Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Tordesillas traktaten – 22. april i år 1529 en vigtig dag i Portugals historie

I starten af 1500-tallet var Spanien og Portugal verdens to ubestridte supermagter.

Rigdomme fra kolonier og handelspartnere
Magten og rigdommene stammede ofte fra kolonierne, som landenes dygtige og modige opdagelsesrejsende finansieret af kongemagten havde formået at underlægge sig.

Samtidig var både portugiserne og spanierne gode diplomater, som vidste hvordan magtspillet i fjerne egne af verden kunne bruges til egen fordel.

Kanonbådsdiplomati
Ikke så sjældent kom der gode handelsaftaler i stand efter lidt ‘kanonbåds-diplomati’ – og ofte var det de lokale herskeres fjender det gik ud over.

Portugiserne udnyttede det gamle ordsprog om at ‘min fjendes fjende er min ven’.

På trods af militær teknologisk overlegenhed kunne det som regel langt bedre betale sig at beholde lokale herskere end at foranstalte en dyr og besværlig besættelse.

Tordesillas traktaten i 1494 og 1529
Efterhånden blev konkurrencen om kolonier og handelsforbindelser skærpet mellem Spanien og Portugal.

Stormagterne indså som tiden gik at det bedst kunne betale sig at ‘dele verden op’ istedet for at bekæmpe hinanden.

Allerede i år 1494 havde portugiserne i den spanske by Tordesillas underskrevet en traktat med Spanien om ikke at ‘stjæle’ hinandens kolonier i Sydamerika, Afrika og dele af Asien.

Se oversættelse til engelsk af Tordesillas traktaten fra 1494.

I årene 1519-1522 fandt portugiseren Ferdinand Magellan ud af at man kunne sejle rundt om jorden.

Fortsat søgning efter lukrative omåder resulterede i år 1529 på datoen den 22. april i underskrivelse af en udviddelse af aftalen med den såkaldte Tordesillas traktat nummer 2 i den spanske by Zaragoza. Den kaldes også for Zaragoza-traktaten.

Herefter sad Spanien på Syd og Nordamerika (minus Brasilien) og Portugal på stort set resten. Se kort over ‘grænsedragningen’ (fra wikipedia).

Portugal fik for kontant betaling rådighed over de krydderi-rige øer Molukkerne og over de på det tidspunkt knap så interessante Phillipinerne.

Hermed var hele verden i år 1529 delt op i en portugisisk interessesfære og en spansk interessesfære.

Se kort over portugisiske besiddelser og spanske besiddelser (fra wikipedia)

Portugal kollapser – overgang til spansk herredømme
År 1580 står stadig som et af de værste år i den portugisiske historie – blandt andet på grund af nationaldigteren Camões grundige gennemgang af optakten til den nationale katastrofe i digtet Lusiaden.

Portugal havde levet over evne i mange år efter at have opnået større rigdomme end selv Spanien.

Overalt i Europa så man i starten af 1500-tallet op til Portugal og til hoffet i Lissabon, som snart blev så ødselt og tilfreds med sig selv at man glemte at tage vare på indtægtskilderne.

Portugals rigdomme forsvandt langsomt men sikkert via hoffets overforbrug, piraters overfald på skibe og ned i lommerne på private skattefritagede herremænd og adelsfolk.

I år 1580 døde den portugisiske kong Dom Henrique I, og i hans sted blev der på grund af voldsom gældssætning, arvemæssige problemer og intrigante adelsmænd indsat en spansk konge i Portugal. Det spanske overherredømme i Portugal varede 60 år.

Undervejs mistede Portugal en stor del af sine kolonier og handelsforbindelser til englændene, franskmænd og hollændere.

Spanien mister grebet
For Spaniens vedkommende varede stormagtsdrømmen til år 1588, hvor den engelske flåde besejrede den såkaldte spanske amada ud for Plymouth i England.

Den engelske flåde ledet af den nok så berømte og berygtede Sir Francis Drake drog videre til Portugal med det formål at smide spanierne ud af landet.

Det lykkedes dog først endeligt i år 1640.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer