Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals banker fornuftige siger Den Internationale Valutafond IMF

I en tid med stormvejr på de finansielle markeder fik Portugals banker d. 3. oktober 2008 opbakning af IMF, der også kendes som Den Internationale Valutafond.

Der er dog også advarende ord fra IMF om dårlige udsigter for Portugals økonomi, som med stor sikkerhed vil få indflydelse på Portugals bankvæsen.

Det positive i IMF's samlede vurdering af Portugal er at portugisisk bankvæsen blandt andet beskrives på følgende måde:

"Portuguese banks have been gradually raising capital earlier this year (det vil sige i 2008) which is a very sensible and forward-looking step, and this gives us a lot of confidence ... Portuguese banks are entering the situation with relatively good capital buffers". IMF fortsætter med at beskrive det finansielle system i Portugal som "sound, profitable, competitive and it is well-supervised".

Problemer for Portugal i vente

Selv om Portugals finansielle institutioner er relativt langt fra situationen i Danmark, Tyskland, Irland og England (for slet ikke at tale om falitboet Island), hvor banker må reddes næsten dagligt fra at gå konkurs, er der alligevel grund til at forvente store problemer i Portugal.

De mest afgørende 'channels' - kanaler for problemer i Portugal er:

 • Portugals private husholdninger, som har et meget højt gældsniveau - det kommer til at gøre ondt i mange portugiseres privatøkonomi når kreditten strammes. Husholdningernes evne og vilje til at forbruge ventes at falde i takt med at kreditkrisen fra Nordeuropa og USA for alvor slår igennem på de portugisiske banker.
 • Portugals konkurrenceevne er ringe i forhold til udlandet, og der forbruges mere i Portugal end der tjenes.

Sorte skyer over Portugals økonomiske vækst
Selv om portugisiske banker indtil videre klarer sig hæderligt i forhold til resten af Europa, er der dårligt nyt for den økonomiske vækst i Portugal.

IMF mener at væksten i bruttonationalproduktet i 2008 bliver på omkring 0,7% - hvilket er næsten en halvering af tidligere forecasts og langt under de 1,5%, som er den portugisiske regerings seneste bud. Det skal dog tilføjes at regeringen ikke har revurderet situationen offentligt siden kreditkrisen for alvor nåede Europa midt i september.

I 2009 forventer IMF en endnu lavere vækst på mellem 0,4% og 0,6% og dette forecast kan stadig ændre sig i negativ retning.

Lille budgetunderskud men stort underskud over for udlandet i Portugal
Det offentliges budgetunderskud er fortsat under kontrol med et forventet realiseret underskud på den portugisiske stats budgetter i 2008 på omkring 2,2% - d.v.s. inden for det mål, Portugals regering har sat sig og også inden for EU's Euroland-rammer.   

Portugal har til gengæld et stort underskud i handlen med udlandet. Ifølge IMF er underskuddet på over 11% af bruttonationalproduktet. Det er til at leve med i en periode, men kan dog ikke fortsætte uhæmmet. Et skræmme-eksempel er dansk økonomi i 1970'erne.

Se mere om IMF's vurdering af Portugals økonomi i:

 • IMF Consultation with Portugal
 • Conference Call med James Daniel efter offentliggørelse af rapporten

  Relateret artikel:
  Nødlidende bank nationaliseres af den portugisiske stat.


 • Kommentarer

  Endnu ingen kommentarer