Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Mange portugisere levede i 2007 for omkring 400 euro per måned

Portugals Statistik har offentliggjort resultatet af omfattende beregninger over økonomiske levevilkår i Portugal.

18% fattige i Portugal i 2007
Antallet af portugisere på eller under den officielle fattigdomsgrænse på 406 euro i indkomst per måned var i år 2007 på 18% af befolkningen svarende til omkring 1,8 millioner mennesker.

Procentandelen har ligget konstant på 18% siden 2005.

Opdelt på køn var kvinderne i 2007 en anelse hårdere ramt med 19% fattigdom mod 18% for mændene.

Der er stadig en overvægt af fattige ældre over 65 år. For denne gruppe var andelen af fattige ifølge Portugals Statistik INE 22% i år 2007.

Forbedring af de ældres økonomi
For nogen ældre portugisere har situationen dog forbedret sig. I 2006 var andelen af fattige ældre på 26%.

Tallene er svære at sammenligne med andre landes forhold, da mange ældre portugisere bor særdeles billigt. Til gengæld er boligerne ofte af lav standard.

Børn udsatte når forældrene bliver arbejdsløse
Mange portugisere med relativt lave indkomster har flere børn end folk med højere indkomster.

Det giver sig desværre udslag i at omkring 23% af Portugals børn under 17 år i 2007 levede i familier, hvor de voksnes (én eller flere) indkomst lå på eller under fattigdomsgrænsen. Til ingens overraskelse var og er specielt børn med kun én forsørger i en udsat gruppe.  

Arbejdsløshed betyder fattigdom i Portugal
Situationen for de arbejdsløse blev forværret i år 2007.

I 2007 var omkring 35% af de arbejdsløse på eller under fattigdomsgrænsen, hvilket var en stigning fra 32% i 2006.

Fattigdomsgrænsen på 406 euro svarede i år 2007 til 4.878 euro årligt (36.500 danske kroner).

Arbejdsløsheden i Portugal er stigende. Medio 2009 var der omkring 9% arbejdsløse, men der forventes stigning til over 10% i år 2010 og de mest pessimistiske fremskrivninger forudsiger 11% arbejdsløshed i Portugal.

Mindre social ulighed i Portugal
Portugal er fortsat et af de lande i Europa, som har den højeste sociale ulighed målt på indkomst.

De 20% rigeste portugisere tjente dog i 2007 kun 6,1 gange så meget som de 20% fattigste.

I 2006 skulle man gange de 20% fattigste portugiseres indkomst med 6,5 for at få indkomsten for de rigeste 20%.

 Kommentarer

Endnu ingen kommentarer