Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugal bedre til udvikling af nye produkter – European Innovation Scoreboard 2009

European Innovation Scoreboard er Europa Kommissionens årlige check af de enkelte EU landes evne til at være innovative og udvikle nye produkter.

Målepunkter
Der måles på en række områder med betydning for innovations-evnen, såsom:

ENABLERS – optimale forhold (mest statslige)
- HR ressourcer – er arbejdskraften uddannet tilstrækkeligt
- Finansiering og støtte funktioner – kan projekter finansieres

FIRM ACTIVITIES – aktiviteter fra virksomhedernes side
- allokering af midler til innovation
- kan iværksætter-virksomheder gro (afhænger også af det offentlige)
- patentering af nye processer og produkter

OUTPUTS – hvad kommer der ud af at være innovativ
- hvor mange virksomheder bringer nye innovationer på markedet (eller til intern anvendelse)
- virkning af innovation på omsætning, antal ansatte og export

European Innovation Scoreboard 2009
Ofte er de enkelte lande bedre til nogen områder end andre.

Regner man alle faktorerne sammen får man et samlet innovations-indeks.

Den aktuelle rangordnede European Innovation Scoreboard 2009 for alle 27 EU lande ser således ud:

 1. Sverige
 2. Finland
 3. Tyskland
 4. England
 5. Danmark – én plads ned i.f.t. 2008
 6. Østrig
 7. Luxembourg
 8. Belgien
 9. Irland
 10. Frankrig
 11. Holland
 12. Estland
 13. Cypern
 14. Slovenien
 15. Tjekkiet
 16. Portugal – én plads op i.f.t. 2008
 17. Spanien
 18. Grækenland
 19. Italien
 20. Malta
 21. Slovakiet
 22. Ungarn
 23. Polen
 24. Litauen
 25. Rumænien
 26. Letland
 27. Bulgarien

Rangordning i grupper
EU Kommissionen har rangordnet landene i grupper målt på innovation – mest for at landene selv ved, hvem de skal sammenligne sig med.

Ud af de 27 lande er 5 lande herunder Danmark i den ‘innovative superliga’.

De næste 9 lande til og med Slovenien tilhører gruppen af lande med god innovation over middel.

Portugal, Spanien, Tjekkiet osv. til og med Litauen tilhøre gruppen af lande med relativ god innovation under middel.

De sidste 3 lande Rumænien, Letland og Bulgarien halter bagefter i EU m.h.t. innovation – denne gruppe beskrives også som ‘catching up’ gruppen.

Portugal viser positiv udvikling
Portugal har i 2009 undersøgelsen overhalet Spanien og ligger nu på en 16. plads.

I 2008 var Portugal nummer 17 i innovations-indekset. Endnu mere bemærkelsesværdigt er at Portugal i 2007 undersøgelsen lå en beskeden 22. plads, hvilket også var tilfældet i 2006 undersøgelsen.

Den portugisiske udvikling inden for innovations-området lader således til ikke at være en tilfældighed.

Årsager til positiv udvikling i Portugal inden for innovations-området
Først og fremmest er Portugals forbedrede placering i 2008 og 2009 et resultat af målrettet satsning på at uddanne flere til et meget højt niveau gennem mange år – dels til BA og MA, men ikke mindst til doktor-grader (og Phd). Det skal bemærkes at uddannelse førhen var et svagt område for Portugal, og at Portugal på ingen måde har nået nordisk niveau.

Desuden har mange portugisiske virksomheder i en årrække satset målrettet på innovation.

I det seneste år (2009 undersøgelsen) har gode finansieringsmuligheder og statens opbakning til projekter været afgørende for Portugals innovations-miljø. Virksomhederne har dog i det sidste år investeret mindre og udtaget færre patenter end de lande, som Portugal kan sammenligne sig med.

Portugals resultat på European Innovation Scoreboard 2009 lover godt for fremtiden. Portugal er det land i den moderate innovations-gruppe af lande, som overordnet set har den bedste udvikling i 2009.

Danmark sakker agterud i European Innovation Scoreboard 2009
Man kan ikke direkte sammenligne Portugal og Danmark i innovations-mæssig sammenhæng. Populært sagt ville det være som at sammenligne fodboldklubberne Brøndby og Arsenal.

Danmark ligger fortsat meget højt på det innovative område – og ikke kun i European Innovation Scoreboard 2009 undersøgelsen.

Der tegner sig dog et billede af at Danmark måske er ved at have udspillet sin førende rolle i Europa med mindre der ændres på væsentlige parametre og skabes et mere innovativt miljø i Danmark.

For få år tilbage ville et land som England eksempelvis ikke have haft en chance for at ligge bedre end Danmark i innovationsundersøgelsen.

De danske placeringer i undersøgelsen i forhold til England har i de sidste år været:

 • 2009 – nummer 5 (England nummer 4)
 • 2008 – nummer 4 ((England nummer 5)
 • 2007 – nummer 3 (England nummer 5)
 • 2006 – nummer 3 (England nummer 6)
 • 2005 - nummer 3 (England nummer 8)

Netop England spås af mange økonomer til at være ved at overhale Danmark i velstand (indkomst per inbygger).

I det hele taget ser der ud til at være en meget stor sammenhæng (men dog ikke 100%) mellem innovation og relativ velstand målt mellem lande.

Se også Europa Kommissionens relativt negative vurdering af Danmark i innovations-mæssig sammenhæng.

De samlede European Innovation Scoreboard 2009 undersøgelse kan downloades fra EU (åbner som pdf).Kommentarer

Endnu ingen kommentarer