Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk






Konkurrenceevne 2010 – Portugal midt i feltet i Global Competitiveness Report 2010-11

World Economic Forum opgør hvert år et konkurrence-evne index, som tager udgangspunkt i en lang række essentielle forhold for erhvervslivet i de enkelte lande.

Se bedømmelseskriterier for Global Competitiveness Report på WEF (åbner som pdf).

Konkurrenceevne afgørende for velstand
Den altafgørende faktor for virksomhedernes indtjening er deres styrke i forhold til konkurrenterne.

Da markedet set i bred forstand efterhånden på mange områder er globalt, får international konkurrenceevne større og større betydning.

En stor del af virksomhedernes konkurrenceevne bestemmes af de vilkår, som det enkelte land tilbyder.

Flytter mange virksomheder i et land som følge af dårlige forhold, falder indtægterne kraftigt. Når indtægterne falder, forsvinder skattegrundlaget, og alle bliver fattigere.

Globalisering
Landene har med nogen få undtagelser ikke i samme udstrækning som for år tilbage mulighed for at ‘nurse’ deres egne virksomheder til succes, som det tidligere var tilfældet.

Globaliseringen har i de seneste 30 år for alvor taget fart i mange brancher, eksempelvis den amerikanske bilindustri. Tidligere levede bilproducenterne General Motors, Ford og Chrysler et godt og profitablet liv uden stort behov for nytænkning. Da japanerne, europæerne og senest koreanerne begyndte at tage større markedsandele, skulle der kun en finanskrise til at true nogen af verdens største virksomheder i USA på livet.

Lande som Kina, Indien og Vietnam udnytter med stor succes deres lave lønniveau til at skabe en lokal industriel revolution inden for massefremstilling, som ingen ende synes at tage. Både fremstillingsvirksomheder og servicevirksomheder (call-centre m.v.) er godt igang med at forlade både USA og Europa som følge deraf. I nogen brancher (eksempelvis indenfor produktion af legetøj og tekstiler) har så godt som alle virksomheder taget skridt til at ‘udflage’.

En virksomhed som danske Vestas kan ikke længere leve af det danske eller nordeuropæiske marked. Tyngden flyttes langsomt men sikkert til der, hvor kunderne er. Hvis Danmark ikke tilbyder gode forhold, har en virksomhed som Vestas formodentlig på sigt meget få grunde til at bibeholde hovedkontoret i Danmark.

Global Competitiveness Report 2010-11
Den nye rapport over de i alt 139 landes samlede konkurrenceevne kan ses som en art karaktérbog for hvert enkelt land. Bemærk at lønniveau og produktivitet ikke er en del af indexet, men forholdet mellem løn og produktivitet indgår dog som en lille variabel i det store billede.

Det samlede konkurrenceevne-index, som er WEF rapportens mest citerede (og lettest fordøjelige) information kan ses, som et karaktér-gennemsnit for det enkelte land i forhold til andre lande vurderet på en samlet bedømmelse af alle kriterierne.

Blandt de mange kriterier finder man befolkningernes uddannelse og sundhed, retsvæsenets effektivitet, kvaliteten af infrastruktur, niveau for korruption, administrationens effektivitet, landets bankvæsens effektivitet, hjemmemarkedsstørrelse, beskatning og bureaukrati samt landets teknologiske niveau.

Se World Economic Forum for den fulde Competition Report

Portugals konkurrenceevne forringet som følge af øget konkurrence
Portugal er nummer 46 på Global Competitiveness Report 2010-2011 lidt foran et land som Italien, men til gengæld bagefter lande, som Slovenien, Spanien og Polen i Europa.

Dermed lander Portugal mere eller mindre i midten – måske en anelse til den bedre halvdel, men absolut ikke noget i forhold til andre, som gør landet til noget specielt attraktivt sted at drive virksomhed i. Mange virksomheder vil gerne ind på det portugisiske marked og indretter derfor et lokalt hovedkvarter for de iberiske lande i Spanien (ofte i Madrid) og styrer de portugisiske aktiviteter derfra.

Portugal sagter desuden agterud i forhold til oversøiske lande som Indonesien (nummer 44), Kina (nummer 27) og Malaysia (nummer 26) for at nævne nogen af de mest folkerige.

Portugals konkurrenceevne er i forhold til konkurrence-evne indexet fra 2009-2010 faldet 3 pladser. Det skyldes blandt andet at Indonesien og Polen (plads nummer 39) har overhalet Portugal.

Portugal sammenlignet med andre lande
De bedste områder for Portugal er ifølge WEF undersøgelsen inden for følgende:

- bekæmpelse af organiseret kriminalitet
- korruption i den offentlige forvaltning
- lave omkostninger til beskyttelse mod terrorisme
- hele sundhedsområdet
- få bureaukratiske forhindringer for at starte privat virksomhed
- god anvendelse af ny teknologi herunder IT
- god infrastruktur herunder specielt gode veje
- computere i skolevæsenet.

De mindre gode områder, hvor der er plads til forbedring, inkluderer følgende:

- mulighederne for at ansætte og afskedige
- erstatning til afskedige (høj redundancy pay i Portugal)
- relativ høj statsgæld
- relativ høj ineffektivitet i staten (spild af offentlige midler)
- retsvæsenet i Portugal er tungt og langsomt
- i relationen mellem lønninger og produktivitet lander Portugal en plads som nummer 106

Det største problem ifølge undersøgelsen er Portugals meget ufleksible arbejdsmarked, som ligger i den allertungeste ende blandt de 139 lande (Portugal er nummer 138).

Se mere om Portugals konkurrenceevne inden for specifikke områder på WEF’s interaktive side.

Danmark på vej ned af konkurrenceevne-rangstigen, men stadig i Top 10
Den danske konkurrenceevne er fortsat meget stærk med en placering som nummer 9.

Der er dog sket et ret dramatisk fald fra en 5. plads i Global Competition Report 2009-2010.

Danmark halter for alvor bagefter i virksomheders skattebyrde (plads 130), på graden af fleksibilitet i lønninger og det lokale investormarked er ikke i verdensklasse, men generelt er Danmark velplaceret inden for de øvrige områder.

Én af årsagerne til at Danmark har måttet afgive 4 pladser (det største fald i Top 25) er at Holland, Japan og Tyskland alle har forbedret deres konkurrenceevne. Selvom Finlands konkurrenceevne i forhold til 2009-2010 er forværret, har Finland alligevel også overhalet Danmark.

Se også regeringens konkurrenceevne-redegørelse fra september 2010 på www.konkurrenceevne.dk.

Konkurrenceevne-indeks 2010-2011
Herunder de 50 bedst placerede lande i Global Competitive Report 2010-2011

 1. Schweiz konkurrenceevne – vinder som i 2009-2010 rapporten – index 5,63
 2. Sverige konkurrenceevne 2010 i top – index ,56 – op to pladser
 3. Singapore konkurrenceevne index 5,48
 4. USA har på trods af svære år en god konkurrenceevne (og stort hjemmemarked) – index 5,43
 5. Tyskland er i top i Europa med konkurrenceevne indeks 5,39
 6. Japan – index 5,37
 7. Finland – indeks 5,37, men marginalt ringere end Japan
 8. Hollands konkurrenceevne – indeks 5,33
 9. Danmark konkurrenceevne indeks 5,32
 10. Canada - indeks 5,30
 11. Hong Kong
 12. England (UK)
 13. Taiwan
 14. Norge
 15. Frankrig
 16. Australien
 17. Qatar
 18. Østrig
 19. Belgien
 20. Luxembourg – konkurrenceevne ikke i top, men har Europas højeste levestandard
 21. Saudi Arabien
 22. Korea (Sydkorea)
 23. New Zealand
 24. Israel
 25. De Forenede Emirater (herunder Dubai)
 26. Malaysia
 27. Kina
 28. Brunei
 29. Irland – konkurenceevne udviser som Danmark fald på 4 pladser
 30. Chile
 31. Island – Islands konkurrenceevne falder 5 pladser
 32. Tunesien
 33. Estland
 34. Oman
 35. Kuwait
 36. Tjekkiet
 37. Bahrain
 38. Thailand
 39. Polen – Polens konkurrenceevne rykker 7 pladser frem
 40. Cypern
 41. Puerto Rico
 42. Spanien – taber 9 konkurreceevne placeringer i 2010-2011
 43. Barbados
 44. Indonesien
 45. Slovenien
 46. Portugal
 47. Litauen
 48. Italien
 49. Montenegro
 50. Malta

Herunder gennemgang af resultaterne med udgangspunkt i USA’s konkurrence-situation:



Kommentarer

Endnu ingen kommentarer