Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Økonomisk krise i EU – indvirkning på sociale forhold i Portugal, Danmark, Grækenland, Polen m.v.

Europa Kommissionen har via Eurobarometer foretaget en undersøgelse af folks opfattelse af den økonomiske krises indvirkning.

På engelsk har undersøgelsen følgende titel: “Monitoring the social impact of the crisis: public perceptions in the European Union”, og blev foretaget i maj 2010.

Ydermere kaldes undersøgelsen for ‘Wave 4’ og har nummer 289.

Wave 4 (den 4. bølge) angiver at det er 4. gang at disse spørgsmål bliver stillet. Tidligere har samme undersøgelse været gennemført i marts 2010, i december 2009 og i august 2009.

Se også: Velstand i EU lande ifølge Eurostat.

Flash Eurobarometer
Undersøgelsen (survey) blev foretaget per telefon og har derfor betegnelsen ‘Flash’.

Flash Eurobarometer undersøgelser foretages i modsætning til andre Eurobarometer undersøgelser, som er faste årlige undersøgelser, efter behov på Europa Kommissionens foranledning.

Det er som oftest en stort privat spørgeskema- og analysevirksomhed, i dette tilfælde Gallup Europe, som står for Flash Eurobarometer undersøgelser.

Omkring 1000 personer er blevet udspurgt i hvert land i EU i forbindelse med denne undersøgelse. I Luxembourg, på Malta og på Cypern er der dog kun foretaget 500 telefoninterviews.

Formål med Flash Eurobarometer undersøgelsen
Flash-undersøgelsen formål var følgende:

 • at undersøge folks opfattelse af eksistensen af fattigdom (to investigate perceptions about the existence of poverty)
 • at indsamle viden om omfanget af folks private økonomiske problemer inden for de sidste 12 måneder (to gain knowledge about the degree of financial difficulty of households – at present and in the 12 months leading up to the survey)
 • at måle folks opfattelse af prisændringer på sundhedsydelser og pleje-ydelser inden for de sidste 6 måneder (to measure changes in healthcare and social-care affordability in the past six months)
 • at undersøge, hvordan folk har det med deres fremtidige pensionsudbetalinger og generelle økonomiske situation som gamle (to understand how people feel about their future pension entitlements and their concerns about their financial situation in their old age)

Resultater af undersøgelsen for Portugal
Herunder et udpluk af resultater af telefon-interview undersøgelsen for Portugal.

Til sammenligning er medtaget Danmark, Sverige, Tyskland, det økonomisk stærkt kriseramte Grækenland samt Polen, som på mange områder indtil videre har formået at komme bedre ud af den økonomiske krise end så mange andre lande.

Bemærk at i de fattigste EU lande som Letland, Litauen, Rumænien og Bulgarien viser tallene endnu større social usikkerhed på de fleste områder.

Der kan konstateres at

 • 61% af portugiserne mener at fattigdommmen i Portugal er steget kraftigt i de sidste 12 måneder
  - i Grækenland er det 74%
  - i Polen er det 18%
  - i Danmark er det 14%
  - i Sverige er det 10%
  - i Tyskland er det 27%

 • 37% af portugiserne mener at fattigdommen i lokalområdet er øget kraftigt, dvs. der, hvor de bor er der i de sidste 12 måneder blevet flere fattige 
  - i Grækenland er det 50%
  - i Polen er det 14%
  - i Danmark er det 6%
  - i Sverige er det 4%
  - i Tyskland er det 11%

 • 53% af portugiserne mener at fattigdommen i det samlede EU er øget kraftigt i de sidste 12 måneder (frasorteret ‘ved ikke’ svar) 
  - i Grækenland er det 44%
  - i Polen er det 12%
  - i Danmark er det 29%
  - i Sverige er det 22%
  - i Tyskland er det 42%

 • 70% af portugiserne mener at mindst 20% af befolkningen i Portugal er fattig (per maj 2010) – ingen tendens
  - i Grækenland er det 83% – kraftigt stigende tendens siden 2009
  - i Polen er det 70% - svagt stigende tendens siden slutningen af 2009
  - i Danmark er det 16% – svagt stigende tendens siden slutningen af 2009
  - i Sverige er det 29% – faldende tendens siden 2009
  - i Tyskland er det 55% (her er det tidligere Østtyskland en afgørende faktor) – faldende tendens siden 2009

 • 18% af de portugisiske familier siger at de har oplevet at være ‘løbet tør for penge’ til daglige fornødenheder inden udgangen af en måned i løbet af de sidste 12 måneder
  - i Grækenland er det 29%
  - i Polen er det 20%
  - i Danmark er det 7%
  - i Sverige er det 9%
  - i Tyskland er det 12%

 • 7% af respondenterne i Portugal er bagud med at betale forfaldne regninger til husleje, vand, el, banklån, kreditkort m.v. – yderligere 39% har konstante problemer med at få enderne til at mødes – tendens til mærkbart flere problemer i forhold til 2009 (2009: 6%/34%)
  - i Grækenland er det 14% – yderligere 44% har konstante problemer – ingen tendens i.f.t. 2009 undersøgelse
  - i Polen er det 3% – yderligere 8% har konstante problemer – tendens til færre problemer i maj 2010 i.f.t. 2009
  - i Danmark er det 1% – yderligere 3% har konstante problemer - ingen tendens i.f.t. 2009 undersøgelse
  - i Sverige er det 2% – yderligere 5% har konstante problemer – tendens til lidt flere problemer i.f.t. 2009
  - i Tyskland er det 3% – yderligere 11% har konstante problemer – tendens til flere problemer i.f.t. 2009

 • 25% af portugiserne mener at det i løbet af de sidste 6 måneder er blevet langt sværere at få råd til at betale for familiens sundhed herunder lægehjælp og medicin 
  - i Grækenland er det 17%
  - i Polen er det 21%
  - i Danmark er det 1%
  - i Sverige er det 1%
  - i Tyskland er det 6%

 • 19% af portugiserne mener at det i løbet af de sidste 6 måneder er blevet langt sværere at få råd til at betale for børnepasning (ekskl. ‘ved ikke’ svar)
  - i Grækenland er det 33%
  - i Polen er det 15%
  - i Danmark er det 1%
  - i Sverige er det 0%
  - i Tyskland er det 10%

 • 37% af portugiserne mener at det i løbet af de sidste 6 måneder er blevet langt sværere at få råd til at betale for pasning af langtids pasningskrævende (long time care) – ekskl. ‘ved ikke’ svar
  - i Grækenland er det 40%
  - i Polen er det 22%
  - i Danmark er det 3%
  - i Sverige er det 2%
  - i Tyskland er det 12%

 • 42% af portugiserne forventer at den økonomiske situation for dem og deres husstand forværres i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 69%
  - i Polen er det 25%
  - i Danmark er det 9% (laveste negative forventninger i EU)
  - i Sverige er det 14%
  - i Tyskland er det 25%

 • 48% af portugiserne mener at være i risiko for ikke at kunne klare en uventet udgift på 1000 euro (7500 kroner) i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 36%
  - i Polen er det 35%
  - i Danmark er det 6%
  - i Sverige er det 9%
  - i Tyskland er det 12%

 • 10% af portugiserne mener at være i risiko for ikke at have råd til mad og betaling af normale regninger i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 15%
  - i Polen er det 3%
  - i Danmark er det 4%
  - i Sverige er det 5%
  - i Tyskland er det 3%

 • 17% af portugiserne mener at de er i høj risiko for at komme bagud med at betale husleje/afdrag på bolig i løbet af de næste 12 måneder (ikke medtaget ‘ved ikke’ svar)
  - i Grækenland er det 24%
  - i Polen er det 14%
  - i Danmark er det 1% – laveste risiko-forventning i EU 
  - i Sverige er det 1% - laveste risiko-forventning i EU 
  - i Tyskland er det 2%

 • 27% af portugiserne mener at de er i høj risiko for i løbet af de næste 12 måneder ikke at kunne afdrage på forbrugslån (ikke medtaget ‘ved ikke’ svar)
  - i Grækenland er det 31%
  - i Polen er det 9%
  - i Danmark er det 2%
  - i Sverige er det 2%
  - i Tyskland er det 3%

 • 7% af portugiserne mener at det er sandsynligt at de bliver nødt til at skifte bolig inden for de næste 12 måneder på grund af pengemangel
  -  i Grækenland er det 16%
  - i Polen er det 3%
  - i Danmark er det 3% 
  - i Sverige er det 4%
  - i Tyskland er det 3%

 • 25% af portugiserne mener at der er stor risiko eller relativ stor risiko for at de mister deres job i løbet af de næste 12 måneder
  - i Grækenland er det 35%
  - i Polen er det 25%
  - i Danmark er det 10% 
  - i Sverige er det 10%
  - i Tyskland er det 12%

 • 21% af portugiserne mener at det er usandsynligt at de kan finde et nyt job, hvis de bliver fyret
  - i Grækenland er det 40%
  - i Polen er det 12%
  - i Danmark er det 10% (laveste negative forventning i EU)
  - i Sverige er det 13%
  - i Tyskland er det 17%

Se hele resultatet af den særdeles omfattende undersøgelse fra Eurobarometer (åbner som pdf)Kommentarer

Endnu ingen kommentarer