Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Stor økonomisk usikkerhed blandt Portugals befolkning

Genworth Financial har i samarbejde med blandt andet Bristol University i England og Københavns Universitet i Danmark undersøgt, hvordan den aktuelle kreditkrise påvirker den almindelige befolknings økonomi i 10 lande i Europa.

Den generelle konklusion er at befolkningerne i Danmark, Norge og Sverige vurderer risikoen for at skulle opleve 'hårde tider' i de næste 12 måneder som værende langt mindre end eksempelvis i Portugal og Italien.

Der har desuden i de forløbne 12 måneder været langt flere økonomiske problemer for Portugals, Italiens og til en vis grad Tysklands og Spaniens borgere. Sydeuropas borgere er med andre ord de mest sårbare økonomisk set og vil alt andet lige blive mest berørte af en generel økonomisk krise.

De 10 lande i undersøgelsen omfatter Portugal, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, Irland og England.

Inddeling i økonomiske risikogrupper
Indledningsvis blev hver respondent i undersøgelsen bedt om at placere sig selv i én af følgende grupper:

A: Finansiel usikkerhed høj. Der har været problemer med at betale regningerne inden for de sidste 12 måneder, og der er ingen bedring i sigte

B:  Finansiel usikkerhed medium til høj. Der har været problemer med at betale regningerne inden for de sidste 12 måneder, men situationen er i bedring

C: Finansiel uskkerhed lav-medium. Denne store gruppe har fra tid til anden oplevet usikkerhed med at kunne betale alle regninger inden for de sidste 12 måneder, men generelt opfattes det ikke som et voldsomt problem. På den anden side ventes den privatøkonomiske situation for denne gruppe ikke at forbedre sig.

D: Finansiel usikkerhed lav. Denne gruppe har meget sjældent eller aldrig i løbet af de sidste 12 måneder oplevet økonomisk usikkerhed. Nogle forventer endog at den økonomiske situation forbedrer sig.

Familier i Portugal og Italien mest i klemme økonomisk
For at beregne den gennemsnitlige økonomiske usikkerhed har Genworth Financials valgt at sætte antallet af besvarelser i gruppe A i forhold til besvarelser i gruppe D, som et mål for den økonomiske usikkerhed for et lands befolkning som helhed.

Værdien er derefter blevet indekseret således at værdien 100 står for den mest usikre økonomi, hvor alle er i gruppe A, og værdien -100 (minus 100) står for den mest sikre økonomi, hvor alle er i gruppe D. 

Den økonomiske 'usikkerheds' rangliste er følgende:

  • Italien økonomisk indeks 39 (mest økonomisk usikkerhed for den enkelte borger)
  • Portugal økonomisk indeks 34
  • Tyskland økonomisk indeks 16
  • Spanien økonomisk indeks 15
  • Frankrig økonomisk indeks 7
  • Irland økonomisk indeks -16
  • England økonomisk indeks -19
  • Danmark økonomisk indeks - 37
  • Norge økonomisk indeks - 41
  • Sverige økonomisk indeks - 46 (mindst økonomisk uskkerhed)

Det skal tilføjes at indekstallet for det enkelte land dækker over store forskelle mellem aldersklasser og mellem mænd og kvinder. I Danmark er mænd eksempelvis mere end dobbelt så ofte i gruppe D (30 %), som kvinder (14%).

Portugals andel af befolkningen i gruppe D er kun 6% og Italiens er 4%. Det er mest normalt i alle 10 lande at tilhøre gruppe C, men derefter hører ligheden op mellem Syd- og Nordeuropa.

Hele 29% af Portugals voksne befolkning placerer sig i gruppe A og har dermed en meget usikker økonomi. I Italien er andelen i gruppe A 24%, mens andelen af personer tilhørende gruppe A er meget lille i Sverige (3%), Norge (4%) og Danmark (4%).

Frankrig er det land, hvor flest mennesker føler en forbedring i forhold til tidligere dårlig økonomi. 18% af franskmændene befinder sig i gruppe B.

Se hele undersøgelsens resultater fra Genworth Financial, som indeholder mange flere interessante betragtninger om privatøkonomien i ovennævnte 10 lande. Undersøgelsen kan downloades her: The Genworth Index (åbner som pdf på engelsk).Kommentarer

Endnu ingen kommentarer