Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugals statsfinanser blev forbedret i maj 2011 – udgifter bremset og skatteindtægter stiger

De allerede indførte besparelserne på pensioner og lønninger til offentlige ansatte i Portugal er ved at gøre deres virkning.

I maj 2011 faldt statens udgifter med 7,2%.

Højere skatteindtægter
Samtidig steg skatteindtægtene til staten i Portugal med 6%; især på grund af momsforhøjelsen til 23% for normale varer.

Samlet set stiger Portugals statsgæld dog stadig både i absulutte beløb samt som procent af Portugals bruttonationalprodukt.

Der er med andre ord stadig et solidt underskud på statsbudgettet i Portugal.

Gæld når snart 100% af BNP i Portugal
I 2007 udgjorde den portugisiske statsgæld 68% af landets bruttonationalprodukt. I 2009 var statsgælden steget til ca. 78% af BNP.

I år 2010 var dette tal steget yerligere til 93%.

EU-kommissionen forventer at Portugals statsgæld når op på 101,7% af BNP i 2011 og topper på 107,4% i år 2012.

Se også: PIIGS landenes økonomiske problemer.

Ny regering skal sætte flre besparelser i værk
Portugals nye regering, der formelt tiltræder den 21. juni 2011, skal som sin første vigtige opgave udmønte betingelserne i aftalen om den økonomiske hjælpepakke til Portugal i flere besparelser.

Se sparekatalog for 2011 i Portugal.

Først på listen står salg af aktieposter i flere store delvist statsejede virksomheder.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer