Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Covenant of Mayors - 9 portugisiske byer med i nyt EU miljøinitiativ

For at fremme bæredygtige energiformer og for at formindske global opvarmning og forurening har små 400 borgmestre fra byer i hele EU skrevet under på en såkaldt Covenant of Mayors.

På dansk kan Covenant of Mayors oversættes til Borgmestrenes Pagt eller aftale. En covenant er i modsætning til en kontrakt ensidig.

Ordet covenant leder på engelsk leder tankerne hen på middelalderlige æresbegreber, og valget af navnet er næppe helt tilfældigt.  

EU og Covenant of Mayors
Det nye initiativ baserer sig på at de enkelte byer laver en handlingsplan for at reducere deres miljøbelastning.

Hele EU har allerede i januar 2008 besluttet sig for et fælles sæt af mål, som omtales som 20-20-20 målene.

20-20-20 målene indeholder (der er to mål for år 2020):

 • nedsættelse energiforbrug og udslip af drivhusgasser med 20 % senest i år 2020
 • sørge for at mindst 20 procent af energiforbruget stammer fra vedvarende energikilder i år 2020

Beregningen af de 20% tager nok så vigtigt udgangspunkt i 1990 tal.

Covenant of Mayors går videre
Det nye i Covenant of Mayors aftalen går ud på at hver by laver en Sustainable Energy Action Plan (SEAP), som udarbejdes af hver enkelt by.

SEAP indeholder en forklaring på, hvordan den enkelte by vil nå målene og koncentrerer sig om både den offentlige og private sektor inden for områderne:

 • nybyggeri og ombygninger
 • andre større anskaffelser i byerne
 • transport og mobilitet
 • deltagelse af byens borgere og det øvrige samfund
 • intelligent anvendelse af energi både for borgere og virksomheder
 • byplanlægning

Det er meningen at de enkelte byer på specifikke områder satser på at gå længere end EU foreskriver.

Byer, som med succes opnår bedre resultater end EU's 20-20-20 mål, kan blive Benchmark of Excellence byer. De øvrige deltagere i Covenant of Mayors og i øvrigt også andre byer vil kunne drage fordel af Benchmark of Excellence byernes erfaringer, og byerne vil naturligvis blive fremhævet som gode eksempler.

Portugals og Danmarks deltagelse
På trods af at Danmark er højt profileret på klima-området har indtil videre kun Aarhus underskrevet Covenant of Mayors. Det ventes dog at København snart følger efter.

Fra Portugal deltager følgende byer (per 12. feb 09):

 • Almada
 • Aveiro
 • Cascais
 • Ferrairo de Alentejo
 • Guarda
 • Lisbon
 • Moura - den lille by Moura er nok den mest ambitiøse by i Portugal på miljø-området 
 • Porto
 • Vila Nova de Gaia

Fra Sverige deltager:

 • Göteborg
 • Linköbing
 • Malmö
 • Örebro
 • Stockholm
 • Växjö

Per 12. februar 2009 havde 372 byer underskrevet Covenant of Mayors.

Se mere på Covenant of Mayors hjemmesiden.

Herunder video med den danske EU medarbejder Henning Jensen:

Kommentarer

Endnu ingen kommentarer