Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Det portugisiske sundhedsvæsen i forhold til andre lande

Der er i portugisiske medier ofte kritik af det offentlige sundhedsvæsen. Specielt i mindre udviklede egne af landet har manglende ekspertise ført til fejlbehandlinger og dødsfald. Samtidig er der mærkbar forskel mellem private og offentlige sygehuse. Med et godt job i Portugal følger der ofte en privat sundhedsforsikring med i købet.

I en stor undersøgelse har The Commonwealth Fund kortlagt sundhedsvæsenets udvikling over en 5-årig periode i en række lande, som USA normalt sammenligner sig med herunder Portugal og de skandinaviske lande.

Tallene i undersøgelsen er fra 1998 og fra 2003 og illustrerer dermed kun udviklingen i de forskellige lande i perioden og ikke den aktuelle situation i et lands sundhedsvæsen.

Forventet levetid med godt helbred for en 60 årig person
Denne måde at måle på illustrerer, hvad en 60-årig kan forvente af levetid uden større skavanker. Den 60-årige kan totalt forvente længere levetid, men vil her opleve sundhedsmæssige problemer, som sundhedssystemet ikke kan afhjælpe.

Tallene refererer til forventet levetid i sund tilstand for mænd/kvinder.

60 årige kvinder lever længst og har også længere levetid med et godt helbred:

 • USA forventet sund levetid 15/18 år
 • Danmark forventet sund levetid 15/17 år
 • Sverige forventet sund levetid 17/20 år
 • Norge forventet sund levetid 16/19 år
 • England forventet sund levetid 16/18 år
 • Portugal forventet sund levetid 15/18 år

Efter denne opgørelsesmetode er der faktisk kun ét land ud af 19, som er ringere end Danmark. I Tjekkiet vil mænd efter det 60. år i gennemsnit leve 14 år uden problemer og kvinder 17 år.

Man fristes til at bemærke at debatten om sundhedsvæsenet i Danmark indimellem bærer præg af uvidenhed om at dén position, som Danmark havde i Europa for mange år tilbage er ændret.

Der er i Danmark ringe opmærksomhed på at de fleste lande i Vesteuropa nu har overhalet Danmark inden for sundhed og hospitalsbehandlinger. På et område som ældrepleje er Danmark dog stadig særdeles godt placeret. 

Se også: Ros til Portugals sundhedsvæsen fra WHO

Dødsfald med kraftig afhængighed af sundhedsvæsenet for personer yngre end 75 år

Ser man på udviklingen i de enkelte lande, kan et sundhedsvæsen eksempelvis måles på, hvor mange dødsfald inden 75 år der forekommer på grund af en række sygdomme, som kan behandles herunder: hjerte- og kredsløbssygdomme, diabetes, infektioner og slagtilfælde.

En del af dødsfaldene inden det 75. år må naturligvis tilskrives livsførelse, men statistikken giver alligevel et nogenlunde afbalanceret billede af, hvorledes et lands sundhedsvæsen performer.

Tallene er opgjort som dødsfald per 100.000 indbyggere. 2003-tallene nævnes først med fed skrift, dernæst angives 1998 dødsfald af ovennævnte årsager under 75 år per 100.000 indbyggere.

 1. 65 / 71 - sundhedsvæsenet i Frankrig forbedret 8%
 2. 71 / 81 - sundhedsvæsenet i Japan forbedret 12%
 3. 71 / 88 - sundhedsvæsenet i Australien forbedret 19%
 4. 74 / 84 - sundhedsvæsenet i Spanien forbedret 12%
 5. 74 / 89 - sundhedsvæsenet i Italien forbedret 17%
 6. 77 / 89 - sundhedsvæsenet i Canada forbedret 13%
 7. 80 / 99 - sundhedsvæsenet i Norge forbedret 24%
 8. 82 / 97 - sundhedsvæsenet i Holland forbedret 15%
 9. 82 / 88 - sundhedsvæsenet i Sverige forbedret 7%
 10. 84 / 97 - sundhedsvæsenet i Grækenland forbedret 13%
 11. 84 / 109 - sundhedsvæsenet i Østrig forbedret 23%
 12. 90 / 106 - sundhedsvæsenet i Tyskland forbedret 15%
 13. 93 / 116 - sundhedsvæsenet i Finland forbedret 20%
 14. 96 / 115 - sundhedsvæsenet i New Zealand forbedret 17%
 15. 101 / 113 - sundhedsvæsenet i Danmark forbedret 11%
 16. 103 / 130 - sundhedsvæsenet i England forbedret 21%
 17. 103 / 134 - sundhedsvæsenet i Irland forbedret 23%
 18. 104 / 128 - sundhedsvæsenet i Portugal forbedret 19%
 19. 110 / 115 - sundhedsvæsenet i USA forbedret 4%

USA 'taber' som det kan ses i denne form for sammenligning og ville tabe endnu mere såfremt økonomiske data var en del af ovenstående sammenligning.

Samtidig kan det ses at England, Irland, Danmark og Portugal sundhedmæssigt er i 2. division og har svært ved at få styr på deres sundhedsvæsener. Det danske sundhedsvæsen har i perioden 1998-2003 ikke kunnet indhente nabolandene Sverige og Norge.

Sundhedsvæsenerne i England, Irland og Portugal har dog forbedret sig kraftigt, mens det danske i perioden 1998-2003 er nationen med den 4. ringeste forbedring ud af i alt 19 lande.

Undersøgelsen skal naturligvis tages med alle mulige forbehold for data'enes validitet. Hele undersøgelsen kan findes i en powerpoint-præsentation fra The Commonwealth Fund. Se også organisationens hjemmeside.

Relaterede artikler:
Klik her for oversigt over artikler om leveforhold i PortugalKommentarer

Endnu ingen kommentarer