Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugal ønsker sine maritime grænser udviddet til 350 sømil

Den portugisiske regering har afsendt ansøgning til FN om få sine grænser til havs udviddet til 350 sømil.

Internationale regler foreskriver at et land kan indgive ansøgning såfremt det kan sandsynliggøres at de (op til) 350 sømil er en naturlig forlængelse af landets kontinental-sokkel. Den normale sømilegrænse er 200 sømil.

Portugal har gennem 4 år foretaget topografiske og geologiske undersøgelser i farvandet strækkende sig fra Portugal til Azorerne og yderligere 350 sømil ud.

Såfremt Portugal får medhold står landet til at udvidde sit totale areal fra 1,2 millioner kvadratkilometer til 1,8 millioner kvadratkilometer.

Udover fiskeriretttigheder er Portugal stærkt interesseret i at sikre sig retten til undergrunden ud for Portugals kyst, som måske indeholder olie eller andre råstoffer.

Portugal kan ikke forvente afgørelse før tidligst i år 2013.

Danmark og Færøerne ansøger også
I slutningen af april 2009 blev en lignende ansøgning afsendt af Danmark på vegne af Danmark og Færøerne, som i fællesskab ønsker at udvide kongerigets suveræne areal omkring Færøerne. Se også pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Danmark forbereder i øvrigt yderligere krav i 2009 på farvandet syd for Færøerne, og det helt store spørgsmål er naturligvis området omkring Grønland herunder Nordpolen, som flere nationer gør krav på.

Reglerne om ejerskab til havbunden bygger på FN's havretskonvention fra 1982, som omkring 3/4 af verdens lande har underskrevet.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer