Annoncering
Kontakt os, hvis du er interesseret i at annoncere her på Portugalnyt: info@portugalnyt.dk


Skattetryk og virksomhedsskat i Portugal i.f.t. Danmark, Sverige, England, Polen, Norge m.fl.

Det samlede skattetryk i Portugal ligger relativt lavt, men på visse områder er skatten i Portugal høj set med europæiske øjne.

Højeste samlede skattetryk 2010 – Danmark og Sverige
I en rapport fra maj 2012 sammenligner Eurostat alle EU lande samt Norge og Island.

Focus er på det samlede skattetryk udregnet som procent af landenes bruttonationalprodukt.

Resultatet er at Danmark har det absolut højeste skattetryk efterfulgt af Sverige.

Portugal ligger i den sidste tredjedel sammen med lande som Polen, Spanien, Irland og Grækenland uden på nogen måde at være blandt de billigste skattelande målt i procent af BNP.

Ranglisten for samlet skattetryk baseret på 2010-tal er følgende:

 1. Danmark skattetryk: 47,6%
 2. Sverige skattetryk: 45,8%
 3. Belgien skattetryk: 43,9%
 4. Frankrig skattetryk: 42,5%
 5. Italien skattetryk: 42,3%
 6. Finland skattetryk: 42,1%
 7. Østrig skattetryk: 42%
 8. Holland skattetryk: 38,8%
 9. Tyskland skattetryk: 38,1%
 10. Slovenien skattetryk:38%
 11. Ungarn skattetryk: 37,7%
 12. Luxembourg skattetryk: 37,1%
 13. Cypern skattetryk: 35,7%
 14. England skattetryk 35,6%
 15. Estland skattetryk 34,2%
 16. Tjekkiet skattetryk 33,8%
 17. Malta skattetryk 33,3%
 18. Spanien skattetryk 31,9%
 19. Polen skattetryk 31,8%
 20. Portugal skattetryk 31,5%
 21. Grækenland skattetryk 31%
 22. Irland skattetryk 28,2%
 23. Slovakiet skattetryk 28,1%
 24. Bulgarien skattetryk 27,4%
 25. Letland skattetryk 27,3%
 26. Rumænien skattetryk 27,2%
 27. Litauen skattetryk 27,1%

Uden for EU: I Norge var det samlede skatttryk i år 2010 på 42,9% og i Island var det 35%.

Se rapport fra Eurostat om samlet skattetryk fra 21. maj 2012 (åbner som pdf).

Højeste personlige marginalskat 2012 – Sverige og Danmark
I en nyere opgørelse har Eurostat set på, hvad den højeste personlige marginalskat var per 30. april 2012.

Også her er personer med bopæl i Danmark (og en høj løn) blandt de højest beskattede i EU.

Ranglisten for højeste marginalskat ser således ud:

 1. Sverige højeste marginalskat: 56,6%
 2. Danmark højeste marginalskat: 55,4%
 3. Belgien højeste marginalskat: 53,7%
 4. Spanien højeste marginalskat: 52%
 5. Holland højeste marginalskat: 52%
 6. England højeste marginalskat: 50%
 7. Østrig højeste marginalskat: 50%
 8. Grækenland højeste marginalskat: 49%
 9. Portugal højeste marginalskat: 49%
 10. Finland højeste marginalskat: 49%
 11. Tyskland højeste marginalskat: 47,5%
 12. Italien højeste marginalskat: 47,3%
 13. Frankrig højeste marginalskat: 46,8%
 14. Luxembourg højeste marginalskat: 42,1%
 15. Irland højeste marginalskat: 41%
 16. Slovenien højeste marginalskat: 41%
 17. Cypern højeste marginalskat: 38,5%
 18. Malta højeste marginalskat: 35%
 19. Polen højeste marginalskat: 32%
 20. Letland højeste marginalskat: 25%
 21. Estland højeste marginalskat: 21%
 22. Ungarn højeste marginalskat: 20,3%
 23. Slovakiet højeste marginalskat: 19%
 24. Rumænien højeste marginalskat: 16%
 25. Litauen højeste marginalskat: 15%
 26. Tjekkiet højeste marginalskat: 15%
 27. Bulgarien højeste marginalskat: 10%

Det skal bemærkes at landenes skattesystemer er meget forskellige i forhold til, hvornår der opkræves højeste marginalskat. I England kan man eksempelvis tjene £150.000 svarende til små 1,4 millioner kroner, før der betales 50% i skat af sidst tjente pund.

Marginalskatteprocenten for de højeste indkomster i Norge er 40% og 31,8% i Island.

Bemærk også at arbejdsmarkedsbidrag (Danmark), social security contribution (England) og lignende ikke er med i opgørelsen. Den reelle marginal-skatteprocent inklusiv sociale bidrag er således i mange tilfælde højere.

Højeste virksomhedsbeskatning 2012 – Frankrig, Malta og Belgien
De tre lande Frankrig, Malta og Belgien ‘vinder’ i diciplinen beskatning af virksomheders overskud. Portugal ligger også ganske højt i virksomhedsbeskatning.

For Portugals vedkommende er der forskel på, hvad en virksomhed med stort overskud betaler, og hvad en virksomhed med et behersket overskud betaler i skat. Den såkaldte ‘base rate’ virksomhedsbeskatning i Portugal er 25%. Hertil kommer lokale (kommune) skatter på virksomheder på op til 1,5%, således at langt de fleste virksomheder betaler omkring 26-26,5% i skat.

Har en virksomhed i Portugal et overskud på over 1,5 million euro, er der yderligere 3% skat (af beløbet over 1,5 million). Fra 10 milliner euro i overskud er ekstra-virksomhedsbeskatningen 5%. Den samlede maksimale virksomhedsbeskatning i Portugal er således 25%+1,5%+5%=31,5%.

Ranglisten for højeste virksomhedsbeskatning ser således ud:

 1. Frankrig virksomhedsbeskatning (højeste): 36,1%
 2. Malta virksomhedsbeskatning (højeste): 35%
 3. Belgien virksomhedsbeskatning (højeste): 34%
 4. Portugal virksomhedsbeskatning (højeste): 31,5%
 5. Italien virksomhedsbeskatning (højeste): 31,4%
 6. Grækenland virksomhedsbeskatning (højeste): 30%
 7. Spanien virksomhedsbeskatning (højeste): 30%
 8. Tyskland virksomhedsbeskatning (højeste): 29,8%
 9. Luxembourg virksomhedsbeskatning (højeste): 28,8%
 10. Sverige virksomhedsbeskatning (højeste): 26,3%
 11. Danmark virksomhedsbeskatning (højeste): 25%
 12. Holland virksomhedsbeskatning (højeste): 25%
 13. Østrig virksomhedsbeskatning (højeste): 25%
 14. Finland virksomhedsbeskatning (højeste): 24,5%
 15. England virksomhedsbeskatning (højeste): 24%
 16. Estland virksomhedsbeskatning (højeste): 21%
 17. Ungarn virksomhedsbeskatning (højeste): 20,6%
 18. Slovenien virksomhedsbeskatning (højeste): 20%
 19. Tjekkiet virksomhedsbeskatning (højeste): 19%
 20. Polen virksomhedsbeskatning (højeste): 19%
 21. Slovakiet virksomhedsbeskatning (højeste): 19%
 22. Rumænien virksomhedsbeskatning (højeste): 16%
 23. Letland virksomhedsbeskatning (højeste): 15%
 24. Litauen virksomhedsbeskatning (højeste): 15%
 25. Irland virksomhedsbeskatning (højeste): 12,5%
 26. Bulgarien virksomhedsbeskatning (højeste): 10%
 27. Cypern virksomhedsbeskatning (højeste): 10%

Norges virksomhedsbeskatning (højeste) er 28% og i Island er den 20%.

Se mere om EU moms-satser, marginalskatte-% og virksomhedsbeskatning i Eurostat rapport fra 21. maj 2012 (åbner som pdf).

Mere information om skattesatser for år 2012 for virksomheder og private i Portugal kan findes i Portugal Highlights 2012 udgivet af Deloitte (åbner som pdf).

Se også: Skat i Portugal.Kommentarer

Endnu ingen kommentarer