et område er kvalificeret til EU midler fra blandt andet strukturfondene.

Indekstallet er korrigeret for købekraftspariteter, hvilket populært sagt betyder at man kan sammenligne indekstallene direkte uden at skele til forskelle i beskatning og forskelle i priser på varige forbrugsgoder, husleje og dagligvarer i de enkelte lande.

Det er umuligt at opgøre fuldstændigt nøjagtige købekraftstal, og statistikken fra Eurostat er som regel et godt stykke tid undervejs. De nyeste tal herunder bygger på indberetninger fra år 2004/2005. Alligevel giver de mange interessante oplysninger både fra portugisisk og fra dansk/skandinavisk synsvinkel.

Tallene, som blev offentliggjort i starten af 2008, har følgende indkomst-rangliste indeks (korigeret for forskelle i købekraft) af ovenstående NUTS-II regioner:

 1. DK01 København indeks 161
 2. DK04 Midtjylland indeks 119,6
 3. DK03 Syddanmark indeks 115
 4. DK05 Nordjylland indeks 112,8
 5. PT17 Lissabon indeks 106,3
 6. DK02 Sjælland uden København indeks 94,9
 7. PT30 Madeira indeks 94,9
 8. PT15 Algarve indeks 79,6
 9. PT18 Alentejo (Sydlige Porrtugal eksklusive Algarvekysten) indeks 70
 10. PT20 Azorerne indeks 66,7
 11. PT16 Centro (Det centrale Portugal) indeks 63,8
 12. PT11 Norte (Nordportugal) indeks 59,8

Som det ses er stor-Lissabon efter denne måde at måle på rigere end Sjælland (uden København), som i øvrigt er præcis ligeså rig som Madeira.

Overraskende er det også at Nordportugal er den fattigste af Portugals regioner. Mange anser Alentejo som værende den mest underudviklede region i Portugal.

Algarve godkendt til EU midler
To store programmer er godkendt af EU til fordel for Algarves økonomiske udvikling.

ERDF, som står for European Regional Development Fund, har bevilget 175 millioner euro til projekter i Algarve. ERDF pengene vil gå til at forbedre Algarves konkurrencedygtighed på en måde som er miljømæssig bæredygtig og balanceret i forhold til den lokale befolkning. Programmet løber fra år 2007 til 2013.

Hovedparten af de 175 millioner euro vil gå til uddannelsesmæssige formål og som støtte til nye virksomheder herunder specielt med henblik på forbedre konkurrenceevnen i Algarves hovederhverv turisme.

Det andet program omfatter ikke blot Algarve, men også Middelhavskysten i andre lande i Europa.

Formålet med 'Middelhavs-programmet' som det kaldes at at støtte fremtidig udvikling af et sundt arbejdsmarked til kommende generationer i Middelhavsområdet, som traditionelt har været et af de fattigste i Europa. ERDF medfinansierer dette projekt.

Middelhavs-programmet vil støtte samarbejde over landegrænserne ved Middelhavet således at miljø'et kan forbedres, og en del af pengene vil i øvrigt gå til forebyggelse af naturkatastrofer.

Statistik for indkomst i EU's NUTS-II regioner
Ser man ud over Danmark og Portugals grænser kan man for eksempel finde følgende NUTS-II indkomst statistik.

Bemærk at store dele af England er rigere eller lige så rige som Danmark eksklusive København, og at i en by som Prag er befolkningen meget velståede. Sverige er også relativt set lidt mere velstående end Danmark på trods af at lønningerne i Danmark er højere.

Sverige

 • Stockholm indeks 172,2 (højeste i Sverige)
 • Sydsverige indeks 109,8 (laveste i Sverige)

England

 • Indre London indeks 302,7 (højeste indeks i Europa)
 • Cornwall og øen Scilly indeks 77,4 (laveste indeks i England)
 • West Yorkshire indeks 110,1
 • Manchester indeks 110
 • Cheshire (fodboldspiller-ghetto syd for Manchester) indeks 132,8
 • Ydre London indeks 108,5
 • Berkshire, Buckinghamshire og Oxfordshire (tæt på London) indeks 168
 • Wales (samlet) indeks 92,2
 • Scotland (samlet) indeks 113,3

Tyskland

 • Hamburg indeks 202,1 (højeste i Tyskland og 4. højeste i EU)
 • Berlin indeks 98,5
 • Darmstadt i delstaten Hessen indeks 157,7
 • Brandenburg Nord-øst indeks 74,2 (laveste i Tyskland)
 • Slesvig-Holsten indeks 102,6
 • Dresden i delstaten Sachsen indeks 87,2
 • Hannover i Niedersachsen indeks 112,8

Spanien

 • Madrid indeks 133,9 (højeste i Spanien)
 • Extremadura i det centrale Spanien indeks 69,7 (laveste indeks i Spanien)

Holland

 • Groningen indeks 164 (højeste i Holland)
 • Flevoland indeks 96,3 (laveste i Holland

Belgien

 • Brussel indeks 240,5 (højeste i Belgien og 3. højeste i EU)
 • Hainaut i Valonien indeks 79,5 (laveste i Belgien)

Ungarn

 • Budapest indeks 104,9 (højeste i Ungarn)
 • Észak Alföld i det nordøstlige Ungarn indeks 40,9 (laveste i Ungarn)

Tjekkiet

 • Prag indeks 160,3 (højeste i Tjekkiet)
 • Střední Morava i det østlige Tjekkiet indeks 59,8 (laveste i Tjekkiet)

Italien

 • Bolzano/Bozen i Norditalien også kaldet Sydtyrol indeks 136,5 (højeste i Italien)
 • Campania i syditalien med byen Napoli indeks 66,9 (laveste i Italien)
 • Lazio med hovedstaden Rom indeks 127,9
 • Toscana indeks 114,2
 • Sicilien indeks 67,4

Polen

 • Mazowieckie med hovedstaden Warszawa indeks 81,2 (højeste i Polen)
 • Lubelskie med byen Lublin i det østlige Polen indeks 35,0 (laveste i Polen)
 • Małopolskie med byen Krakow indeks 43,7
 • Pomorskie med byen Gdansk indeks 50,4

Frankrig

 • Alsace indeks 105,4
 • Bretagne indeks 99,5
 • Bourgogne indeks 97,7
 • Languedoc-Roussillon indeks 88,6 (laveste i Frankrig bortset fra koloni-besiddelser)
 • Paris-regionen Île de France indeks 172,6 (højeste i Frankrig)

Luxembourg

 • Luxembourg er én NUTS-II region med indeks 264,3 (næsthøjeste i EU)

Letland

 • Letland er én NUTS-II region med indeks 49,9

Litauen

 • Litauen er én NUTS-II region med indeks 53,2 

Hele statistikken kan findes på Eurostat (åbner som PDF) og vil man gerne have yderligere indsigt i beregningsmetoder for indkomster og i Europas NUTS-II regioner generelt, findes der et udmærket opslagsværk på Eurostat (åbner som pdf)Kommentarer

Endnu ingen kommentarer