Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Skattetryk i Portugal under EU gennemsnit

Den europæiske unions afdeling for statistik Eurostat har udgivet ny rapport om skattetrykket i EU landene.

Talmaterialet er indsamlet i år 2006 og viser at Portugal hører til de billigere EU-lande, når det samlede skattetryk beregnes.

Skattetrykket er opgjort som % af bruttonationalproduktet i de enkelte lande og omfatter alle slags skatter herunder også moms og afgifter.

 1. Rumænien skattetryk 28,6 %
 2. Slovakiet skattetryk 29,3 %
 3. Litauen skattetryk 29,7 %
 4. Letland skattetryk 30,1 %
 5. Estland skattetryk 31 %
 6. Grækenland skattetryk 31,4 %
 7. Irland skattetryk 32,6 %
 8. Polen skattetryk 33,8 %
 9. Malta skattetryk 33,8 %
 10. Bulgarien skattetryk 34,4 %
 11. Luxembourg skattetryk 35,6 %
 12. Portugal skattetryk 35,9 %
 13. Tjekkiet skattetryk 36,2 %
 14. Spanien skattetryk 36,5 %
 15. Cypern skattetryk 36,6 %
 16. Ungarn skattetryk 37,2 %
 17. England skattetryk 37,4%
 18. Slovenien skattetryk 39,1 %
 19. Tyskland skattetryk 39,3 %
 20. Holland skattetryk 39,5 %
 21. Østrig skattetryk 41,8 %
 22. Italien skattetryk 42,3 %
 23. Finland skattetryk 43,5 %
 24. Frankrig skattetryk 44,2 %
 25. Belgien skattetryk 44,6 %
 26. Sverige skattetryk 48,9 %
 27. Danmark skattetryk 49,1 %

Den gennemsnitlige EU borgers skattetryk er 39,9 % (vejet gennemsnit i.f.t. samlet BNP i EU).

Gennemsnittet virker relativt højt, men skyldes blandt andet at de små baltiske lande med lave skattetryk ikke har ret mange indbyggere. Af store befolkningsrige stater i EU er det faktisk kun Polen med omkring 38 millioner indbyggere og Rumænien med omkring 23 millioner indbyggere, som har et lavere skattetryk end Portugal. Norges skattetryk er i øvrigt 44 %.

Som det ses gør Danmark en dyd ud af holde føringen i skattetryk, som dog i 2005 måtte overlades til Sverige. På verdensplan er det danske skattetryk nu (igen) verdens højeste.

Se også: Effektiv skat i OECD lande i 2009 efter modregning af overførselsindkomster.

Skat på arbejde

En anden måde at måle skatten i de enkelte lande, er ved at se på skatten på arbejdsindkomst. Med skattesats forstås udelukkende indkomstskat og altså ikke socialbidrag, arbejdsmarkedsbidrag, seguranca social (Portugal), social security (UK), og hvad der ellers findes rundt omkring i EU af bidrag til social sikring.

Tallene for den gennemsnitlige skat på arbejdsindkomst indeholder til gengæld sociale bidrag (både medarbejder og arbejdsgiverbetalt) og er derfor mere sammenlignelige landene imellem. For højindkomstgrupper er det dog typisk den højeste marginalskatteprocent , som er mest interessant.

Højeste marginalskat på arbejde i de enkelte EU lande var følgende i 2007 (i parantes ses gennemsnitlig skat på arbejde inklusive socialbidrag fra 2006):

 1. Rumæniens højeste skattesats 16 % (gennemsnitlig samlet skat på arbejde dog højere med  29,1% og tallet er fra 2005)
 2. Slovakiets højeste skattesats 19 % (gennemsnitlig skat på arbejde 30,3%)
 3. Estlands højeste skattesats 22 % (gennemsnitlig skat på arbejde 33,9 %)
 4. Bulgariens højeste skattesats 24 % (gennemsnitlig skat på arbejde 30,9 %)
 5. Litauens højeste skattesats 25 % (gennemsnitlig skat på arbejde 33,5 %)
 6. Letlands højeste skattesats 27 % (gennemsnitlig skat på arbejde 34,1 %)
 7. Cyperns højeste skattesats 30 % (gennemsnitlig skat på arbejde 24,2 %)
 8. Tjekkiets højeste skatteprocent 32 % (gennemsnitlig skat på arbejde 41 %)
 9. Maltas højeste skatteprocent på arbejde 35 % (gennemsnitlig skat på arbejde 21,5 %)
 10. Luxembourgs højeste skatteprocent på arbejde 39 % (gennemsnitlig skat på arbejde 29,6 %)
 11. Ungarns højeste skattesats 40 % inkl nyligt indført solidaritetsskat (gennemsnitlig skat på arbejde 39 %)
 12. Grækenlands højeste skattesats 40 % (gennemsnilig skat på arbejde 38,1 %)
 13. Frankrigs højeste skatteprocent 40 % (gennemsnitlig skat på arbejde 42,1 %)
 14. Polens højeste skattesats 40 % (gennemsnitlig skat på arbejde 34,4 %)
 15. Englands højeste marginalskatteprocent 40% samt 1% ekstra i social security i forhold til lavere indkomster (gennemsnitlig skat på arbejde 25,5 %)
 16. Irlands højeste skattesats 41 % (gennemsnitlig skat på arbejde 25,1 %)
 17. Slovakiets højeste indkomstskat 41 % (gennemsnitlig skat på arbejde 30,3 %)
 18. Portugals højeste skattesats 42 % (gennemsnitlig skat på arbejde 28,5 %)
 19. Italiens højeste skattesats 43 % (gennemsnitlig skat på arbejde 43 %)
 20. Spaniens højeste skattesats 43 % (gennemsnitlig skat på arbejde 31,6 %)
 21. Tysklands højeste skattesats 47,5 % inkl. genforeningsbidrag (gennemsnitlig skat på arbejde 39,6 %)
 22. Belgiens højeste skattesats 50 % (gennemsnitlig skat på arbejde 30,9 %)
 23. Østrigs højeste skatteprocent 50 % (gennemsnitlig skat på arbejde 41,2 %)
 24. Finlands højeste skattesats 50,5 % (gennemsnitlig skat på arbejde 41,5 %)
 25. Hollands højeste skattesats 52 % (gennemsnitlig skat på arbejde 33,5 %)
 26. Sveriges højeste skattesats 56,6 % inklusive kommuneskat (gennemsnitlig skat på arbejde 44,5 %)
 27. Danmarks højeste skattesats 59 % inklusive kommuneskat (gennemsnitlig skat på arbejde 37 %)

Det er forbundet med stor unøjagtighed at sammenligne de højeste marginalskatteprocenter i EU direkte.

Generelt har Skandinavien de højeste marginalskatteprocenter, mens 'det normale' i Europa i de befolkningstunge lande som Spanien, England, Italien, Polen og Frankrig er 40-43%.

Danmark fører som sædvanligt med 59%, og det er endda kun fordi arbejdsmarkedsbidraget ikke regnes med i sammenligningen at Danmarks højeste skatteprocent ikke ryger op på 63%. Se også artikel i Jyllandsposten om de 109% i skat, som Skat i Danmark fastholder at ville indkræve af en uheldig selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Eller hvad med Martin 'Spamfighter' Thorborgs oplevelser med det danske skattesystem.

Se mere om skattetrykket i EU landene i Eurostat pressemeddelelse om skattetryk i EU landene fra juni 2008 (åbner som pdf).

Relaterede artikler:
Se oversigt over artikler om Portugals øknonomi (opdateres løbende)

Se også:
Skatteforhold i Portugal inkl. Portugals lave skat på aktie og kapitalindkomst samt arveafgifter, som i Portugal er meget lempelige.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer