Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Spanien og Portugal indgår aftale om flytrafik uden nationale grænser

Spanien og Portugal har for længst afskaffet paskontrol ved grænsen.

Snart vil flytrafikken over Spanien og Portugal blive styret udelukkende med det formål at trafikoptimere luftrummet over den Iberiske Halvø uden hensyn til landegrænser.

Spanien-Portugal FAB
Europa er blandt de områder i verden, som har den tætteste flytrafik.

Indtil videre har det været sådan at hver gang et fly bevægede sig ind på et nyt nationalt territorium overtog de lokale nationale flyveledere ansvaret. Det har medført en uhensigtsmæssig stor arbejdsbyrde og dermed potentielt mindre fokus på de steder i luftrummet, som er flaskehalse for flytrafikken.

I fremtiden bliver Spanien-Portugal FAB (Functional Airspace Block) organiseret således at de spanske og portugisiske flyveledere deles om arbejdet udfra trafikmæssige kriterier.

Europas største FAB
Da Spanien-Portugal luftrummet også omfatter Madeira og Azorerne og dermed en god bid af Atlanterhavet, bliver Spanien-Portugal FAB det største fællestrafikale område for lufttrafik i Europa.

Spanien-Portugal FAB får tilnavnet SW (south-west) og vil dække omkring 25% af det Europæiske luftrum og ca. 11% af trafikken.  

Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland og til en vis udstrækning Island planlægger et lignende fælles luftrum ved navn NEFAB.

Single European Sky
Etableringen af regionale Functional Airspace Blocks er første skridt på vejden mod et fælles europæisk luftrum.

Se hvorledes Europa snart vil blive omdelt i luftrums-regioner på vej mod Single European Sky (SES) på Bluemed.aero.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer