Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Portugal i sparetider – højere moms på restaurantbesøg og lavere løn til offentlige ansatte

Den i Portugal meget omtalte Trojka består af en repræsentant for hver af organisaionerne IMF, ECB og EU-kommissionen.

Poul Thomsen i Lissabon
Med IMF udsending Poul Thomsen i spidsen godkendte Verdensbanken IMF, ECB (Den Europæiske Centralbank) og EU-kommissionen sparetiltagene i Portugal.

Karaktér'en fra trojka’en i det andet kvartalsvise økonomi-check af Portugal efter den tildelte hjælpepakke var ‘very satisfied’, således af udbetalingen af hjælp kan fortsætte.

Den danske udsending fra IMF påpegede at såfremt der viser sig ringere resultater i økonomien i Portugal end forventet, må der eventuelt justeres på den førte politik. Generelt var der tilfredshed og opbakning til den portugisiske regerings tiltag.

PS partiet imod besparelser
Den nytiltrådte leder af socialisterne (PS) i Portugal António José Seguro har ikke den samme opfattelse af situationen som Portugals flertalsregering.

António José Seguro meldte den 20. november ud at han er på de offentlige ansattes side, når det gælder reduktioner i lønninger. Seguro mener med andre ord ikke at der er basis for at trojka’en dikterer besparelser i lønningerne i det offentlige.

Den 24. november 2011 afholdes der generalstrejke i Portugal, hvor specielt de offentlige ansatte forventes at møde talstærkt op.

Portugiserne sparer
En undersøgelse viser at omkring 83% af alle portugisere sparer på de daglige udgifter som følge af den økonomiske krise i Portugal.

Det går blandt andet hårdt ud over de mange café’er og restuaranter i Portugal, hvor portugiserne traditionelt har brugt 10-15% af deres disponible indkomst. Momsen på restuarantbesøg hæves til 23% fra 13%.

En god indikator for den manglende optimisme er salget af nye biler, der ligger underdrejet med 30-40% i forhold til 2010, der allerede var et dårligt år.

Fra år 2012 forsvinder sandsynligvis den ene af de to ekstra månedslønninger til jul og sommerferie, som offentlige ansatte med højere indkomster i Portugal traditionelt har fået. For lavere indkomster beholdes ordningen indtil videre. Mange private virksomheder ventes på sigt at følge trop.

Et indblik i den portugisiske middelklasses økonomiske problemer kan ses i artiklen 'Min nabo, premierministeren' - artiklen fra avisen Expresso den 17. november 2011 er oversat til engelsk.

Lukning af ambassader
Udenrigsministeriet i Portugal har meddelt at ambassaderne i Estland, Letland, Litauen, Kenya, Malta og Bosnien-Herzegovina vil blive lukket midlertidigt af sparehensyn.

Ambassadernes funktioner overtages af andre portugisiske ambassader. Helsinki-ambassaden overtager eksempelvis de tre baltiske lande.

Premierministeren i Angola
De gode forbindelser, Portugal har med sine tidligere kolonier, forsøges styrket.

Premierminister Passos-Coelho var i november 2011 i Angola; blandt andet for at høre om mulighederne for yderligere angolanske investeringer i Portugal.

Angola er et de fakto diktatur ledet af klan-familien dos Santos.

Det er premierministerens håb at Angola – dvs. i realiteten præsident José Edouardo dos Santos og hans familie, vil øge sine investeringer i Portugal. Selvom eksporten til udlandet er styrket er indenlandsk forbrug og investeringer i Portugal på et meget lavt niveau. I tredje kvartal 2011 havde Portugal således befundet sig i recession i et år.

Fra nogen iagttageres side har premierministerens ønske om øgede angolanske investeringer i Portugal været udlagt som et knæfald til Angola. Dette er ikke nødvendigvis rigtigt. Omkring en femtedel af Angola’s import stammer allerede fra Portugal.

Små 24.000 portugisere udvandrede i 2010 til Angola; heraf mange unge universitetsuddannede. Se også: 1 ud af 10 unge dimitenter forlader Portugal.

Samarbejdet mellem Portugal og regimet i Angola er således ikke nyt og er langt hen af vejen historisk betinget. Se mere i artikel på BBC fra 18. november .

Herunder premierminister Passos-Coelho i et direkte interview på RTP inden trojka’en havde godkendt regeringens tiltag:Kommentarer

Endnu ingen kommentarer