Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Norske pensionister skattefrie ved flytning til Portugal

Nordmænd, som flytter til Portugal, kan ende med at svare nul i skatt af deres pension.

Skattefriheden gælder i 10 år.

Pensionister fra Norge tilgodeses i Portugal
Aftalen mellem Norge og Portugal er gældende fra 1. januar 2012.

Skattefritagelsen gælder pensioner, men dog ikke tidligere offentlige ansattes pensioner.

Se artikel på eksempelvis Hegnar Online . De nye regler ligger tilgængelige på Skatt i Norges hjemmeside.

Dansk kildeskat på pension i Portugal
I princippet gælder aftalen også de øvrige nordiske lande og dermed Danmark, men der er grund til at sætte sig grundigt ind i reglerne.

Artikel 18,19 og 23 i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Portugal har speciel relevans for pensionister fra Danmark, som via tidligere fradrag i Danmark alligevel kan blive beskatningspligtige.

Se mere i dobbeltbeskatningsaftale mellem Portugal og Danmark på danske Skats hjemmeside.Kommentarer

 

Peter Dyhr siger:

Ganske vist er den multilaterale, nordiske dobbeltbeskatningsaftale gældende for de nordiske lande indbyrdes, men det betyder ikke, at de enkelt landes bilaterale aftaler med tredielande uden videre også gælder for de øvrige. Den gældende dansk-portugisiske  aftale, hvorefter Danmark fortsat har (subsidiær) beskatningsret til pensioner fra Danmark (hvor præmien er fratrukket eller bortset fra ved dansk beskatning) gælder derfor stadig. Så vidt jeg har kunnet se på Skats hjemmeside, pågår der ikke forhandlinger mellem Danmark og Portugal om ændringer i overenskomsten.

Er der nogen, der ved mere om dette spørgsmål?

2 March 2012 7:27 PM
 

Gaspar siger:

pension fra DK vil altid blive beskattet i DK og hvis du har haft fradrag når du indbetalt til din pensionordning så skal der også betales skat i DK.

  Så jeg tro at det kan fastslåes at pension for Dansker, som bosætter sig uden fra DK altid skal betale/svare skat i udbetalings landet. og ingen kan komme udenom denne lov.

   Men ring til skat og tal med dem, de er altid meget flinke og prøver at svarre på dine spørsmål.

Personliget finder jeg det helt iorden,at der skal betales skat i DK. men jeg kunne da godt drømme om at jeg skulle betale skat i Portugal istedet for DK da skatten er laver i Portugal.

3 March 2012 1:33 PM