Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Kraftige besparelser annonceret i Portugal 30. september 2010 – råd fra OECD rapport følges

Den økonomiske samarbejdsorganisation OECD anbefalede i en rapport fra 27. september 2010 at Portugal strammer op på statsfinanserne.

Anbefalingerne fra OECD inkludere følgende sparetiltag:

  • Fastfrysning af løn i det offentlige indtil år 2013
  • Skattestigninger på fast ejendom
  • Stigninger i den portugisiske moms (som har forskellige takster)

OECD mener at der er fare for kapitalflugt, hvis oktobers budgetforhandlinger i det portugisiske parlament bryder sammen.

Portugals offentlige gæld forventes at nå op på 86% af bruttonationalproduktet i løbet af år 2010.

Økonomiske sparetiltag offentliggjort 30 september
Den 30. september annoncerede Sócrates regeringen sparetiltag, som ligger tæt op af OECD’s anbefalinger.

Momsen (højeste sats) i Portugal vil stige til 23% i år 2011.

Der planlægges også en højere ejendomsskat (IMI).

Lavere lønninger i det offentlige
Offentlige ansatte med en løn over 1500 euro/måned vil blive skåret ned mellem 3,5 og 10%. For indkomster over 1500 euro vil der blive tale om en 3,5% lønnedgang. For indkomster over 2000 euro om måneden, vil lønningerne blive sat op til 10% ned.

En lignende beskæring af de offentlige lønninger skete i Spanien i sommeren 2010.

Desuden vil der i det offenlige blive indført stop for forfremmelser i år 2011. En måde at opnå lønstigninger på under sparetider har typisk været at blive forfremmet. Alle planlagte lønstigninger bliver suspenderet.

Pensioner i det offentlige vil ligeledes blive fastfrosset på 2010 niveau.

Desuden vil regeringen fastfryse støtte til familier med en vis indkomst og beskære visse sociale støtteordninger herunder støtte til kommuner og regioner.

Regeringen vil fastfryse alle offentlige investeringer.

Alt i alt er regeringens tiltag i store træk en anerkendelse af OECD’s rapport.

De samlede tiltag vil indbringe 1,7 milliarder euro og reducere udgifterne med 3,42 milliarder euro i år 2011.

Sócrates regeringen håber at kunne nedbringe det årlige underskud på 9,3 i 2009 til EU’s krav på 7,3% i 2010.

De hårde tiltag er nødvendige, hvis Portugal fortsat skal holde planen om at nå ned på 3% i underskud på statens budgetter i år 2012.  

Færre frynsegoder til offentlige ansatte
I sommeren 2010 har der været en del polemik om Sócrates regeringens brug af penge på store biler.

José Sócrates har blandt andet skiftet sin store VW Pheaton (som han arvede fra tidligere premierministre) ud med en ny stor Mercedes.

For at imødekomme kritikken beskæres udgifterne til statens bilpark med 20%.

Der vil desuden ske en overførsel af den halvoffentlige virksomhed Portugal Telecom's store pensionsfonde til staten.

Flere detaljer om Portugals spareplaner kan findes i artikel på Bloomberg.com.

Financielle virksomheder og transaktioner vil desuden blive beskattet i tråd med, hvad der bliver indført i andre EU-lande.

José Sócrates og Portugals sparetiltag var emnet for en artikel i The New York Times d. 30 september.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer