Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Eurostat dokumenterer 'Det Gode Liv' på solkysten

Der har altid i de nordiske lande hersket en overbevisning om at man i Spanien og Portugal nyder livet og går på restaurant og café langt mere end i Nordeuropa. Nu er det bevist at der er noget om snakken - i hvert fald i år 2005, som Eurostat undersøgelsens tal stammer fra.

Den Europæiske Unions statistiske afdeling Eurostat har set på, hvad de europæiske husholdninger bruger deres disponible indkomst på, og der er store regionale forskelle.

Skandinaviske dyre hjem
Sverige og Danmark ligger i top når der ses på udgifter til bolig inkl. opvarmning, elektricitet m.v. Hele 36 % af en dansk families penge går til boligen, og i Sverige er tallet 35,5 %. De høje procentvise udgifter til bolig sættes i relief af at danske og svenske lønninger er blandt de højeste i Europa. I samme liga ligger England med 36,1 % og Luxembourg med hele 37,2 %. Polen med 36 % og Bulgarien med 37,7 % er de lande i det tidligere Østeuropa, hvor boligudgiften tapper husholdningerne for flest penge.

I den anden ende ligger Rumænien og Malta med henholdsvis 19,4 og 19,8 % af den samlede disponible indkomst til bolig. Portugals boligudgift er gennemsnitligt 31,4 %.

Helbred dyrt i Portugal
I forhold til den samlede disponible indkomst er portugiserne det folk i EU's 27 medlemslande, som bruger flest penge på sundhed. En portugisisk familie vil anvende 6,1 % af budgettet til dette formål. En dansk familie anvender 2,7 % og en svensk kun 2,3 %, men meget mere er også betalt af staten i Skandinavian i forhold til i Portugal.

Mad og drikke samt tobak største post i de fattigste EU lande
Luxembourg, som har EU's højeste gennemsnitlige indkomster, kan simpelt hen ikke klemme mere end 11 % af budgettet ned i form af mad og drikke samt tobaksvarer.
I Rumænien, Bulgarien, Letland og Litauen må man til gengæld spare for at kunne bruge henholdsvis 50 %, 35,3 %, 37,3 % og 32,3 % af indkomsten på daglige fornødenheder.

Portugiserne bruger kun 17,8 % på mad og drikke samt tobak, svenskerne 12,4% (mad er også meget billigere i Sverige) og danskerne 15,2 %. Det er også interessant at nabolandet Tyskland, med lavere gennemsnitlig disponibel indkomst end Danmark, kun bruger 12,9 % på mad, drikke og tobak. Måske man som dansker i grænseregionerne skulle overveje at handle mere ind i nabolandene, hvor momsen er lavere, og der er mindre 'monopolagtige' tilstande inden for dagligvarehandlen. Se også artikel i Politiken om, hvordan man sparer op til 50% i forhold til de ekstremt høje priser på dagligvarer i Danmark.

Forbrug på restaurant og café højst på Solkysten
Der er ingen, som kan slå portugiserne når det kommer til glæden ved at spise ude - i hvert fald ikke, hvis man ser på Eurostats 2005 undersøgelse af husholdningerns forbrug. Hele 9,6 % af den disponible indkomst forbruges på Portugals café'er og restauranter. Spanierne bruger til sammenligning 8,4 %, hvilket rækker til en andenplads i EU. Grækerne er også glade for de lokale restauranter og bruger 7,7 % af indkomsten, mens englænderne forbruger 6,4 % af deres relative høje indkomst på restaurant og cafébesøg.

Rumænerne har ikke råd til at skeje så meget ud og bruger kun 0,5 % af den samlede indkomst på at spise ude. I Ungarn (1,0 %), Estland (1,6 %), Slovakiet (1,2 %) og Polen (1,2%), er man heller ikke så ofte ude at spise.

Danskerne ligger på linje med svenskerne (3,2%) og lægger 3,0 % af indkomsten på restaurant og café.

Italienerne er ikke så modebeviste som de har ry for
De bruger i hvert fald kun 7 % af indkomsten på tøj og sko, men det kan selvfølgelig være at man som italiener får varerne billigt ved producenten. På Malta bruger man mest med 8,3 % af indkomsten og i Litauen (som selv har en stor produktion af tøj/sko) bruger man hele 7,9 %.

Bulgarerne er med 3,1 % og finnerne med 3,8 % i tøj- og skobudget EU's to mindst shopping-glade folkefærd.

Danskerne bruger 4,9 %, svenskerne 4,6 % og portugiserne 4,1 %.

Dyr transport i Luxembourg
Skatten er lav i Luxembourg, men det er prisen på transport til gengæld ikke. Familier i den lille stat i hjertet af Europa bruger hele 16,2 % af deres indkomst på transport. Det er også hammerdyrt i Østrig hvor 16,2 % af indkomsten beslaglægges af transportomkostninger. I Bulgarien derimod slipper familierne med kun 5 % af den disponible indkomst til transport.

Danmark er med 13,8 % et relativt dyrt land. Sverige bruger 13% og i Portugal beslaglægger transport 12,9 % af indkomsterne.

Uddannelse
Meget få lande har som Danmark og Sverige (så godt som) gratis adgang til uddannelse. I Portugal bruges der 1,7 % af husstandenes indkomst på uddannelse, i Grækenland 2,4 % og i Irland 1,9 %.

Englænderne bruger 1,4 %, mens man i de skandinaviske lande og Luxembourg bruger højst 0,4 % af budgettet på uddannelse.

Danskere, svenskere og briter er rejseglade
Englænderne skal helst holdes ferie i udlandet 4 gange om året, og i Danmark og Sverige er det ved at blive ligeså. Danskerne bruger 11,4 % af husholdningsbudgettet, svenskerne 12,2 %, englænderne hele 12,3 % på rejser og rekreation/kultur, men vinder af kategorien er overraskende Østrig med hele 12,6 % af forbruget. 

Bulgarerne bruger mindst med 2,9 %, og Portugal er heller ikke over EU gennemsnittet på 8,4 % med portugisernes 5,7 % af indkomst forbrugt på kultur, rejser m.v. 

Det springende punkt ved denne undersøgelse er at der med sikkerhed er sket så meget i løbet af det sidste år med stigende oliepriser, stigende fødevarepriser og generel økonomisk afmatning at 2005 tallene skal tages med alle mulige forbehold i forhold til 2008 realiterne.

Se hele 2005 undersøgelsens resultater for Household Budget Survey (HBS) på Eurostat hjemmesiden. Undersøgelsen er offentliggjort i juni 2008.

Relateret artikel:
Dagligvarer 60% dyrere i Portugal end i DanmarkKommentarer

Endnu ingen kommentarer