Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Immigranter har størst risiko for arbejdsløshed

En nylig OECD rapport påpeger af immigranter har større risiko for at blive arbejdsløse under en økonomisk krise.

Rapporten tager udgangspunkt i undersøgelser i de fire lande Portugal, Belgien, Frankrig og Holland.

OECD rapporten viser at immigranter generelt er placeret lavere på den sociale rangstige og eksempelvis ofte har lavere uddannelse. Immigranter er oftere udsat for diskrimination, betaler ofte forholdsvis højere skatter i forhold til indkomst og har ofte svært ved at få deres kvalifikationer godkendt, skriver OECD.

Desuden er immigranter ofte ikke i stand til at oppebære den samme løn som en indfødt for det samme arbejde med de samme kvalifikationer.

Europa har brug for immigranter
I mange EU-lande er der politiske partier, som anser immigranter for at være en slags vikarer, som man kan afskedige og sende hjem efter behov.

OECD tager i rapporten om immigranters velfærd ikke stilling til det politiske spørgsmål om indvandring eller ej, men påpeger at immigranter i de fire lande undersøgelsen dækker er nødvendige for på sigt at opretholde den eksisterende levestandard. De europæiske lande får, på trods af deres rigdom, ikke børn nok til i fremtiden at kunne fastholde det nuværende høje serviceniveau for landets borgere.

Den økonomiske samarbejdsorganisation OECD råder de fire lande til at det økonomisk set bedst kan betale sig at passe på landenes immigranter og sørge for tålelige forhold i den økonomiske krise, som verden er på vej ind i.

Arbejdsløshed blandt immigranter    
Immigranter kommer ofte til et land på grund af bedre muligheder for at finde arbejde. I Portugal kunne et stort antal indvandrere fra primært de tidligere kolonier sidst i 1990'erne finde arbejde i bygningsindustrien, og i Danmark var man på samme måde sidst i 1960erne og først i 1970'erne interesserede i indvandring af arbejdskraft fra blandt andet Tyrkiet.

Når de økonomiske forhold ændrer sig, er det ofte 'de fremmede', som først mister deres job. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være sådan - se historie om ISS og hvordan Vesthimmerland Kommune har fået lidt mere luft i en ellers stram økonomi.

I Belgien var arbejdsløsheden for 'indfødte' mænd i 2007 på 5,5%, mens den for indvandrer-mænd var på 15,5%.

I Frankrig var den mandlige arbejdsløshed 7,2% mod 11,9% for indvandrere. Hollands arbejdsløshed for mænd i 2007 lå på 2,7% mod indvandrer mændenes 7,5%.

I Portugal er billedet det samme, men der er dog også ros til landet fra OECD idet lønningerne for mænd stort set ligger på samme niveau for samme arbejde med samme kvalifikationer, hvad enten man er indvandrer eller ej. For kvindernes vedkommende er der en lønforskel på mellem 10 og 20%.
Se mere fra OECD om Portugals indvandring (summary på engelsk åbner som pdf)

OECD har tidligere udgivet en rapport om indvandring i Østrig, Danmark, Tyskland og Sverige.

Den nye OECD rapport om indvandring i Portugal, Frankrig, Belgien og Holland kan findes på OECD's hjemmeside.

Relateret artikel:
British Council rapport fra oktober 2007 om immigranters integration i EUKommentarer

Endnu ingen kommentarer