Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Økonomisk vækst? - Portugal måske i stand til at undgå reccession

De nyeste økonomiske nøgletal fra Eurostat giver håb om at Portugal undgår negativ økonomisk vækst - i det mindste i år 2008.

På baggrund af væksttal fra hovedparten af EU medlemslandene, tegner der sig et relativt dystert billede af de største økonomier Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og England.

Økonomisk værkst i 3. kvartal 2008 
Der er konstateret følgende økonomisk vækst i tredje kvartal 2008 i forhold til andet kvartal (Q3 i.f.t. Q2):

  • Tyskland økonomisk vækst Q3 2008: minus 0,5% (det er uventet stor negativ vækst) Årlig vækst 0,8%
  • England økonmisk vækst Q3 2008: minus 0,5% (forventet, men stadig stor negativ vækst) Årlig vækst 0,3%
  • Italien økonomisk vækst Q3 2008: minus 0,5% (kunne sagtens være værre) Årlig vækst minus 0,9%
  • Frankrig økonomisk vækst Q3 2008: 0,1% (som forventet) Årlig vækst 0,6%
  • Spanien økonomisk vækst Q3 2008: minus 0,2% (som forventet) Årlig vækst 0,9%
  • Portugal økonomisk vækst Q3 2008: 0,0% (som forventet for turistsæsonen) Årlig vækst 0,7%

Portugal er dermed ret sikker på at slutte 2008 med en samlet omend lille positiv vækst.

Teknisk recession i Euroland
Eurolandene har samlet set nu i 2 på hinanden følgende kvartaler haft en en negativ vækst (Q2=minus 0,2% og Q3=minus 0,2%), og vælger man at se isoleret på Euroland er der tale om såkaldt teknisk recession (to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst).

På årsbasis er væksten i Euroland dog stadig 0,7%.

De danske væksttal for tredje kvartal foreligger endnu ikke.

Portugals forbrugerpriser faldt 0,2% i oktober mest som følge af faldende priser på brændstof og fødevarer.

Relateret artikel:
Verdensbankens forventninger til økonomisk vækst i EU-landene i 2009

Se også:
Artikeloversigt: Portugals økonomiKommentarer

Endnu ingen kommentarer