Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


EØS aftale med EU sikrer Portugal, Spanien og Grækenland støtte fra Norge til udvikling

Nordmændene valgte i 1994 ved en folkeafstemning fortsat at stå uden for EU.

52,2% af de norske vælgere (som stemte) sagde nej til EU medlemsskab i 1994.

I 1972 stemte man, som i Danmark, om EF i Norge. Dengang blev nej-procenten 53,5 af de afgivne stemmer i Norge.

Norsk erhvervsliv har dog altid haft en meget stor interesse i at have fri samhandel med EU-landene, hvilket oprindeligt var én af de vigtigste grunde til at EU (EF – det europæiske fællesmarked) blev oprettet.

EØS (EEA) aftalen
Norge indgik derfor sammen med Liechtenstein og Island allerede i 1992 en aftale med EU om fordelagtige handelsrelationer. Denne aftale, som blev underskrevet i Porto i Portugal, kaldes på dansk EØS aftalen og på engelsk EEA aftalen (European Economic Area).

Som en del af aftalen må Norge og de øvrige EØS lande efter formåen (Norge formår en del med sin store olieproduktion) afregne med EU for at få adgang til EU’s indre marked på priviligerede betingelser.

I perioden 2009-2015 beløber det norske bidrag til et ‘gæstemedlemskab’ af EU sig til 1,79 milliarder euro.

Der er mange andre betingelser knyttet til EØS samarbejdet, men i direkte betaling er ‘the Norway Grants’ den største post. Både Liechtenstein og Island bidrager i øvrigt også til The Norway Grants.

De relativt mange penge bliver fordelt mellem 15 lande i EU. Hovedparten går til det tidligere Østeuropa, og landene Grækenland, Spanien og Portugal i Sydeuropa kommer også i betragtning. Pengene er øremærkede og går til projekter indenfor social- og økonomisk udvikling i de enkelte lande.

Se mere om The Norway Grants.

Norge i EU
Helt afvisende overfor EU medlemskab er Norge ikke.

Eksempelvis deltager Norge i EU agenturet European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), som er ét af to EU agenturer med hovedsæde i Lissabon.

Se mere om EMCDDA.

Norsk erhvervsliv i Portugal
Norge har et ganske betragteligt overskud på samhandelen med Portugal.

Udover olie og olieprodukter er norske fisk den helt store artikel.

Når man køber den portugisiske nationalspise bacalhau (tørret torsk) i Portugal, kommer produktet i rigtig mange tilfælde fra Norge.

Bacalhão eksporten er så vigtig for Norge at man fra fiskeeksportørernes forenings side har oprettet en hjemmeside på portugisisk med opskrifter på bacalhão.

Den norske ambassade i Lissabon har endog en særskilt medarbejder til fiske-eksport området.

Kronen på værket i de norske bestræbelser for at dyrke det portugisiske marked var da den norske Kong Harald sammen med Dronning Sonja i 2008 var på officiel udflugt til et Continente-supermarked i Portugal – herunder til den på lugten let genkendelige bacalhão afdeling - for at støtte norsk fiskeindustri med lidt royal omtale.

Se også: Det norske kongepar besøger Portugal (2008)Kommentarer

Endnu ingen kommentarer