Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


EU dom støtter ejere af bolig i udlandet

De omkring 50.000 danske ejere af boliger i udlandet, som fortsat er registrerede som bosiddende i Danmark har fået en vigtig indrømmelse af de danske skattemyndigheder.

Loven om skat på boliger i udlandet vil blive ændret med tilbagevirkende kraft således at Skattestoppet, der blev indført i 2002, også gælder for boliger i udlandet.

Danske SKAT havde ellers undladt at inkludere ejendomme i udlandet i reglerne for Skattestoppet, men ifølge en EU dom fra januar 2008, er denne fremgangsmåde ulovlig, og det burde Skat måske også have kunnet forudsige.

Skattestoppet
En stor del af Fogh Rasmussens regeringens succes med at beholde minister-taburetterne ved valget i 2005 skyldtes den såkaldte kontraktspolitik, som statsministeren slog hårdt på i valgkampen. Skattestoppet var den vigtigste del og består af følgende 5 grundprincipper (kilde: Skatteministeriets hjemmeside):

  1. Ingen skat eller afgift må sættes op.
  2. Opkræves skatten eller afgiften med en procentsats, f.eks. momsen, bliver procenten ikke sat op.
  3. Opkræves skatten eller afgiften med et kronebeløb pr. enhed, f.eks. benzin- og dieselafgiften, sættes kronebeløbet ikke op.
  4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Samme princip vil blive anvendt, hvis det af miljømæssige grunde er ønskeligt at indføre eller forhøje en miljøafgift. Såfremt Danmark bliver nødt til at sænke en skat eller afgift som følge af EU-beslutninger eller internationale aftaler, kan mindreprovenuet kompenseres gennem forhøjelser af andre skatter eller afgifter. Det forudsættes, at en sådan omlægning er provenuneutral.
  5. Der lægges et loft over det krone-beløb, som boligejeren betaler i ejendomsværdiskat. Værdistigninger på fast ejendom vil derfor ikke udløse yderligere ejendomsværdiskat.

Skattestoppet har sparet boligejere i Danmark for meget store beløb, men de samme fordele har ikke været gældende for boliger i udlandet.

SKAT på tilbagetog
SKAT har på trods af Skattestoppet siden 2002 ansat ejendomsskatten på udenlandske boliger ejet af personer med bopæl i Danmark baseret på ejendomsværdien, mens man på danske boliger i Danmark har henholdt sig til Skattestoppets 5. princip ovenfor og derfor ikke i kroner har kunnet hæve skatten.

Fra årsskiftet 2008/2009 vil SKAT administrere uden at diskriminere mellem udenlandske og danske boliger.

Forskellen mellem SKATs ulovligt opkrævede betaling og den korrekte skattebetaling er afhængig af bolig og købstidspunkt, og vil for nogen ejere af bolig i udlandet dreje sig om rigtig mange penge.

Få penge tilbage
Indtil videre skal boligejere selv ansøge SKAT om tilbagebetaling af uretsmæssigt opkrævet skat på boliger i udlandet, hvilket Skattekonsulent Anne Kaptain i Berlingske Tidende den 20. november 2008 stiller spørgsmålstegn ved, om er den mest rimelige og korrekte fremgangsmåde.

Se også Anne Kaptains omfattende gennemgang af skatteregler for boliger i udlandet efter EU dommen på Dansk Aktionærforenings hjemmeside

De 'nye' regler gælder også boliger i Portugal. Ifølge Skat er der flest dansk-ejede boliger i udlandet i Sverige, Frankrig, Spanien, Tyrkiet, Grækenland, Thailand og Norge.

Relaterede artikler:
Prisfald på boliger i udlandet efteråret 2008
Tvivl om skat på boliger i udlandetKommentarer

Endnu ingen kommentarer