Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Nye arveregler på vej – EU vil gerne simplificere arvesager på tværs af landegrænser

Den franske EU justits-kommissær Jacques Barrot har på EU Kommissionenes vegne fremsat forslag om simplificering af arvereglerne i EU på tværs af landegrænser.

Arveregler svære at tolke
Som det er nu, kan to EU landes arvelovgivning nærmest være i konflikt med hinanden eller være særdeles svære at tolke med mulighed for divergerende opfattelser.

Det giver ofte giver langvarige og særdeles bekostlige retssager, når eksempelvis et hus i udlandet tilhørende en afdød person med statsborgerskab i eksempelvis Danmark, men med bopæl indtil sin død i eksempelvis Portugal skal behandles af bobestyrer.

Nyt forslag om arveregler fra EU kommissionen
Ifølge det nye forslag vil man som bosiddende i udlandet i sit testamente kunne angive om det skal være ens pas, som bestemmer, hvilket lands lovgivning, som skal gælde ved arv – eller om det skal være landet med ens sidste adresse, som skal være afgørende for, hvilke regler aktiverne både i udlandet og i det oprindelige nationalitetsland skal fordeles.

Dette forslag har med stor sandsynlighed vidtrækkende og overvejende positive konsekvenser for mange danske familier, hvor den ældre generation er flyttet til sydligere himmelstrøg.

Bemærk at forslaget (per oktober 2009) endnu ikke er vedtaget.

Selv om EU-staternes ret til at opkræve arveafgifter af et lands borgere (med bopæl i landet) ikke berøres, må man forvente at en del lande som udgangspunkt vil stille sig i opposition til Kommissionens nye EU arve-lov af frygt for at miste indtægter.

Se mere om forslag til nye EU-arveregler på EU’s hjemmeside.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer