Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals største havne i fremgang - nye investeringer søges fra udlandet

Portugals største havne havde ligesom de fleste andre havne i Europa et år med tilbagegang i 2009.

Antallet af skibe, som lastede og lossede i havnene, faldt i anden halvdel af 2008 og i hele 2009 med den økonomiske krise. Mængden af gods faldt ligeledes i hvad der var den største tilbagegang for sektoren siden år 2004.

Portugals største havne – statistik indtil juli 2010
År 2010 ser derimod ud til at blive et godt år med fremgang for Portugals store havne.

De største havne i Portugal er følgende målt på mængden af gods:

  • Sines – 14,7 millioner tons
  • Leixões (og Douro) – 8,6 millioner tons
  • Lissabon (Lisboa) – 6,8 millioner tons
  • Setúbal – 4,1 millioner tons
  • Aveiro – 2,3 millioner tons
  • Figueira da Foz – 0,9 millioner tons
  • Viana do Castelo – 0,3 millioner tons

Mængden af gods er opgjort for perioden 1/1 2010 til 31. juli 2010 – dvs. årets første 7 måneder. Der er indtil videre i juli 2010 transporteret små 38 millioner tons gods gennem Portugals 7 største havne.

Over 12 millioner tons i Sines havn i Alentejo på Portugals vestkyst udgøres af bulk, herunder primært olie og kul.

Ser man udelukkende på stykgods og containere er Lissabon og Leixões ved byen Porto de største havne i Portugal hver med omkring 3,2 millioner tons i årets første 7 måneder.

Gode udsigter for Portugals havne i 2010
Antallet af fragtskibe, som har anløbet portugisiske havne i 2010 er allerede pænt højt.

Ifølge den officielle statistik på området er transporten (importen) af kul i Portugals havne reduceret, mens mængden af olie og olieprodukter (også primært import) er steget.

Endnu mere interessant er det at mængden af håndteret stykgods og containere målt i ton i juli 2010 steg med 14,1% set i forhold til samme måned i 2009. Over hele året 2010 er stigningen i mængden (i ton) af stykgods og containere (til og med juli 2010) på 8,4% i forhold til samme periode i år 2009.

Man kan finde detaljerede informationer i Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos statistik for juli 2010 (åbner som pdf på portugisisk).

Investeringer i havneanlæg i Portugal
Den portugisiske regering har igangsat en investeringsplan på 5 milliarder euro i landets søfarts- og havnesektor.

For yderligere at øge effektiviteten og mulighederne for at håndtere større volumen i Portugals havne, inviteres udenlandske investorer til at byde ind med nye projekter, herunder også indenfor offshore-området.

På Madeira og på Azorerne er der desuden investeringsmæssig fokus på turist- og fiskeriområdet.

Flere detaljer om mulighederne i Portugal for danske investorer kan fås på Den Danske Ambassades handelsafdeling i Lissabon, som omtaler investeringspotentialet i Portugals havne på ambassadens hjemmeside.

Herunder kort over Portugal med markering af landets største industrihavne:View Large ports in Portugal in a larger map

 Kommentarer

Endnu ingen kommentarer