Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


José Manuel Barroso får 5 år mere som EU kommissionsformand

Den måske mest magtfulde portugisiske politiker siden Salazar får yderligere 5 år som EU Kommissions-formand.

Det stod klart onsdag den 16. september 2009 efter afstemning i EU parlamentet, som blandt dets vigtigste ansvarsområder har at godkende eller forkaste EU Kommissionens medlemmer herunder formanden.

Durão (det kaldes han ofte i Portugal) Barroso havde ingen modkandidater og blev genvalgt med 382 stemmer for, 219 imod og 117 blanke stemmer i det 736 medlemmer store EU parlament (med 718 tilstedeværende).

Da Barroso blev valgt til kommissionsformand første gang i år 2004, fik han hele 413 stemmer for sig og 251 stemmer imod sig. Kun 44 medlemmer af parlamentet undlod i juli 2004 at stemme om EU kommissions-formandsposten.

EU kommissionens opgaver
EU Kommissionen har blandt sine vigtigste opgaver at stille lovforslag til godkendelse i EU parlamentet samt overordnet at sørge for at EU direktiverne føres ud i livet.

EU kommisisonen tager sig desuden af ‘den daglige drift’ at det meget store EU-apparat.

Alle medlemmer af EU kommissionen er udpeget af medlemslandene (normalt af medlemslandenes regering). Der er derfor i alt 27 personer i EU kommisssionen - én kommissær for hvert land i EU.

Når man udpeger EU kommissærer i de enkelte lande ses der specielt på erfaring og personlig 'tyngde' - og langt mindre på popularitet i de enkelte lande. Som resultat er langt de fleste EU kommissærer blandt de ypperste, som de respektive EU lande kan stille med.

Se også: Hyldest til EU kommissær Viviane Reading (EU kommissær fra Luxembourg)

Poul Nyrup imod Barroso
Den danske EU parlamentariker og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen valgt til Europa Parlamentet for Socialdemokratiet havde inden genvalget af Barroso varslet modstand fra den socialdemokratiske gruppe i EU parlamentet (socialister og demokrater) mod den portugisiske kandidat.

Nyrup er formand for S&D fraktionen i EU parlamentet, som består af socialdemokrater og socialister og var på et tidspunkt i sommeren 2009 nævnt som en mulig modkandidat til Barroso.

Da det kom til stykket kunne center-venstre fløjen i det folkevalgte EU parlament dog ikke samle flertal for en modkandidat.

Se også: Resultat af valget til EU-parlamentet 2009.

Ny dansk EU kommissær
Den samlede nye kommission vil bestå af de i alt 27 EU-landes kommissærer, og den samlede nye kommision skal godkendes af de folkevalgte i EU parlamentet inden tiltrædelse.

Den nuværende danske kommissær Mariann Fisher-Boel har til Barrosos beklagelse besluttet at sige nej-tak til at forlænge sin tjans som landbrugs- og fiskeri-kommissær, når hendes periode udløber.

Fisher-Boel har gennem de sidste 5 år oparbejdet et ry som højt respekteret EU kommissær. Hun er måske ikke elsket i alle lande, men i langt de fleste EU lande er Fischer-Boel dybt respekteret for sin fair forhandlings-stil. 

Se også: Mariann Fisher-Boel på besøg i Portugal (hvor hun ikke var specielt populær blandt vinproducenterne i Douro-området)

Connie Hedegaard måske ny EU kommissær for Danmark
En ny dansk EU kommissær kan måske gå hen og blive den konservative Connie Hedegaard, som har et godt navn i udlandet (specielt i EU), og med sin interesse og erfaring inden for klima-området er Connie et oplagt valg til den nye post som klima-kommissær, som forventes oprettet i den nye Kommission.

I Danmark støtter både SF, Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti Connie's kandidatur, men hun har endnu ikke meldt ud, om hun er klar til opgaven som dansk EU kommissær. 

Barroso påtænker desuden at udskille det svære flygtninge- og immigrationsområde til et særskildt kommisariat. Det passer dermed sammen med klima-området til to ekstra kommissærer fra EU's nu 27 lande (førhen 25 - nu også med Rumænien og Bulgarien).

Dygtige professionelle danskere i EU kommissionen
Det er i øvrigt ikke kun professionelle politikere fra højre-fløjen i dansk politik, som har haft en stor stjerne i EU.

Den legendariske (og kontroversielle, men uden tvivl dybt professionelle) energiminister og senere minister for udviklingsbistand fra Socialdemokratiet Poul Nielson fik efter sin karriere i Folketinget en særdeles bemærkelsesværdig succes som EU kommissær (2000-2004) for Udvikling og Humanitær Bistand uden at det blev bemærket så meget i Danmark.  

Relateret artikel:
Anders Fog Rasmussens portugisiske venKommentarer

Endnu ingen kommentarer