Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Ørkendannelse truer - område svarende til 15 fodboldbaner afbrændt i Portugal som forsøg

Med temperaturer op til 900 grader blev 10 hektarer svarende til 15 fodboldbaner for nyligt afbrændt i Portugal. Formålet var at få mere viden om årsagerne til ørkendannelse

Storbranden, som dog i størrelse ikke er at regne for noget i forhold til tidligere skovbrande i Portugal, blev nøje fulgt at forskere fra blandt andet det hollandske Wageningen Universitetet.

Branden blev sat igang af de hollanske forskere, som på forhånd havde rigget måleudstyr til på de stejle skråninger i området, som kunne klare meget høje temperaturer.

Til stede ved den kontrollerede brand i det bjergrige Goís område i det centrale Portugal var også tre hold brandfolk.

Forebyggelse af ørkendannelse
Portugal var i 2005 udsat for ekstremt mange store skovbrænde, og senest har der i Californien og Australien været brande, som myndlighederne ikke har kunnet kontrollere. Også i de øvrige Middelhavslande er skovbrande forholdsvis hyppigt forekommende.

Brandene er naturligvis farlige, når de finder sted, og der går ofte menneskeliv og store værdier tabt. Samtidig har en skovbrand stor indvirkning på et områdes øko-system, og mange steder resulterer skovbrande i forøget ørkendannelse og tab af drikkevandsforsyninger.

De hollandske forskere er specielt interesserede i den sidste del af problemstillingen, hvor erosion af det øverste frugtbare jordlag er det grundlæggende problem.

Første regnskyld forårsager erosion
Faktisk skal der som regel et regnskyld til at sætte gang i ørkendannelse.

Efter en skovbrand findes der ofte ikke tilstrækkeligt med planter og rodvækst til at holde på det øverste jordlag, som skylles væk. Herefter er ørkendannelse mange steder svær at undgå.

Samtidig skylles masser af dødt organisk materiale væk og ender gerne op i nærliggende byers drikkevands-forsyninger, som tilstoppes.

Temperaturer op til 900 graders celsius
En 'normal' skovbrand har ifølge PhD studerende Cathelijne Stoof en flamme-temperatur på op til 550 grader.

Når to brande 'mødes' kan der ifølge den hollanske forsker temperaturer op til 900 grader, hvilket har en yderligere ødelæggende virkning, når flammerne vokser fra omkring 2 meter til måske 10 meters højde eller mere. 

Faktisk er en 900 grader varm brand tæt på at være en eksplosion, da alt røg og ilt opsuges og fortæres af flammerne. Det gør naturligvis branden ekstrem svær at bekæmpe.

Foruden det hollandske Wageningen Universitet er Escola Superior Agrária de Coimbra fra Portugal og Swansea University fra England også involveret i projektet, som støttes af det EU finansierede Project Desire til bekæmpelse af ørkendannelse.

Kilde: Nyhedsside for europæisk forskning: AlphaGalileo.org

Se mere om: Skovbrande i PortugalKommentarer

Endnu ingen kommentarer