Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Afkriminalisering af brug af narkotika i Portugal ses som succes

I Portugal har man siden 2001 uden at komme i alvorlig konflikt med loven kunne tage alle slags narkotiske stoffer inklusiv heroin og kokain. Stofferne er stadig ulovlige at indtage i Portugal, men man risikerer ikke at blive betragtet som kriminel. 

Portugal gennemførte ændringerne i sin narkotikabekæmpelse udfra en antagelse om at det ikke nyttede at kriminalisere brugere.

Dermed kunne man undgå at fylde landets fængsler med stofmisbrugere og istedet koncentrere sig om den ulovlige indførsel og salg af narkotika. Med andre ord ønskede man at politiets tid blev brugt på bagmændene og ikke på stofmisbrugerne.

Strafferamme 12 måneders fængsel i Portugal indtil 2001
Inden 2001 kunne man i Portugal idømmes mellem 3 og 12 måneders ubetinget fængsel for at besidde narkotika. For mindre overtrædelser var straffen typisk en bøde.

Siden lovændingen med lov 30/2000 i juli 2001 blev det straffrit at købe, besidde og indtage alle slags narkotika i Portugal, sålænge man ikke solgte noget videre. Bestemmelsen om at besidde narkotika til eget forbrug blev defineret som 10 dages forbrug.

Stadig ulovligt at anvende narkotika i Portugal
Istedet for at fængsle lovovertrædere bliver brugere af hårde stoffer nu inden for 72 timer anbragt foran en kommission bestående af en socialarbejder, en jurist og en lægefagligt uddannet person, som kan træffe afgørelse om, hvilken straf og/eller hjælp misbrugeren skal modtage. Kommissionen kaldes Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência. Stofferne bliver konfiskeret.

En lovovertræder kan idømmes samfundstjeneste, bøder eller i særlige tilfælde inddragelse af tilladelser (eksempelvis kørekort) såfremt overtræderen er til fare for andre.

Kommissionens opgave er principielt ikke at straffe, men at ændre misbrugerens vaner og sørge for at et afvænningsprogram er til rådighed. Der er således tale om en væsentlig afkriminalisering af narkotika i forhold til strafferammen fra før år 2001.

Se mere om Portugals narkotika-politik i rapporten The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal fra 2007 (åbner som pdf)

EU's narkotika-agentur (som tilfældigvis ligger i Lissabon) har på nettet en oversigt over alle EU lande (+ flere) set i narkotika-perspektiv, herunder Portugal , Danmark , Sverige og Norge.

Status over Portugals narkopolitik
Der er stadig store problemer med hårde stoffer i mange byer i Portugal, men alligevel anser et stigende antal udenlandske iagttagere den nye lempelige lov som en succes for Portugal.

Én af de førende intellektuelle skribenter i USA er amerikaneren Glenn Greenwald, som blandt andet har arbejdet som borgerrettigheds-advokat og for det liberale Cato Institut.

Glenn Greenwald skriver den 14. marts 2009 på sin blog på Salon.com at Portugals eksempel, som Greenwald i øvrigt tog til Portugal for selv at vurdere, er værd at overveje for andre vestlige lande, hvor narkotika-problemerne har vist sig meget vanskelige at bekæmpe med traditionelle midler.

Lovliggørelse af narkotika ?
Andre mener at man bør gå endnu videre end Portugal og fuldstændig afskaffe forbud mod salg af narkotika for at få bugt med de kriminelle bander.

Ifølge nogen kilder står narko-kriminelle for 8% af verdens BNP og i lande som Afganistan udgører narko over 50% af værdiskabelsen. Se mere om lovliggørelse af narkotika i artikel fra februar 2009 i Information.  

Se også:
EU's narkoagentur i Lissabon EMCDDAKommentarer

Endnu ingen kommentarer