Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk






Portugal redningspakke forhandlet på plads – partierne PSD og PS har accepteret plan

Den portugisiske stat får stillet finansiering på 78 milliarder euro til rådighed af IMF og ECB.

Portugal hjælpepakke med betingelser
Redningspakken er afhængig af følgende betingelser:

 • Salg af statens aktieposter i
  - TAP Portugal – det nationale flyselskab (på sigt)
  - ANA – Portugals Lufthavne
  - Galp - Største olieselskab i Portugal
  - CTT – Portugals postvæsen (ikke bekræftet)
  - REN – det nationale eldistributionsselskab
  - EDP – Portugals største virksomhed – aktiv inden for energiområdet
 • Beskæring af pensioner fra staten på udbetalinger over 1500 euro/måned
 • Momsforhøjelser fastholdes indtil 2013
 • Forhøjelser af sociale bidrag
 • Forhøjelser af omsætningsafgift på fast ejendom
 • Forhøjelse af afgift på nye biler (ISV) og på tobaksvarer
 • Sammenlægning af kommuner fra 2012-2013
 • Fastfrysning af statens lønninger indtil 2013
 • Færre midler til kommunerne - hvilket sandsynligvis fører til afskedigelser
 • Reduktion af ansatte i staten med 1-2% årligt (kun én nyansat, når to forlader job)
 • Begrænsning af dagpengeperiode fra 36 til 18 måneder
 • Det vil blive nemmere/billigere at afskedige ansatte - efter nærmere fastlagte regler
 • Højeste dagpengesats bliver beskåret til 1048 euro/måned fra 1257 euro
 • Private sundhedsforsikringer til ansatte betalt af virksomheder skal beskattes med 2/3 af værdien
 • Apotekers fortjeneste på salg af medicin skal justeres og der skal sælges mere billig medicin
 • Medicinudgifter totalt må max. må udgøre 1,25% af BNP; mod nu ca. 1,50% af BNP
 • Overarbejde i sundhedssektoren skal reduceres med 10%
 • Større offentlige arbejder herunder hurtigtogs-linjen til Spanien bliver udskudt
 • En plan til bekæmpelse af skattesnyd udarbejdes og fremlægges i oktober 2011 - den godkendte plan gennemføres i 2012-2014
 • En 'task force' skal i 2011-2012 gå efter skattesnyd over 1 million euro, muligheder for retsforfølgelse skal strammes op
 • Lissabons nye lufthavn vil ikke blive finansieret af staten
 • Det juridiske system af domstole skal effektiviseres for at nedbringe sagsbehandlingstid og omkostninger
 • Azorerne og Madeira afgiftssatser skal 'tilrettes' de portugisiske skatter/afgifter fra 2012 - dog ikke 100%
 • Centralisering af indkøb - eksempelvis skal de enkelte skoler og lokale offentlige institutioner spare ved samlet indkøb
 • Den nødlidende BPN bank skal sælges senest til juli 2011 uden minimumspris (banken blev nationaliseret i 2008)

Vi opdaterer løbende på ovenstående besparelser med flere detaljer. Der er langt flere besparelser/effektiviseringer i vente end hvad listen angiver, hvoraf nogen er rammebesparelser, der konkretiseres i løbet af de næste dage.

Partier i Portugal enige om at godkende redningspakke
Tre partier har godkendt hjælpepakkens betingelser.

Først og fremmest har overgangs-regeringen med afgående premierminister José Sócrates og hans PS parti skrevet under på aftalen. EU og IMF har også fået tilsagn fra Portugals største oppositionsparti PSD samt i øvrigt også fra Paulo Portas lille CDS-PP parti (kristelige demokrater).

Der må derfor siges at være bred enighed om at acceptere betingelserne i hjælpepakken i det portugisiske parlament, selv om både BE venstreblokken og De Grønne/Kommunisterne ikke tilslutter sig.

Portugal i økonomisk recession
På trods af de som udgangspunkt relativt milde betingelser er der ingen tvivl om at Portugal står foran hårde år økonomisk set.

Der forventes en negativ økonomisk vækst i de næste par år på mellem 1,5 til 2% i Portugal.

Denne udvikling vil sandsynligvis betyde at de mest succesfulde nye øst- og centraleuropæiske lande i EU vil overhale Portugal på indkomstniveau per indbygger.

Samtidig har et flertal i parlamentet stort set fraskrevet sig muligheden til at booste økonomien via statslige tiltag i og med at Portugal har forpligtiget sig til følgende maksimale budgetunderskud:

 • 2011 – 5,9%
 • 2012 – 4,5%
 • 2013 – 3%

Banker får stillet finansiering til rådighed
Op mod 15% af hjælpepakken til Portugal vil blive givet som en finansiel insprøjtning til det portugisiske banksystem, som på det seneste har haft svært ved at låne på de internationale finansmarkeder (i realiteten finansierer ECB de portugisiske banker på daglig basis).

Bankaktierne steg da også på Euronext børsen i Lissabon efter meddelelsen om at hjælpepakken var en realitet.

Herunder video-kommentar fra Barcleys Bank i England (kan også ses på Youtube-link hvis video ikke virker).



Kommentarer

Endnu ingen kommentarer