Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals budgetunderskud 2010 på 9,1% – stort underskud i Spanien, Irland, England m.fl.

Efter at IMF og EU udsendinge er kommet til Lissabon for at forhandle økonomisk hjælp til Portugal, er statskassen blevet gjort op.

Opgørelsen viser sig at Portugal fik et underskud på statens finanser i 2010 på 9,1% af bruttonationalproduktet mod det oprindeligt angivne 8,6%, hvilket endda var væsentligt over de 7,3%, som Sócrates-regeringen budgetterede med.

Årsagen til denne regeulering i opafgående retning er blandt andet at staten i 2010 var nødt til at gå ind og støtte den nødlidende bank BPN via Portugals største og delvist statsejede bank CGD. Dette var ikke medregnet i de oprindelige tal.

Det er relativt normalt at der efterreguleres på opgørelser af budgetunderskud, men Portugals regulering var af en relativ betragtelig størrelse.

Portugal i den tunge ende i EU – sammenligning af budgetunderskud
Den portugisiske stat ender dermed som den femte ringeste statsøkonomi af de 27 EU lande målt på budgetunderskud i 2010.

Se også: Offentlig gæld og underskud på statsbudget i EU landene i 2009.

Landene i EU havde i 2010 følgende statslige underskud eller overskud i procent:

 • Irland underskud på statsbudgettet 2010 – 32,4%
 • Grækenland underskud på statsbudget – 10,5%
 • Storbritanien (England, Skotland Wales) underskud på statsbudget – 10,4%
 • Spanien underskud på statsbudgettet – 9,2%
 • Portugal underskud på statsbugettet – 9,1%
 • Polen underskud på statsbudget – 7,9%
 • Slovakiet underskud på statsbudget – 7,9%
 • Letland underskud på statsbudget – 7,7%
 • Litauen underskud på statsbudget – 7,1%
 • Frankrig underskud på statsbudget – 7%
 • Rumænien underskud på statsbudget – 6,4%
 • Slovenien underskud på statsbudget – 5,6%
 • Holland underskud på statsbudget – 5,4%
 • Cypern underskud på statsbudget – 5,3%
 • Tjekkiet underskud på statsbudget – 4,7%
 • Italien underskud på statsbudget – 4,6%
 • Østrig underskud på statsbudget – 4,6%
 • Ungarn underskud på statsbudget – 4,2%
 • Belgien underskud på statsbudget – 4,1%
 • Malta underskud på statsbudget – 3,6%
 • Tyskland underskud på statsbudget – 3,3%
 • Bulgarien underskud på statsbudget 3,2%
 • Danmark underskud på statsbudget – 2,7%
 • Finland underskud på statsbudget – 2,5%
 • Luxembourg underskud på statsbudget – 1,7%
 • Sverige – ingen underskud eller overskud på Sveriges statsbudget, der balancerede
 • Estland overskud på statsbudgettet på 0,1%

Kilde: Eurostat oversigt over budgetunderskud i EU lande fra 26. april 2011 – kan ses som pdf-fil.

Portugal skal ifølge aftale med EU ned på 4,3% i budgetunderskud i år 2011 og 3% i år 2012.

Der er dog i april 2011 spekulationer om at EU og IMF måske lader fristen for at nå stabilitetspagtens max 3% i budgetunderskud i 2012 blive lidt længere, og de 4,3% i underskud 2011 skulle endnu mere sandsynligt kunne få en længere horisont. Se artikel på Reuters.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer