Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Statsgaranti til Portugals banker vedtaget

Den tiltagende mangel på lånemuligheder på det internationale pengemarked har i weekenden fået den portugisiske regering til at stille en garanti over for alle banker med hovedkvarter i Portugal.

Garantien omfatter 20 milliarder euro, og den udstedes for at skåne det portugisiske bankvæsen for de værste eftervirkninger af kreditkrisen i den omgivende verden.

Den portugisiske finansminister Fernando Teixeira dos Santos sagde i forbindelse med offentliggørelsen af garantien søndag d. 12. oktober 2008 at den gives for at forstærke Portugals finansielle system og for at bankerne fortsat kan låne penge ud til sunde økonomiske aktiviteter.

Portugals bankvæsen
Portugals banker har generelt ikke de samme problemer med et overophedet boligmarked, som i eksempelvis Danmark og England. Prisstigningerne på boliger i Portugal har været beskedne, men til gengæld er mange portugiseres privatøkonomi i væsentlig ringere stand end privatøkonomien blandt skandinaviske borgere.

Der er blandt økonomiske eksperter en vis nervøsitet for, hvad den kommende uge eller to kan bringe af overraskelser. Den portugisiske regerings skridt skal derfor sandsynligvis ses som et tiltag, der potentielt kan afbøde skadevirkninger på det portugisiske bankvæsen.

Den europæiske centralbank ECB yder lån 
Samtidig med det portugisiske initiativ er et fælles europæisk værn mod kreditkrisen sat i værk.

Den europæiske centralbank ECB yder ubegrænsede kreditter til banker i Europa, som måtte have behov, efter nærmere fastsatte regler. Se artikel om ECB aftalen på Berlingske Tidende

UPDATE 15. oktober
Indskydergaranti i portugisiske banker
Portugals regering meddeler at den planlægger at hæve indskydergarantien i portugisiske banker fra 25.000 euro til 100.000 euro. Indskydergarantien i Danmark blev i den forløbne uge hævet fra 375.000 kroner per kunde til at omfatte alle indeståender på konti i danske banker.

Relateret artikel:
IMF mener at Portugals banker er fornuftige

Se også:
Boligmarkedet i SydeuropaKommentarer

Endnu ingen kommentarer