Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Flere opholdstilladelser til udlændinge i Portugal 2007-2008

EU borgere har ret til at flytte til Portugal, men denne ret har andre nationaliteter ikke automatisk.

Mange udenlandske tilflyttere til Portugal har derfor arbejdet i Portugal uden opholdstilladelser.

Det har været forholdsvis nemt at få arbejde, og typisk har udlændingene taget det lavest betalte arbejde, som mange portugisere alligevel ikke selv har været interesserede i.

De udenlandske tilflyttere har typisk arbejdet i Portugal som bygningsarbejdere, landbrugsmedhjælpere, hushjælp eller som servicepersonale i den meget store turistsektor i Portugal.

Der er ikke nogen grund til at tage til Portugal for at blive forsørget af det offentlige, for det bliver man ikke, og derfor har Portugal typisk tiltrukket yngre mennesker med sproglige forudsætninger i portugisisk og lyst til at klare sig selv.  

Indvandrere fra Brasilien, Ukraine, Kap Verde og Afrika
Mange er taget til Portugal fra de tidligere portugisiske kolonier i Afrika: Kap Verde, Mozambique og Angola.

Den største gruppe af indvandrere i Portugal er dog fra Brasilien. I europæisk sammenhæng er indvandrere i Portugal fra Ukraine i særklasse den største gruppe.

Legalisering af udenlandske arbejdere i stort tal
Regeringen i Portugal tog i år 2007 skridt til at få legaliseret en stor del af det meget store antal udenlandske tilflyttere.

Mange af de udenlandske arbejdere betalte allerede arbejdsmarkedsbidrag (i øvrigt uden at opnå rettigheder), og der blev vedtaget en ordning om at de tilflyttere som beviseligt efter nærmere regler kunne gøre rede for en arbejdsmæssig tilknytning til Portugal kunne søge om opholdstilladelse.

Normalt godkender Portugal kun 8.500 ansøgninger om arbejdstilladelse om året.

Portugals regering har i november 2008 meddelt at 49.598 udlændinge fik legaliseret arbejdsophold i Portugal i perioden august 2007 til september 2008. Samlet er der ifølge SEF (de portugisiske immigrationsmyndigheder) indløbet 62.188 ansøgninger om opholdstilladelser i perioden september 2007 til november 2008 (bemærk perioden).

Succesfuld immigration i Portugal 
Det er naturligvis ikke alle portugisere som støtter indvandringen, men i det store hele accepteres de nye medborgere, som dog ikke dermed har opnået ret til portugisisk statsborgerskab eller til forsørgelse på den portugisiske stats regning.

Alt andet lige må legaliseringen af det store antal udlændinge i Portugal derfor siges at være en succes både for Portugal og for de mange nye bidragsydere til det portugisiske samfund, som nu kan rejse frit ind og ud af Portugal uden at skulle frygte at blive stoppet.

Tilbage står en mindre restgruppe af indvandrere fra lande uden for EU, som er kommet til Portugal uden nødvendigvis med det formål at ville arbejde.

Relaterede artikler:
Ny immigrationslovgivning i Portugal
British Council rapport om immigration og integrering i EUKommentarer

Endnu ingen kommentarer