Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Skat i Portugal, Danmark, Tyskland og England - OECD sammenligning af effektive skattesatser

Danmark er vidt berømt for at have verdens højeste skattetryk.

Når man korrigerer for statens udbetalinger af støtte til borgerne, ser skatten i Danmark imidlertid ud til at være på niveau med mange andre lande i OECD.

For de lavere indkomstgrupper er den danske skattebetaling endda under OECD gennemsnit. Til gengæld betaler man som enlig uden børn med højindkomst forholdvis meget skat i Danmark i forhold til de fleste andre OECD lande.

Portugal er langt mere gennemsnitlig i forhold til resten af OECD.

I denne artikel er Tyskland medtaget som et land med høj skattebetaling og England, som et land, hvor staten blander sig mindre i borgernes økonomi.

Skat i OECD lande i 2009
Rapporten er offentliggjort af OECD i maj 2010.

Den generelle konklusion er at lande som Belgien, Ungarn (med store nationaløkonomiske problemer), Tyskland og Frankrig har de højeste effektive skattetryk.

I den anden ende af skalaen udmærker lande som Island, Luxembourg, Irland og England sig (set med europæiske øjne) med skatteprocenter under OECD gennemsnittet for stort set alle indkomstgrupper.

Skat i Portugal ifølge OECD sammenligning
Følgende effektive skattesatser er ifølge OECD gældende for indbyggere i Portugal, når man regulerer for statens tilskud:

Enlig person uden børn med 67% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 32,3% (OECD gennemsnit 32,7%)

Enlig person uden børn med en gennemsnitsindkomst
Skat: 37,2% (OECD gennemsnit 36,4%)

Enlig person uden børn med 167% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 43% (OECD gennemsnit 41,1%)

Enlig person med 2 børn og 67% af en gennemsnitsindkomst - en måske typisk 'enlig mor situation' 
Skat: 20,6% (OECD gennemsnit 16,9%)

Gift par med 2 børn med en gennemsnitsindkomst for 2 voksne
Skat: 26,3% (OECD gennemsnit 26%)

Gift par med 2 børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 28,4% (OECD gennemsnit 28,2%)

Gift par med 2 børn med 167% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 32,5% (OECD gennemsnit 31,3%) 

Gift par uden børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 32,3% (OECD gennemsnit 33,2%)

Portugal er særdeles gennemsnitlig i OECD sammenhæng. Portugal har i den forbindelse meget til fælles med Polen og Slovakiet, som også ligger tæt på gennemsnittet af OECD landenes effektive skatteprocenter.

Skat i Danmark ifølge OECD sammenligning
Følgende effektive skattesatser er gældende for indbyggere i Danmark, når man regulerer for statens tilskud:

Enlig person uden børn med 67% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 37,7% (godt 5% mere skat i velfærdsstaten Danmark for enlige i lavindkomstgruppen end i Portugal)

Enlig person uden børn med en gennemsnitsindkomst
Skat: 37% (samme niveau som Portugal)

Enlig person uden børn med 167% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 48,6% (næsten 6% skat mere i Danmark end i Portugal)

Enlig person med 2 børn og 67% af en gennemsnitsindkomst - en måske typisk 'enlig mor situation' 
Skat: 13,2% (Super fordel på over 7% skat ved at være enlig mor med arbejde i Danmark i forhold til i Portugal)

Gift par med 2 børn med en gennemsnitsindkomst for 2 voksne
Skat: 33,2% (markant dyrere i skat med over 4% at bo i Danmark)

Gift par med 2 børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 35% (rigtigt dyrt i skat at tjene relativt godt i Danmark og samtidigt have børn - forskel næsten 5%)

Gift par med 2 børn med 167% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 35% (moderat forskel på skatten i højindkomstgrupper med børn på kun små 3% - men dog dyrere i Danmark) 

Gift par uden børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 37,9% (dårlig skattemæssig disposition at bo i Danmark som par uden børn med forskel 5,5% ift. Portugal)

Den danske model går ud på at klippe alle relativt meget i skat. Til gengæld får man en del tilbage via overførselsindkomster og andre støtteordninger (børnecheck, boligstøtte m.v.). Har man ikke børn får man dog ekstra kærlighed at mærke fra skattefar i Danmark næsten uanset indkomst. 

Det er med andre ord rigtig dyrt i skat ikke at have børn i Danmark. Enlige mødre får skattemæssigt set en excellent behandling i Danmark i forhold til i Portugal.

Se mere om OECD's skatte-sammenligning.

Skat i Tyskland ifølge OECD sammenligning
Følgende effektive skattesatser er gældende for indbyggere i Tyskland, når man regulerer for statens tilskud:

Enlig person uden børn med 67% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 46%

Enlig person uden børn med en gennemsnitsindkomst
Skat: 50,9%

Enlig person uden børn med 167% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 53%

Enlig person med 2 børn og 67% af en gennemsnitsindkomst - en måske typisk 'enlig mor situation' 
Skat: 31,3%

Gift par med 2 børn med en gennemsnitsindkomst for 2 voksne
Skat: 33,7%

Gift par med 2 børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 39,1%

Gift par med 2 børn med 167% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 43,1% 

Gift par uden børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 46%

I Tyskland finder der en stor omfordeling sted via skatten til børnefamilier og enlige med børn, som dog også betaler meget i skat. Til gengæld er momsen lav og dermed er dagligvarer som oftest billige i Tyskland. 

Skat i England ifølge OECD sammenligning
Følgende effektive skattesatser er gældende for indbyggere i England, når man regulerer for statens tilskud:

Enlig person uden børn med 67% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 29,2%

Enlig person uden børn med en gennemsnitsindkomst
Skat: 32,5% (samme niveau som Portugal)

Enlig person uden børn med 167% af en gennemsnitsindkomst
Skat: 37% (her slår det engelske skattesystem for alvor igennem til fordel for høje indkomster)

Enlig person med 2 børn og 67% af en gennemsnitsindkomst - en måske typisk 'enlig mor situation' 
Skat: 8,9% (enlige mødre i England betaler stort set ingen skat)

Gift par med 2 børn med en gennemsnitsindkomst for 2 voksne
Skat: 26,4%

Gift par med 2 børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 24,6% (markant forskel i effektiv skat fra Danmark og Tyskland - her ligner England mere Portugal)

Gift par med 2 børn med 167% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 28,2% 

Gift par uden børn med 133% af gennemsnitsindkomsten for 2 voksne
Skat: 29,2% (også her ligger england tættest på Portugal)

Med til fakta om skattesystemet i England hører at arbejdsgiver betaler et ganske stort socialbidrag samt at mange lønninger i England er lave (og lavt beskattede) i forhold til andre lande i Europa med lignende prisniveau.

Se også: Skattesatser og skattetryk i EU.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer