Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Budgetunderskud i Portugal stiger til 8% – dyrere for Portugal at optage lån

Oprindeligt var den portugisiske regerings forudsigelse at budgetunderskuddet i 2009 ville lande på 5,9% – i sig selv et betragteligt højt niveau, men måske ikke så alarmerende set i sammenhæng med krise-bekæmpelse og andre landes budgetunderskud.

Statens budgetunderskud er populært sagt forskellen mellem statens indtægter og udgifter – dvs. lånefinansieret forbrug i det offentlige.

Det nye estimat fra fra fiansminister Fernando Teixeira dos Santos matcher Europa Kommissionens estimering af budgetunderskud i 2009 på 8% af BNP.

8% er højt og vil trække betydelige ressourcer fra landet i lang tid fremover.

Bekymring over de svageste økonomier i Eurozonen
Portugal er ikke alene om problemerne med stort budgetunderskud. Den græske regering forventer budgetunderskud på 12,7% af BNP i 2009.

I slutningen af november 2009 steg omkostningerne til de såkaldte credit-default swaps mærkbart for Grækenland, Italien, Irland og Portugal.

Credit-Default Swaps (CDS)
Credit-default swaps er en slags forsikring, som professionelle långivere tegner, når de køber obligationer.

I tilfælde af at et land ikke kan betale pengene tilbage, dækker forsikringen.

Credit-default swaps (CDS) prisen er derfor en meget god indikator på, hvor kreditværdig en stat er.

Såfremt obligationer udstedt af en stat som Grækenland skal forsikres, er prisen langt højere end hvis eksempelvis en obligation udstedt af Danmark skal forsikres.

Se også artikel på The Wall Street Journal.

Dårlige erfaringer med CDS skræmmer
CDS anvendes ikke kun i forbindelse med obligationsudstedelser af stater, men også som forsikring mod tab på andre værdipapirer og de såkaldte derivatives (afledte værdipapirer).

Credit Default Swaps spillede en stor rolle under finanskrisen. Markedet for CDS’er er ureguleret og var i stor udstrækning årsag til at finanshusene Bear Sterns, Lehmann Brothers og forsikringsgiganten AIG kom i problemer.

De store finansgiganter havde udstedt store mængder CDS d.v.s. forsikringer på egne komplicerede investeringsbeviser, og da ejendomsmarkedet i USA kollapsede, var det ikke muligt for nogen af verdens største finanshuse at dække tabene.

Det er én af grundene til at prisen på CDS på obligationer udstedt af trængte Euro-økonomier stiger. Man frygter at ‘én forsikringssag ikke kommer alene’.

Kredit-vurderings virksomheden Moody’s har allerede indikeret at Grækenland og Portugal kan risikere at få den såkaldte kredit-rating justeret i nedafgående retning, såfremt landene ikke får bedre styr på balancen mellem udgifter og indtægter.

Se også: Moodys vurdering af portugisiske banker .

12 lande indkaldt til møde i Europa Kommissionen
I starten af november 2009 var højtstående repræsentanter for finansministerierne i 12 EU-lande til møde i Bruxelles.

Kommissionens vurdering var, at de store underskud i landene Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Slovakiet, Slovenien, Holland og Portugal var inden for pagtens rammer, hvis disse lande senest i 2013 finder tilbage på ‘dydens smalle sti’ – dvs. med et budgetunderskud på under 3 % af BNP.

De nævnte lande skal senest i 2011 begynde at stramme de offentlige finanser.

Belgien og Italien i overskuelige problemer
I Belgien og Italien er underskuddene mere graverende, men dog overskuelige.

Til gengæld er den ”gamle” offentlige gæld i disse to lande meget høj. Derfor vurderede Europa Kommissionen, at disse lande allerede i år 2012 bør være tilbage under 3- procentsgrænsen.

Grækenland i store problemer
Grækenlands økonomiske problemer er et kapitel for sig.

De græske politikere har ikke evnet at sætte tæring efter næring og derfor, mener Kommissionen, har de nødvendige tiltag i den græske økonomi til at kontrollere et galopperende budgetunderskud ikke fundet sted.

Det er ikke usandsynligt at EU inden for overskuelig tidsramme tager skridt til at 'motivere' Grækenland.

Se også:
Liste over artikler om Portugals Økonomi (opdateres løbende)Kommentarer

Endnu ingen kommentarer