Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Ros til Portugals sundhedsvæsen fra WHO

Selv om der mange steder i det portugisiske sundhedsvæsen stadig er plads til forbedringer, er World Health Organisation (WHO) i en nylig rapport klar og utvetydig i sin positive bedømmelse af Portugals indsats overfor specielt børnedødeligheden.

I WHO's World Health Report 2008 fokuseres der på primary healthcare, som kan oversættes med basal sundhed eller måske mere korrekt den primære sundhedssektor, hvor borgerne har kontakt med sundhedsvæsenet i lokalområdet.

Det ser efter WHO's mening rigtigt fornuftigt ud med udviklingen i den portugisiske sundhedssektor. Der fremhæves følgende positive udviklinger:

  • Portugal har reduceret børnedødeligheden (børn under 5 år) med 90% i løbet af 30 år.
  • Gennemsnitslevetiden er steget med 9,2 år til 79 år siden 1978 (og er nu højere end i Danmark)
  • Sundhedssystemet er veludbygget, omfatter fuld service til alle borgere og er gratis
  • Der er oprettet sundhedscentre over hele landet

I 2005 brugte Danmark ifølge WHO 3.064 US$ på sundhedssystemet per indbygger, Sverige brugte 3.012 US$, Norge brugte 4.307 US$ og Portugal brugte 2.036 US$. Alle beløb er justeret for købekraft (PPP). Kilde: WHO.

Plads til forbedringer i Portugal
WHO rapporten anlægger i vid udstrækning et strukturelt syn på sundhed sammenholdt med resultater, og i den kontekst er der mange detaljer, som går tabt.

De grundlæggende konklusioner for Portugal er at fra et relativt svagt udgangspunkt efter Nellike-revolutionen midt i 1970'erne, er Portugal nu foran mange vestlige lande med at reducere børnedødeligheden og forlænge middellevetiden.

Som den eneste anke mod Portugals strukturelle forbedringer af det primære sundhedssystem påpeger WHO at Portugal bør mindske den udbredte brug af Portugals skadestuer til normal sundhedsbehandling, som ikke har karaktér af akutte behandlinger.

WHO har en side med fakta om sundhedsvæsenet i Portugal.

Hele rapporten World Health Report 2008 - Primary Health Care now more than ever kan downloades gratis fra WHO's hjemmeside.

Se også:
Det portugisiske sundhedsvæsen i forhold til andre lande
Den portugisiske børnedødelighed den laveste nogensinde

Andre sundhedsrelaterede artikler kan findes under emnet: Leveforhold i PortugalKommentarer

Endnu ingen kommentarer